torsdag 30 april 2015

Valborgspromenad

...i den stilla afton
Framåt kvällen blev det en promenad runt närbelägna Lindeborgsområdet...

...i det behagliga vårvädret

Naturen andas förväntningar

Människorna sitter i sina lådor

Snart är sommarn här...

Från mörkret stiga vi mot ljuset...

...och träden bär sin första skira klädsel

Bloggar om vår, samhälle  Intressant


Internationalen

Pete Seeger: Internationalen
Internationalen är arbetarrörelsens främsta sång. 
Det franska originalet (L'Internationale) skrevs av Eugène Pottier, som var medlem av Pariskommunen, i juni 1871 i samband med dess fall.

Internationalen, sångtext på svenska

Röda Malmö: Första maj 125 år

Bloggar om politik, första maj  Intressant


Första maj 125 år

...arbetarrörelsens kampdag sen 1890
Från förra årets demonstration med Vänsterpartiet i Malmö

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. På initiativ av Andra internationalen bestämdes att 1 maj skulle bli den årligen återkommande demonstrations- och kampdagen. Så har det också varit och är fortfarande - världen över. 

Kraven på åtta timmars arbetsdag och allmän rösträtt stod i förgrunden vid starten 1890. I dag är det lika angeläget att demonstrera, för rätten till arbete, för trygga anställningar och sex timmars arbetsdag. Klyftan mellan rika och fattiga har sällan varit större än idag. 

I dag har kapitalismens hot mot klimatet kommit att bli en viktig överlevnadsfråga. Den ställer åter frågan om samhällssystemet på sin spets. Vi behöver ett ekonomiskt och politiskt system som ser till mänsklighetens verkliga behov, som prioriterar välfärd, jämlikhet och långsiktig hållbarhet.

De uppgifter som arbetarrörelsen ställde sig för 125 år sen kvarstår, att bygga en internationell socialistisk rörelse och förändra samhället i grunden. Kommunistiska manifestets slutord gäller fortfarande: "Proletärerna har ingenting annat att förlora än sina bojor. Men de har en värld att vinna. Arbetare i alla länder, förena er!"

De första Första maj-demonstrationerna arrangerades i Sverige 1890 på 21 platser över hela landet. I Malmö talade Axel Danielsson. I dag förs arbetarrörelsens traditioner vidare av den radikala vänstern.

Från förra årets samling på Möllevångstorget

Röda Malmö: Demonstrera 1 maj 2015

Röda Malmö: Internationalenonsdag 29 april 2015

Befria södern

Freedom Singers: Befria södernDet är nu fyrtio år sen vietnameserna befriade sitt land från USA. Befria södern var en av de främsta sånger som sjöngs vid demonstrationer och möten i den svenska Vietnamrörelsen.

Röda Malmö: Vietnam: Den stora segern

Bloggar om politik, vietnam


Vietnam: Den stora segern

...fyrtio år sen Vietnam besegrade USA
Tal på Möllevångstorget 1 maj 1975

Jag minns den dagen mycket väl. Första maj 1975 höll jag ett tal på Möllevångstorget. Det handlade om Vietnam, den stora segern i Vietnam. För nästan exakt 40 år sen tågade FNL, nationella befrielsefronten i Sydvietnam, och soldater ur Nordvietnams armé in i Saigons centrala delar. Under de sista dagarna i april 1975 flydde Sydvietnams korrupta kapitalister med sina dollarfyllda resväskor i sällskap med USA:s ambassadör och CIA.

Med det var 1900-talets längsta krig slut. Efter miljontals döda och ett skövlat och förgiftat land var Vietnam till sist enat och befriat. Oändliga vedermödor och lidanden hade detta lilla folk kämpat sig igenom mot världens mäktiga kolonial- och imperialistmakter. Mot det fascistiska Japan, mot det kolonialistiska Frankrike och mot det imperialistiska USA.

