söndag 24 januari 2016

Att söka stridens hetta

...och lugnet bortom mediabruset

Den senaste tidens reaktioner från gräsrötterna mot rötan och skandalerna i Kommunal och övriga fackförenings-rörelsen är sådant som piggar upp mig och ingjuter stridslust. Det är få saker som är så njutbara och eldande som när arbetare står upp för sina intressen och sin organisation (även om allt återstår när det gäller att demokratisera facket). 

Jag får då en glimt av hur det kan bli när all bråte och skit, som nu förmörkar, kastas åt sidan och linjerna i samhället blir klara och tydliga. Är det nåt jag önskar i politiken så är det mera av den sorten. Klass, klass och åter klass (fast nu har det handlar om fel klass länge).

I grund och botten är det ju den borgerliga klasspolitiken, den egoistiska ekonomiska politiken, styrd av nyliberal agenda, som har förgiftat det politiska klimatet i vårt land och i hela världen. Där har vi också det som skapat den mylla ur vilken Sverigedemokraterna kunnat växa och slå blå dunster i ögonen på vanligt folk. Sådant kan bara mötas av klasspolitik underifrån.

Det är där lösningarna finns. När arbetare, oavsett ursprung, sätter sig i rörelse och organiserar sig kring sina intressen - det är då som såväl det politiska etablissemangets som sverigedemokraternas karaktär av klassamhällets försvarare kan bli synligt för fler människor.

Då kan frågor om arbete, värdiga arbetsvillkor, bostäder, gemensam välfärd, ett jämlikt och hållbart samhälle komma i förgrunden och arbetarintressena utgöra grunden för strävandena.

En annan sak som jag önskar mera av är internationell solidaritet. Och då menar jag solidariteten med människor som kämpar mot förtrycket i sina hemländer. I centrum för detta borde Syrien stå. Det gör det inte och det är en skam för vänstern.

Det är till och med så att delar av vänstern direkt stöder den folkmördande diktaturen med Bashar al-Assad i spetsen. Andra vänder bara ryggen till. En skrämmande hållning. Bland syrierna finns kämpande människor och organisationer; hjälporganisationer, människorättsorganisationer, en demokratisk opposition, en vänster, civil organisering i befriade områden, väpnade grupper som slåss för en sekulär demokratisk stat osv. 

Det finns inga ursäkter för ett otillräckligt solidaritetsarbete med kampen i Syrien. Att förstå Syrien.

Dock, allt engagemang måste gå i vågor. Särskilt på den individuella nivån. Nu tar jag en bloggfri vecka och försöker stänga av mediabruset så gott det går för att ladda batterierna för kommande strider. Bara njuta av blommorna i mitt fönster vid frukostbordet... (kanske inte bara det)
Vintern som töar bort

...de sista bilderna av snön
Eller kanske inte? Kanske kommer vintern tillbaka i februari...

Jag saknar i varje fall vintervädret med snö, gnistrande sol och rimfrost

Det gjorde så gott med en tur i Vinterns Rike här om dagen

Förhoppningsvis blir det mera vackert vinterväder så vi lättare klarar färden mot den hägrande våren.