Den amerikanska terrorn mot civilbefolkningen var fruktansvärd

Själv hade jag deltagit i solidaritetsarbetet med Vietnam sen tonåren, sen hösten 1967. Jag minns fortfarande de blandade känslorna över det långvariga och grymma öde som vietnameserna fått utstå och den stormande glädjen över befrielsen. 

Segern betydde mycket för världens fattiga och förtryckta och inspirerade till frigörelsekamp över hela jordklotet. Trots terrorbombningar, kemisk krigföring och en halv miljon soldater i Vietnam hade USA inte kunnat besegra motståndsrörelsen. I västvärlden, i USA och även i Sverige blev sympatin och stödet till den revolutionära kampen i Vietnam till en viktig beståndsdel i radikaliseringen och vänstervågen bland ungdomen.

Den siste amerikanske evakueringshelikoptern har lämnat och människorna strömmar ut på gatorna. Vietnams seger var sannerligen rättvis!

Här är sången vi brukade sjunga:

Bloggar om politik, vietnam  Intressant


tisdag 28 april 2015

En vändpunkt: Stalingrad

...början till slutet för Adolf Hitler
Emmanuil Evzerikhins berömda bild av statyn Barmaley Fountain när tyskarna bombade Stalingrad 1942

"Det viktigaste slaget 1942-43 var slaget vid Stalingrad. Den tyska sjätte armén under von Paulus inledde sitt angrepp 28 juni 1942 och nådde Stalingrads utkanter exakt en månad senare. Röda arméns försvar av storstaden vid Volga improviserades under närmast panikartade förhållanden. Men i och med att arbetarna i denna jättelika industristad deltog antog försvaret snabbt storslagna proportioner. 

Våg efter våg av tyska anfall intog nästan hela staden och hindrades varje gång av att Röda armén och Stalingrads arbetare gick till motangrepp och höll fast vid en del av sin stad – en fabrik, ett brohuvud. Deras långvariga och hjältemodiga motstånd gjorde det möjligt för den sovjetiska generalstaben (Stavka) att förbereda en motoffensiv. En betydande reservstyrka hade samlats bakom Volga-Don-fronten, dold för fienden. Medan general Halder blev alltmer oroad över hur sårbar den långa flanken norr och söder om Stalingrad var, hade Stavka lyckats samla tillräckligt stora styrkor för att garantera överlägsenhet i antal och eldkraft....

Kampen kom att föras om varje meter

Det måste understrykas att även om ökande sovjetiska reserver, kortare leveranslinjer, militärt stöd från USA (speciellt i form av lastbilar och stridsvagnar), snabbt minskande tyska reserver och den inneboende svagheten i axelmakternas arméer (rumäner, ungrare och italienare) alla inverkade på slagets utgång, var den avgörande faktorn det långdragna motståndet från Stalingrads försvarare. Det var detta motstånd som tömde de tyska reserverna och gav Stavka tillräcklig tid att i minsta detalj planera och organisera omringningen av sjätte armén. Motståndet i sin tur återspeglade ett samhällsfenomen: soldaternas och arbetarnas överlägsenhet i gatustriderna, från hus till hus eller på barrikader. Redan under spanska inbördeskriget gjordes samma observationer under striderna i Barcelona och Madrid 1936. 

Tjujkov, befälhavare för den sovjetiska sextioandra armén som utgjorde ryggraden i Stalingrads försvar, kunde senare skriva: ”Stadsstrider är en speciell sorts strider.... Stadens byggnader fungerar som vågbrytare. De bryter upp den framryckande fiendens formationer och tvingar dem att gå längs gatorna.... De trupper som försvarade staden lärde sig att låta de tyska stridsvagnarna komma ända fram till dem – under pansarvärnets pjäser och skyttar; på detta sätt skar de undantagslöst av infanteriet från stridsvagnarna och förstörde fiendens organiserade stridsformationer.' Den briljant planerade operationen vid Stalingrad, Operation Uranus, grundades på möjligheten av två genombrott, söder och norr om staden. Den inleddes 19 november i norr och en dag senare i söder och var inom fyra dagar en framgång: sjätte armén omringades, och trots ett desperat motanfall från von Manstein kunde den aldrig återuppta kontakten med huvuddelen av de tyska styrkorna eller få tillräckliga leveranser av Luftwaffe.

En avgörande seger för det anti-fascistiska motståndet

 I slutet av den sovjetiska motoffensiven hade Luftwaffe förlorat det mesta av sina reserver på östfronten, Wehrmacht en kvarts miljon soldater, och en enorm mängd stridsvagnar, kanoner och ammunition. De politiska och psykologiska vinsterna av Stalingrads befrielse sträckte sig långt utöver de omedelbara militära resultaten. Det ledde till att en stor del av den tyska officerskåren och borgarklassen, för att inte tala om en stor andel av det tyska folket, tappade tron på att Tredje riket fortfarande skulle kunna vinna kriget. 

Vad gäller Stalingrad självt gav Tjujkov, som efter segern utnämndes till sovjetisk marskalk, följande minnesbild: ”Staden stod i lågor, täckt av svart rök och pulvriserad sten. Från toppen av berget Kurgan, som kallades Höjd 102,0 på våra kartor, kunde vi bara se byggnadsskelett, ruiner och berg av tegelstenar. Stenen hade inte motstått angreppet, men männen gjorde det. Varje ruin, varje byggnadsskelett, varje grop i marken, varje tegelhög blev ett försvarsfäste. Den mest envetna kamp fördes om varje meter, om varje våning, och inte bara om gator eller delar av gator. Mamajev Kurgan (ett berg) blev platsen för de mest hårdnackade striderna. Efter kriget beräknade man att varje kvadratmeter av Kurgan träffades av mer än tusen granater eller granatsplitter. Marken vältes över ända av järn och bly.” Omfattningen av slaget om Stalingrad kanske kan förstås bättre, om man påminner sig att de sovjetiska förlusterna vid denna enda drabbning var större än USA:s förluster under hela andra världskriget."


Ett svidande nederlag för Naziregimens planer på världsherravälde

Slaget vid Stalingrad var ett av världshistoriens allra största slag. Under det dryga halvår som striderna pågick deltog över två miljoner man på båda sidor. Nazityskland och dess bundsförvanter förlorade cirka 850 000 döda, sårade och tillfångatagna (uppåt en halv miljon av dem dödades). Efter Stalingrad återfick tyskarna aldrig mer initiativet.

Röda Malmö: Hon sköt 300 nazister

Bloggar om politik, nazism  Intressant


Demonstrera 1 maj 2015

...arbetarrörelsens högtidsdag

Vi demonstrerar med Vänterpartiet i Malmö, samling Möllevångstorget kl 11
För övriga orter se här

Från samlingen på Möllevångstorget förra åretmåndag 27 april 2015

Tre bilder

...av vårt sköra förhållande till naturen
Effect of Butterfly av Anastasiya Markovich

Artister om livets väv

Från min oskuldsfulla barndom under femtiotalet, flickor blickar ut över Glemmingeslätten på Österlen

Bloggar om konst, miljö


Boktips: När vi flydde från Sverige

...Den nya världen: Utvandringen till Amerika

av Lennart Pehrson

Vi ska vara glada att Sverige är ett land som människor flyr till och inte från, sa någon till mig här om dagen. Då tänkte jag att det faktiskt inte är så himla länge som som vårt land var en sådan plats som människor lämnade av tvång. Inte några stycken, utan i massomfattning, en väldigt stor del av befolkningen flydde här ifrån. På grund av förtryck och misär. Vi känner igen detta i dagens värld, nu på andra håll.

Det var då jag råkade få syn på den här nya trilogin om utvandringen till Amerika och blev sugen på att läsa den. Så här står det i presentationen av första delen:

"Under en relativt kort period förlorade Sverige runt en femtedel av sin befolkning. Mer än 1,2 miljoner svenskar som utvandrade till Amerika under senare delen av artonhundratalet och en bit in på nästa sekel. De lämnade sitt hemland och sökte en ny framtid på andra sidan Atlanten, ofta under avsevärda umbäranden.