Bloggar om vinter, malmö 


lördag 23 januari 2016

Guldläge att reformera facket

...alla framsteg kommer ur organisering

- Problemen är strukturella

- Reformprogram för demokratisering krävs

Det är väl tyvärr inte så många som blivit uppriktigt förvånade över de skandaler som nu bubblar upp i Kommunals högsta ledning. Förbannade och ilskna, visst, men inte riktigt överraskade. Det som hänt i Kommunal bekräftar snarare en utbredd bild av fackliga ledningar som lever ett liv långt ovanför vardagen på sjukhus och verkstäder. Och bortom frågor om privatmoral och spritkultur ligger det största problemet: avståndet mellan medlemmarna och ledningen.
I det kapitalistiska samhället har arbetarklassen bara sin självorganisering att lita till; genom den har alltifrån arbetstidsregler och löneavtal till välfärdsstater drivits fram, det är bara den som kan hota och på sikt avskaffa kapitalets makt. En fackförening som leds på ett sätt som alienerar medlemmarna kommer till sist bara bli ett tomt skal – en byråkratisk koloss utan förmåga att utnyttja den kollektiva styrka den skapades för att organisera. Det är främst därför det som nu avslöjas i Kommunal är så oerhört skadligt. Att förbundets högsta ledning tvingas lägga ner energi på att rädda sitt rykte just när förbundet ska gå in i avtalsförhandlingar är naturligtvis illa. Det smidigaste vore att skilja de ansvariga från sina uppdrag innan de hinner fördärva mer. Bland förbundets halva miljon medlemmar finns alldeles säkert människor som är bättre på att ta tillvara sina arbetskamraters intressen än de som nu får stå vid skampålen.
Det talas mycket om medlemmarnas förtroende just nu. Men i den dominerande fackliga kulturen betyder ”förtroende” ofta att ledningen formellt blir vald på ett årsmöte eller en kongress och sedan får sköta ”det fackliga” utan att blanda in medlemmarna. Ett toppstyre där ledningen leder och medlemmarna betalar avgiften och håller tyst är förödande för en organisation som bygger på engagemang och deltagande. Problemet är mycket större än några enskilda personers dåliga omdöme och det viktiga är vilka långsiktiga åtgärder som vidtas. Förändringarna som krävs  för att vädra ut toppstyre och byråkrati i facket är omfattande men inte särskilt konstiga. De flesta medlemmar skulle lätt kunna enas kring ett reformprogram som utgår från att fackföreningen tillhör medlemmarna och att det är deras vilja som ska gälla. Några av de viktigaste punkterna i ett sådant program är:
• Bekämpa privilegier på alla nivåer.

Alla påverkas av det liv de lever och fackliga representanter måste leva ett liv som i grunden liknar  medlemmarnas, annars börjar de till slut tänka som motståndaren. Alla villkor och förmåner behöver kartläggas. Från högsta ledningens eventuella lägenheter och arvoden till lokala  klubbar och sektioner där representanter ibland helt slutat arbeta på sina vanliga jobb. Vad som är rimligt är upp till varje organisation att bestämma men det ska vara med full insyn från medlemmarna. Alla fackliga representanter ska leva på ett likvärdig sätt som dem de representerar. Att motivera extrema löner med att de arbetar så hårt är trams – den normala fackliga reaktionen på ett jobb som kräver för mycket är att öka bemanningen. Hellre flera normalavlönade funktionärer än en överbetald.• Avskaffa allt som hindrar medlemmarnas direkta inflytande. 

Det saknas inte demokratiska organ i fackförbunden. Till skillnad från företagen och deras organisationer bygger facken på demokrati och lika rösträtt. I praktiken är dock demokratin på högre nivåer i många fall högst teoretisk. Ledningar väljs år efter år utan motkandidater av representanter som själva är valda över huvudet på medlemmarna. Öppna och direkta val till viktiga poster är fullt möjliga att genomföra.

• Rösta om avtalen!

Fackets enskilt viktigaste enskilda uppgift är att sluta de centrala avtalen. Det är där konflikträtten finns och arbetsgivarna kan konfronteras med all kraft. Rätten till beslutande omröstning försvann redan 1941 genom att de olika förbunden tvingades ansluta sig till LO:s så kallade ”normalstadga” som lade makten över avtalen hos förbundsstyrelserna och strejkrätten hos LO-ledningen. Rådgivande omröstningar hölls ett tag till men det blev obekvämt för ledningarna när medlemmarna envisades med att rösta mot avtalsförslagen. Att återta rätten att besluta över de centrala avtalen är den enskilt viktigaste reformen.