En del reste för att för att finna den religiösa frihet som saknades i det fundamentalistiskt lutheranska Sverige. Andra lockades av USA:s väg mot demokrati när Sverige ännu var att auktoritärt klassamhälle. Men de flesta övergav hemlandet av ekonomiska skäl, i hopp att kunna skapa en ny och bättre tillvaro för sig själv och sina barn i vad som var en ny värld.

Utvandringen var så omfattande att under lång tid så kunde de flesta svenskar tala om släktingar eller bekanta som emigrerat. Kontakter upprätthölls med brev och besök. Men även om massutvandringen nu blivit mer avlägsen i tid var det något som på ett genomgripande sätt påverkade Sverige, med konsekvenser för lång tid framåt.


Berättelsen om emigrationen är berättelsen om hur Sverige förändrades, blev modernt, och om hur svenskarna var med och formade USA.


I sin trilogi om utvandringen till Amerika sätter Lennart Pehrson in personer och händelser i sitt historiska sammanhang. Den första delen, Den nya världen, inleds när Sverige under sin stormaktstid var med och koloniserade den nordamerikanska östkusten. Nya Sverige blev visserligen kortvarig som koloni men kom ändå att få betydelse för de fortsatta svenska relationerna med Amerika. Efter den amerikanska revolutionen var Sverige tidigt ute med att erkänna den nya nationen. När inbördeskriget utkämpades nästan ett sekel senare hade den svenska emigrationen redan inletts i mindre skala."Presentation av andra delen kan du hitta här och tredje delen här.

Bloggar om böcker, kultur  Intressant


Grekland: Milstolpe i kamp mot skulden

...nu ska skulden granskas

För första gången i Europa har det upprättats en kommitté för att granska skulden (med deltagande medborgare) under beskydd från ett parlament. Lördagen den 4 april öppnade det grekiska parlamentets ordförande Zoe Konstantopoulou det första mötet som skapade en kommitté för att granska skulden, också kallad kommittén för sanningen bakom skulden. Den belgiska ekonomen Eric Toussaint har utsetts till ledare för kommittén. Utdrag ur Toussaints tal till det grekiska parlamentet kan du läsa i veckotidningen Internationalen här.

Bloggar om politik, grekland  Intressant


söndag 26 april 2015

Avhysningen av eu-migranter stoppas

...krävs långsiktig lösning för hemlösa

På måndagsmorgonen skulle EU-migranternas läger vid Industrigatan tömmas. Men ett överklagande av beslutet i sista stund skjuter upp kommunens planer.

I morgon måndag skulle eu-migranter vräkas från sina hem. Människor som inte fått den mest grundläggande hjälp med sophämtning och avlopp skulle kastas ut med den påhittade anledningen att det inte är rent nog där de bor.

Men kommunens beslut överklagas nu till länsstyrelsen.
– Det stoppar avvisningen, säger Malmös stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar.

I ett uttalande säger nätverket Solidaritet med eu-migranter följande:

"Vi kräver en långsiktig lösning för hemlösa!