Denna sorts förändringar kan bara komma underifrån. Topparna kommer aldrig självmant att släppa ifrån sig privilegier och makt. Men debatten kring Kommunals ledning och den stundande avtalsrörelsen gör inte bara förändringarna akuta, det har också skapat ett läge där initiativ underifrån har möjlighet att slå igenom. Den utbredda ilskan bland medlemmarna tillsammans med att det just nu blir svårt för ens de mest hårdhudade byråkrater att öppet gå emot krav på insyn och medlemsmakt innebär att det är ett sällsynt bra läge att kämpa för demokratiska reformer i de fackliga organisationerna. Det är nu upp till alla fackligt aktiva som värnar om sina organisationer att ta sådana initiativ.

Ursprungligen ledare i veckotidningen Internationalen vecka 3/2016

SP: Reformera facken underifrån

Bloggar om kommunal, politik  Intressant

Haven värms upp allt snabbare

...skrämmande ökning på kort tid

Växthuseffekten gör att jordens hav blir allt varmare. Nu visar forskning att ökningstakten fullständigt skenat på senare år. Mängden energi som lagrats i havet sedan 1997 är enorm och konsekvenserna börjar bli kännbara även på land, allt enligt Svt Nyheter/Vetenskap.

Vissa uppgifter är mer illavarslande än andra. Dessa nya uppgifter från amerikanska forskare känns riktigt oroande. Det får mig också att tänka på hur allt rullar på som vanligt och hur utsläppen av klimatgaser bara ökar i världen.

Vi behöver inte gå längre än till min egen stad Malmö. 80 000 människor arbetspendlar ut och in ur staden varje dygn - de flesta med bil. Inte nog med det, alltid när jag står vid någon infart och tittar i rusningstid så är det ensamma personer i bilarna.

Jag har svårt att tänka mig något mer onödigt än detta. Varför ser man inte till att dessa pendlingsströmmar förs över till bekväm och billig (helst avgiftsfri) kollektivtrafik? Och varför sker inte detta nu?Bloggar om politik, klimat  Intressant


Barbara Ann

Beach Boys: Barbara Ann


Även detta är ett femtioårsjubileum. Den 19 februari 1966 gick Beach Boys upp på andraplatsen på svenska Tio i topp-listan med partylåten Barbara Ann. Då hade de redan fått en rejäl hit med den i USA.

Klippet på YouTube

Vad många inte känner till är att det var en coverversion. Låten skrevs av Fred Fassert och lanserades först av gruppen The Regents som nådde plats 13 på topp 100-listan i USA. Året var 1961. Om du vill lyssna på originalet så finns länken här.

Jag hittade också en rolig version av den sydkoreanska kvinnliga retrogruppen The Barberettes. Lyssna på deras inspelning här.

Bloggar om musik, kultur


fredag 22 januari 2016

Kommunal: Medlemmarna inte nöjda

...den fackliga apparaten vill behålla greppet

Många av Kommunals medlemmar tycker att hela styrelsen borde gå efter skandalerna och att både den och ordföranden Anneli Nordström borde avgått på en gång. Samtidigt växer nu kritiken från fackligt aktiva mot pampkulturen inom den fackliga rörelsen.

Tiotusen medlemmar har lämnat Kommunal i protest. Avgångskrav har kommit från flera distrikt inom Kommunal. En undersökning från Aftonbladet visar att en stor majoritet av de tillfrågade vill se en ny ledning inom Kommunal.

"Medlemmarna kräver att Nordström och styrelsen avgår nu", skriver AB i en annan artikel. En sektionsordförande är rädd att det blir ännu större medlemstapp nu. 

Samtidigt manar andra fackligt aktiva medlemmarna att stanna kvar och kämpa för förändringar inom facket. Adam Blomgren är en av dessa. I ett debattinlägg i Kommunalarbetaren skriver han att den framlagda åtgärdsplanen "mest är kosmetika". "Varför nämns inte maxlöner? Rotationsprinciper? Medlemsomröstningar?" skriver han och ställer frågan varför inte medlemmarna engageras. Hans inlägg har rubriken: Makten blir kvar hos facktopparna.

Facken duckar för de grundläggande problemen, skriver Lars Henriksson, skyddsombud för IF Metall Volvo Personvagnar i Göteborg, i tidningen Etc. "Det åtgärdsprogram som nu tagits fram av Metall, av samma apparat som misskött sig så länge, ryggar inför de grundläggande problemen. Några kosmetiska förändringar, lite prat om etik och värdegrund och sedan vidare i samma hjulspår tills nästa skandal bubblar upp", skriver han.

Lars har också tidigare skrivit ett inlägg i AB tillsammans med Håkan Jörnborn och Göran Gustavsson från Kommunal: Nu måste hela ledningen avgå. Fler som kräver förändringar i facket, Jenny Bengtsson, Hotell- och restaurang: Sänk arvodet för topparna.

Låt den här rörelsen underifrån växa nu och gör vad du kan för att uppmuntra och bidra.


Bloggar om politik, kommunal  Intressant


Förintelsens minnesdag 2016

...årets tema: Flykt

Varje år den 27 januari hedras offren för Förintelsen, samma dag som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. FN deklarerade dagen som internationell minnesdag 2005, i Sverige har det varit en nationell minnesdag sedan 1999.

Arrangemanget i Malmö äger rum 
onsdag 27 januari kl 17-20

Plats: Panora, Friisgatan 19D, Malmö

För mera information och hela programmet se Malmö Stad


Bloggar om politik, rasism  Intressant


Michelle

The Beatles: MichelleHär är det Paul McCartney som framför låten i Vita huset 2010

Det är nu snart femtio år sen The Beatles-låten Michelle kom in på svenska Tio i topp. Det hände lördagen den 5 februari 1966 och den gick rakt upp på första-platsen och stannade där i fem veckor.

Låten Michelle fanns med på albumet Rubber Soul som Beatles gav ut i december året innan, dvs 1965.


Bloggar om musik, kultur


torsdag 21 januari 2016

I Vinterns Rike

...där rimfrost och snö förtrollar
När jag var barn var vintern inte bara en tid utan en plats...

...ett hänförande land med oändliga vidder av snö och is

Ett särskilt förtrollat rike...

....med mäktiga frostiga stenblock

...silverfärgade träd

...och stora varma granar under vars grenar man skulle kunna bo

Oändlig var snöskogen...

...där också de märkligaste träd kunde dyka upp

...och få en att fastna i förundran

Där ute finns slätten som leder till människornas boningar...

...här skulpterar Kung Bore och dekorerar så fint

Vägen in i Vinterlandet

Här har småfolket skapat sitt stängsel till skydd...

...men sover vintersömn i sitt ide

Vid stelnat vatten möts främmande världar

Vid rinnande vatten kan törsten släckas

Bron för oss över till varandra när isen kanske inte bär


Bloggar om vinter, malmö  Intressant


Nej, jorden går inte under, Hawking

...fast han kan ha rätt i mycket

Den brittiske fysikern Stephen Hawking har än en gång kommit med domedagsprofetior. Mänskligheten hotas av en rad saker som vi själva är orsak till, men vi kan överleva jordens undergång om vi lyckas bygga upp nya samhällen i andra världar.  (DN: Mänskligheten hotad)

Nu vet jag förstås inte om Hawking är rätt uppfattad och återgiven av media, men jag utgår från det. Han nämner några självframkallade hot i närtid, bland annat den globala uppvärmningen. Här är jag helt med honom. Detta utgör ett verkligt hot, inte mot jorden, inte mot livet som sådant på jorden, men däremot mot mänskligheten.

Min uppfattning är att planeten klarar sig alltid. Det är värre för oss. Livet på jorden verkar också motståndskraftigt, även mot stora katastrofer. Minst fem gånger har livet på jorden drabbats av jättelika massutdöenden, men återhämtat sig.