Imorgon planerade Malmö Stad att avhysa de boende från sina hem på ödetomten på Industrigatan. Nu är avhysningen tillfälligt förhindrad. Hade det inte varit för att solidariska Malmöbor gått ihop och kämpat tillsammans med de boende, hade över 100 människor imorgon kastats ut från en dålig situation till en mycket sämre! Men även om avhysningshotet är tillfälligt avvärjt kommer vi imorgon att finnas på plats och visa vårt stöd och solidaritet med de boende, och se till att deras rättigheter respekteras. Och vi kräver fortfarande en långsiktig lösning av Malmö Stad.
Många har bott på platsen i allt från flera månader till upp till två år, och för de flesta av dem är det det närmaste ett fast hem som de har möjlighet att få i Malmö idag. I brist på billiga bostäder och hjälp från ett officiellt skyddsnät, så har lägret i Sorgenfri inneburit en grundläggande trygghet i att kunna vara tillsammans med andra och en fast plats att sova och laga mat på. Att kunna vara tillsammans och hjälpas åt under svåra omständigheter är avgörande för såväl välmående som ork och hopp att fortsätta kämpa.
Tomten på Industrigatan är självfallet varken ett bra eller ett långsiktigt alternativ. Men det har i nuläget varit det enda alternativet. En avhysning skulle inte bara riskera människors hälsa och säkerhet, utan även multiplicera problemen för staden eftersom de hemlösa inte upphör att existera bara för att de körs bort från en plats.
Tre dagar på natthärbärge och sedan rakt ut på gatan är inte ett seriöst förslag. Vi kräver av Malmö Stad:
-att erbjuda ett reellt alternativ för de boende i Sorgenfrilägret – dvs en ny plats som har den sanitära struktur som krävs
-att de boende får stanna i Sorgenfrilägret under tiden tills ett sådant långsiktigt alternativ presenteras
-att Malmö Stad upphör med häxjakten på hemlösa och tar fram en långsiktig handlingsplan för hur staden ska hantera den ökande hemlöshetsproblematiken".

Solidaritet med eu-migranter på facebookMalmö kommun slår hårt mot de fattigaste

...nedskärningar för femtioelfte gången
Lindängen, som redan flera gånger drabbats av nedskärningar, blir ånyo utsatt för åtstramningar som drabbar de mest utsatta

Den rödgröna majoriteten i Malmö kommun går hårt åt människor i de mest utsatta områdena. Fältgruppen i Söder avvecklas helt, Lindängens fritidsgård skalar ner. Allaktivitetshusen på Lindängen och Hermodsdal måste skära i sina verksamheter. Mötesplatsen på Lindgården avvecklas. Även en mötesplats i Nydala avvecklas.

När det gäller allaktivitetshusen på Lindängen och Hermodsdal så innebär nedskärningen av verksamheterna att de måste minska antalet aktiviteter. I förra veckan sa Said Mekahal, sektionschef för allaktivitetshuset på Lindängen följande till Lokaltidningen Malmö: "Det som allaktivitetshusen kostar är småpengar med tanke på hur mycket pengar vi ger tillbaka till samhället. Det begås färre brott, de unga hamnar inte snett och folk vill inte flytta härifrån längre".

Sektionschefen för fritidsgårdarna säger: Ungdomarna är väldigt oroliga. De unga drabbas hårt av nedskärningarna. De äldre är lika besvikna82-årige Stig Henriksson, som själv kommer till mötesplatsen varje dag för att spela kort eller umgås, säger:
- De vet nog inte hur värdefullt detta är. Vi är många som bara sitter ensamma hemma.

I senaste numret av Lokaltidningen som jag fick i min brevlåda säger Stig Henriksson, frekvent besökare på Lindgården: "Det känns jäkligt bittert alltså. Jag har arbetat sedan jag var 15 år och betalt skatt som många andra och så hugger de huvudet av pensionärerna. Vi äldre har väl också rättigheter, detta känns väldigt tråkigt".

Själv känner jag att den här småsinta och orättvisa politiken måste få ett slut. De rödgröna är inget annat än högerns förlängda arm och förvaltar och genomför en överklasspolitik. Jag, som röstat på Vänsterpartiet, är mycket besviken över den här utvecklingen.

Bloggar om politik, malmö  Intressant


Ingen ska flytta - skydda lägret

...det är nog nu!

På måndag vräks Malmöbor från sina hem. Malmöbor som inte fått den mest grundläggande hjälp med sophämtning och avlopp kastas nu ut med den påhittade anledningen att det inte är rent nog där de bor.

Vi är alla överens om att tältläger inte är någon lösning. Att förstöra den enda fasta punkten som människor har löser inget. Lösningen är omfördelning av samhällets resurser. 