Vi människor är dock oerhört beroende av att de nuvarande ekosystemen på jorden bevaras. Därför är den globala uppvärmningen ett verkligt hot och kan utlösa förändringar som vi inte klarar av. Nu visar det sig mer och mer att uppvärmningen är intimt knuten till de fossila bränslena och kapitalismens beroende av dessa. 

Ett bättre samhälle kan rädda oss

Men lyckas vi förändra systemet och stoppa uppvärmningen då har vi också genomfört en gigantisk demokratisering av vårt samhällssystem som jag tror kan hjälpa oss hantera andra företeelser som kan bli ett hot mot mänskligheten.

Hawking ser värre hot på sikt. Enligt rapporteringen i media tror han att "jorden går under" under de närmaste tusen eller tiotusen åren. Jag för min del skulle nog vilja vända på perspektivet, de närmaste femtio åren är det stora hotet - klarar vi av de utmaningarna och anpassar vårt samhälle till ekosystemen, då kan vi säkert fortleva och utvecklas, inte bara tiotusen år utan betydligt längre.

Jorden har existerat under miljarder år och kommer att fortsätta finnas till under ytterligare ofantliga tidsperioder. Den nutida människan har funnits under tvåhundratusen år. Det finns ingen anledning att tro på en undergång under just de närmaste tiotusen åren (även om oväntade och okända naturkatastrofer kan inträffa).

Jorden är vårt hem

Det här med att vi ska sprida ut oss i rymden, till andra planeter, eller till andra solsystem, betraktar jag som ren fantasi. Övriga planeter i vårt solsystem är ju rätt värdelösa ur mänsklig synpunkt. Ingen av dem kan mäta sig med vår egen planet. Det är jorden som är vårt hem, vår perfekta miljö.

Avstånden i universum, även i vår egen galax, till och med till de närmaste stjärnor där det kan finnas planeter, är så enorma att vi aldrig någonsin skulle kunna ta oss dit. Vi måste vara rädda om jorden, det finns ingen Planet B.
2015 varmaste året

...i jordens moderna historia

2015 var det varmaste året hittills i jordens moderna historia. Det visar statistik från amerikanska klimat- och miljöorganet NOAA.
Under fjolåret var den globala genomsnittstemperaturen 0,9 grader Celsius högre än genomsnittet för hela förra århundradet, vilket är den högsta noterade temperaturen under perioden 1880-2015.
Bloggar om politik, klimat  Intressant


onsdag 20 januari 2016

Kommunal: Hela styrelsen måste gå NU!

...låt inte fifflarna sitta kvar och återta greppet
Annelie Nordström klamrar sig fast i fyra månader till för att rädda ansiktet på byråkraterna

Först försökte styrelsen i Kommunal att offra kassören för att sopa skandalerna under mattan. När inte det lyckas, när protesterna växer inom förbundet och tiotusen lämnar organisationen, först då förstår Annelie Nordström att hon måste lämna sin post. Men inte nu, för liv och pina, hon vill återta kontrollen över sina domäner, lanserar ett vackert åtgärdsprogram och vill själv skriva sin historia.

Men det räcker inte! Skandalerna är av den digniteten att bara en omedelbar avgång kan tillgodose kraven på anständighet. Och det gäller inte bara ordföranden utan hela den ansvariga styrelsen.

Dessutom är den framlagda planen otillräcklig. För att gå till botten med det hela krävs åtgärder som börja ta itu med grunden till problemen - nämligen hela skiktet av fackliga byråkrater som skaffat sig privilegier och lever ett liv på en helt annan nivå än de medlemmar som de ska företräda.

Viktiga krav är avskaffandet av de skyhöga lönerna. Funktionärer ska själva jobba under samma villkor som finns i avtalen för medlemmarna. De ska heller inte ha orimliga pensioner och fallskärmar. Demokratin i facket måste återställas och avtalen ska ut på medlemsomröstning.

Tre artiklar i veckotidningen Internationalen:
Gör något åt orättvisorna

...dags börja rulla tillbaka klassklyftorna

Du kan också engagera dig för att din fackförening ska bli en kamporganisation som medverkar till att omfördela från de rika till vanligt folk. Läs Socialistiska Partiets lilla skrift Vad ska vi med facket till?

Även i Sverige har klassklyftor och inkomstklyftor ökat snabbt och kraftigt. Man får gå långt tillbaka i tiden för att hitta motsvarande ojämlikhet.

Det är hög tid att börja fundera över ett alternativ till det kapitalistiska system som nu håller på att föra mänskligheten rakt in i en återvändsgränd med ökande klassklyftor, otrygghet, urholkad välfärd och hotande klimatkatastrof. För mig kan ett sådant alternativ bara bli en demokratisk socialism.I Ain't Got No Home

Woody Guthrie: 
I Ain´t Got No Home In This World
Woody Guthrie med en av sina mest kända låtar från 1938. En sång som tyvärr fortfarande är alltför aktuell för många människor runt hela vår jord.

Många är de artister som inspirerats av Woody Guthrie och uttryckt sin tacksamhet mot honom. En av dessa är Bob Dylan, som på sitt debutalbum 1962 hade en låt om Guthrie. Song to Woody heter den. En länk så du kan lyssna på den här.


Bloggar om musik, politik


Svenska Freds varnar för Natonärmande

...Värdlandsavtalet antas i smyg
Bilden: Så här känner jag inför militärpakter

- Nato får rätt att stationera trupper och kärnvapen i Sverige

- Ökar spänningen och krigsrisken i Östersjöregionen


I början av veckan (förra veckan) hölls Folk och försvars rikskonferens i Sälen, där politiker, militärer och lobbyister diskuterar försvars- och säkerhetsfrågor. Men organisationen Svenska Freds påpekar att en av de största militära omställningarna nu sker i det fördolda, nämligen Sveriges närmande till Nato.


– Beslut om det så kallade värdlandsstödsavtalet fattades av den dåvarande alliansregeringen bara dagar före valet 2014 utan att någon offentlig diskussion ägt rum.  Avtalet har av både den tidigare och den nuvarande regeringen behandlats som en teknikalitet snarare än en viktig säkerhetspolitisk fråga. I vår ska riksdagen rösta om avtalet som innebär ett stort steg bort från den militära alliansfriheten, skriver Svenska Freds ordförande Anna Ek i ett pressmeddelande.
– Den demokratiska beredningen av avtalet är undermålig. Exempelvis fanns inga folkrörelser eller organisationer ur det civila samhället med på den remissrunda som genomfördes under 2015.


Läs artikeln i veckotidningen Internationalen


Bloggar om politik, nato  Intressant


Vitamin D nyckeln till kroppens försvar

...nya upptäckter visar på den avgörande betydelsen
Solljuset räcker inte till under vinterhalvåret

En rad upptäckter visar nu att D-vitamin är avgörande för hälsan. Cancer, diabetes, MS, depression och barnlöshet kan uppkomma som en följd av brist på D-vitamin. Nyligen har forskare upptäckt att ­immunförsvaret inte kan aktiveras utan D-vitamin. Därmed har vitaminet tre centrala funktioner: reglering av immunförsvaret, reglering av cellväxten och reglering av hormonbalanser.

Läs den intressanta artikeln i Illustrerad Vetenskap


Bloggar om hälsa, vinter   Intressant


tisdag 19 januari 2016

Klyftorna fortsätter öka

...och de fattigaste har blivit fattigare
Slum i Colombia. Bild från Independent som skriver om de ökande klyftorna

Du har kanske hört att fattigdomen i världen minskar och att även om klyftorna är stora så får i alla fall alla här på jorden det bättre. Men detta är faktiskt inte sant.