Vi vet vad det här egentligen handlar om: klassförakt och rasism. De fattiga ska bort – till vilket pris som helst. Malmö är inte till för oss som bor här.

Nu säger vi emot. Det är nog nu. På måndag sluter vi upp för att stödja våra grannar och kamrater när kommunen kommer för att köra bort dem från deras hem. Samling från klockan 8:00 inför den planerade vräkningen klockan 10!
lördag 25 april 2015

Hon sköt 300 nazister

...Miss PavlichenkoLudmila Pavlichenko var prickskytt i Röda Armén. Det fanns tretusen kvinnliga prickskyttar i Röda Armén som bekämpade nazisterna. Femhundra av dem överlevde. Ludmila var den mest framgångsrika, hon dödade 309 nazister, där ibland 36 fiendekrypskyttar. Ludmila åkte på besök till USA. Woody Guthrie skrev sången om henne: Miss Pavlichenko.

Woody Guthrie: Miss PavlichenkoBloggar om musik, politik  IntressantYarmouk: Media misslyckades

...med bevakningen

"Den första april invaderade terroristorganisationen IS Yarmouk flyktingläger som ligger åtta kilometer söder om Damaskus i Syrien. Terroristgruppen som tidigare inte haft en betydande närvaro i de södra delarna av landet, dök plötsligt upp och började terrorisera de 18 000 invånarna i Yarmouk. IS framfart har ställt många frågor på sin spets. Hur kom de in i Yarmouk överhuvudtaget med tanke på att regimen har belägrat området sedan två år tillbaka? Hur har de fått tillgång till vapen när det inte ens finns tillgång till mat?
 Vad många läsare kanske inte känner till är att Yarmouk har kollektivt bestraffats av regimen genom den två år långa belägringen. En av orsakerna är att vissa delar av Yarmouk har kopplats samman med upproret mot diktatorn Bashar al-Assad. En annan förklaring är områdets strategiska läge som ligger i anslutning till huvudstaden. Belägringen och dess konsekvenser har lett till att antalet invånare krympte från tidigare en halv miljon till dagens 18 000..."
...Tyvärr har Sveriges bristande täckning inte varit det enda problemet. Istället förvärrades situationen av Expressens intervju med Syriens president al-Assad. Intervjun fick mycket kritik på sociala medier och bortom. En demonstration organiserades i Stockholm för att fördöma artiklarna och kritik riktades mot tidningen av både svenska som internationella journalister. Expressens största misstag i artikeln låg i deras brist på kunskaper om Syrien och deras reporters inkompetens. När al-Assad frågades om IS’ angrepp mot Yarmouk, blev en följdfråga om belägringens välkända tragedi, som en logisk följd av IS terror, inte ställd. Inte heller nämndes det tragiska utfallet av mer än 200 civila offer på grund av svält som en direkt konsekvens av belägringen. Intervjun bekräftade endast etablerade medias narrativ av IS som hotet av alla hot. Genom sändningen fick al-Assad en kontext och en plattform till att nå den svenska publiken för att varna dem för det överhängande terrorhotet. Detta utan en konfrontation eller ens en fråga om de 640 200 människor som lever under belägring i Syrien...."
Läs hela Salim Salamahs inlägg här: Media misslyckades med bevakningen av Yarmouk
Salim Salamah är en palestinsk syrisk bloggare, krönikör och människorättsaktivist. Han bor i Malmö och har varit politisk flykting sedan 2013
Bloggar om politik, syrien  Intressant

Sista meddelandet från Medelhavet

...den drunknandes dikt

This Syrian poem was shared many times in Arabic yesterday but everyone should read it. Some are saying it was written by someone on a boat before they drowned but we can’t verify the author. Either way, this speaks the truth. Here's an English translation:

I am sorry mother that the ship sunk and that I couldn’t get there and pay off the debts from the journey,
Don’t be sad mother that they didn’t find my body, for what use could it be to you now, except for the cost of transport, the funeral and burial,
I’m sorry mother that war came to us and I had to leave like the others, although my dreams were not big like theirs,
As you know, all my dreams were the size of a box of medicine for your colon, and the cost of fixing your teeth. On that note, my teeth are now green from the colour of the moss clinging to them,
Despite that, they are still more beautiful than the dictator’s teeth,
I am sorry my dear for building you a house of illusions. A wooden cottage like the ones we saw in movies. A humble cottage far away from the barrel bombs, far away from sectarianism, ethnic loyalties and the rumours of our neighbours,
I am sorry brother that I couldn’t send you the fifty Euros that I promised you at the beginning of every month so you could have a good time ahead of your graduation,
I am sorry sister that I didn’t send you the new mobile phone that has wi-fi like the one your better-off friend has,
I am sorry my beautiful home that I will never hang my coat behind your door,
I am sorry dear divers and search and rescue workers, for I don’t know the name of the sea I drowned in,
Rest easy immigration department, for I won’t be a heavy burden on you,
Thank you dear sea for welcoming us without a visa or a passport. Thank you to the fish who will share me without asking about my religion or political beliefs,
Thank you to the news channels who will report the news of our deaths for five minutes every hour for two days,
And thank you for grieving us when you hear the news… I’m sorry

(Tack till min fb-vän Andreas Graube för dikten. Källan, även på arabiska, hittar man här/Ronny)


fredag 24 april 2015

Minnesmanifestation mot Fort Europa

...för säkra vägar över havet

I den senaste katastrofen orsakad av Europas gränspolitik miste runt 900 människor livet i Medelhavet. Vi måste stanna upp och sörja tillsammans. Vi samlas på Möllevångstorget på söndag 26 april kl 20.00 för att sörja de vi förlorat, välkomna de som kommer fram och för att kräva att EU agerar omgående för att öppna legala resvägar till Europa!

Söndag 26 april kl 20.00
Möllevångstorget Malmö

Arr: Asylgruppen Malmö


En känsla av utsatthet

...ett annorlunda konstprojekt

Fairgiveness i samarbete med Soppkök Malmö och Mitt MÖLLAN bjuder in Malmö till ”En känsla av utsatthet”. Ett konstprojekt med ambitionen att ge en känsla och väcka nya tankar.

Konstprojektet består av en fotoutställning, kombinerat med ett antal installationer och händelser som ska ge besökaren en möjlighet att få en känsla av vad det innebär både fysiskt och emotionellt att befinna sig i en hemlös situation.

Vad: En känsla av utsatthet, Konstutställning
När: 23-25 april 2015 mellan kl. 16.00 -20.00 
(gruppvisningar mellan kl. 10.00–14.00)
Var: Mitt Möllan, Claesgatan 8
Pris: Kostnadsfritt

För mera info se facebookBloggar om politik, konst, malmö


Varför tar de inte flyget istället?

...för dessa livsfarliga båtar


Det är ju bra mycket både billigare och säkrare att ta flyget från Mellanöstern eller Afrika till någon plats i EU. Varför envisas då människor med att riskera livet på Medelhavet?

Professor Hans Rosling förklarar

Bloggar om politik, flyktingar  Intressant


torsdag 23 april 2015

Malmö: EU-migranter vräks

...kommunen döljer rasism med "hälsoskäl"

"Malmö Stad säger i sitt pressmeddelande idag att ”miljöförvaltningens primära uppgift är att se till att riskerna för hälsan försvinner”. Det låter jättebra, men var snälla och förklara för oss så vi förstår– exakt hur anser ni att ni ser till människors hälsa och säkerhet genom att kasta hundra människor, varav ett dussintal hjärtsjuka, gravida, strokedrabbade och personer som lider av bl.a. bröstcancer, bronkit och ledproblem ut på gatan?" (Ur ett uttalande från Solidaritet med EU-migranter, hela uttalandet kan läsas här: Uttalande om vräkningen av Sorgenfrilägret)

Malmö kommun har konsekvent vägrat att hitta lösningar till en förbättring av de tiggande eu-migranternas situation och nu löper man linan ut genom att vräka dem ut i än värre misär. Man gör så som det gjorts förr mot romer och fattiga, både i vårt eget land och ute i Europa.De styrande i Malmö ansluter sig därmed till en lång tradition av rasistisk förföljelse.