Idag beräknas gränsen för att leva i extrem fattigdom till 1,9 dollar per dag. Enligt Världsbanken lever 700 miljoner människor på denna nivå. Dessa de allra fattigaste på jorden minskade från 36 procent år 1990 till 16 procent 2010. Samtidigt som färre blev extremt fattiga ökade klyftan till de rikaste.
Klyftorna har sedan dess fortsatt att växa. MEN de senaste fem åren har tillgångarna hos den fattigaste halvan av jordens befolkning (3,6 miljarder människor) istället minskat med ungefär 1 biljon dollar. En minskning med 41 procent. Deras samlade tillgångar var inte mer tillsammans än det som enbart de 62 rikaste personerna i världen ägde tillsammans.


Malestad en skånsk järnåldersstad

...med tempel och gästhamn
Kanske såg det ut så här i det gåtfulla Malestad på Österlen? Bilden från Fotevikens friluftsmuséum

Den forntida staden Uppåkra, som låg strax intill nuvarande Lund, känner vi till sen tidigare. Till denna kan vi nu lägga en samtida järnåldersstad och handelscentrum vid Haväng i östra Skåne. 

Det kan ha handlat om rika köpmän som handlat med rav (bärnsten) med hela den dåtida kända världen. Sägnen förtäljer att staden hade tempel med pelare av silver och ett altare av guld. En dag härjade vikingar staden som sedan dess ligger begravd i Havängshedens sand.

Spännande är att man på en karta från 1800-talet hittade namnet Maletofta på en av åkrarna i trakten och när man sen sökte med detektorer och gjorde utgrävningar där så har fynden varit många och intressanta. Smycken och beslag av guld och silver, arabiska, frankiska och engelska mynt, åkrar, hus och mycket annat. Gravfält från järnåldern finns i närheten. Fynden omfattar tiden 100-1000 e Kr.

Havängs Museiförening: Specialbilaga om Malestad


Regionmuséet: Maletofta

Bloggar om historia, kultur  Intressant


måndag 18 januari 2016

62 personer äger lika mycket som hälften av alla

...ny rapport visar de växande klyftorna

Världens rika blir rikare. Ojämlikheten i världen har nu vuxit till den nivån att 62 av världens rikaste människor äger lika mycket som den fattigaste hälften av världen tillsammans, enligt en ny rapport.

Läs om den nya rapporten i Independent
Att förstå Syrien

...en resurssida med många länkar

Jag fick tips om någon som har samlat nyhetssidor, analyser, kulturella arkiv och länkar till ett antal av de bästa kortfilmer och dokumentärer för att hjälpa till att förstå situationen i Syrien.

Den syriska revolutionen har genererat en enorm mängd skriftlig täckning, analyser och kultur. Det kan vara svårt att skilja sanning från propaganda med tanke på konkurrerande stormakter, den komplexa situationen och den ondskefulla regim som för krig mot det syriska folket. 

Här har samlats betrodda och tillförlitliga källor, som rapporterar sanningsenligt och noggrant om händelser på plats i Syrien på engelska. Det är en blandning av nyhetssidor, analyser, kulturella arkiv och länkar till ett antal av de bästa kortfilmer och dokumentärer som produceras om den syriska upproret, läser jag på en resurssida på sajten rs21.

Länken till sidan får du här: Att förstå Syrien - en resurssida


Bloggar om politik, syrien  Intressant


Fadimedagen: Glöm aldrig Pela och Fadime

...14 år sen Fadime blev brutalt hedersmördad
Fadimes grav i Uppsala

Arrangemang: Glöm aldrig Pela och Fadime

Torsdag 21 januari kl 18

Biograf Panora, filmsal, Friisgatan 19D, Malmö

Arr: GAPF, Humanisterna, Folkets Bio och ABF Malmö

För program se här
Wikipedia: Fadime

Wikipedia: Pela