Skånskan: Upprörda känslor efter kommunens besked
Bloggar om politik, malmö Intressant


Boktips: Tio dagar som skakade världen

...en bok om ryska revolutionen
Utgåvan som kom ut i Sverige 1967

Det här är en bok som jag minns väl från min ungdom, den gjorde nämligen ett starkt intryck på mig. Den handlade om något som jag inte fått lära mig om i skolan och jag visste inte mycket om dessa omskakande världshistoriska händelser. 
Vi närmar oss nu hundraårsminnet av ryska revolutionen 1917 så boken lär bli aktuell på nytt (kanske idé att ge ut den igen?). Ska man hitta den nu får man nog gå till bibliotek eller antikvariat. Det går också att läsa den på nätet här.

Tio dagar som skakade världen, John Reeds ögonvittnesskildring av oktoberrevolutionen 1917 publicerades i USA 1919. Den har sen översatts till många språk och Lenin själv skrev förordet till den ryska utgåvan (finns med i den svenska också).

"Vi som läser boken får vara med på de stora massmötena. Vi praktiskt taget trängs nedanför podiet när resolutionerna fattas eller protestropen ekar från salen. Vi ser hur Lenins ansiktsuttryck skiftar medan han lyssnar och väntar på att stiga upp och förkunna sina sanningar. Vi förnimmer den tunga atmosfären av tusentals män i blöta uniformskappor och deras eviga cigarrettrök.
Vi får möta dessa män som gjorde revolutionen och höra deras trötta mummel eller snabba stickrepliker under de timmar då de grep in i världshistorien och skapade den stora vändpunkten under vars villkor vi idag alla lever.
Ur massan av anteckningar, synintryck, referat av tal och resolutioner skapade Reed Tio dagar som skakade världen, som kommer att förbli en klassiker" (ur Jolos inledning).

Bloggar om politik, böcker  Intressant


Varje ansikte har ett namn

...kommer på tv nu
Människor befriade från tyska koncentrationsläger anländer till Malmö hamn 28 april 1945

Sjuttio år senare får överlevande se dessa filmbilder för första gången. Det är Magnus Gertten som genom en omfattande research lyckats sätta namn på många av de ansikten som syns på filmen från 1945.

Sändningstider:
SVT2 Torsdag 23 apr 2015 kl 20.00
SVT2 Lördag 25 apr 2015 kl 16.40 
SVT Söndag 26 apr 2015 kl 23.55

Bloggar om politik, film


Konstrunda Malmö 2

...konst på lasarett
Dagens konstrunda gick till sjukhusområdet och...

...jag tänkte börja här vid gamla huvudentrén...

...men först en liten blick i omgivningen vid Södervärn...

...där man kan beskåda skulpturen Glädjebägare (egentligen sex stycken)

Då är jag redo att gå in på MAS, som jag fortfarande säger...

Det första konstverk jag stöter på är det här som bär namnet Hälsokällan (det blir mycket med "källor" kommer ni att märka)

Jag förflyttar mig förbi gamla administrationsbyggnaden längs Inga Marie Nilssons gata

I slutet av den gatan hittade jag den här skulpturen som kallas Gap

Strax intill kan man se den här som heter Ormen mot skyn

Viker in på Jan Waldenströms gata söderut...

På en undanskymd plats hittar jag Flickan och källan

Strax skymtar jag ett ståtligt djur...

...som tål att beskådas närmre...

Namnet är Hjortkällan

Lite fångas jag också av den blommande våren

Gamla barnsjukhuset är som ett konstverk i sig självt...

Det ligger en liten parvel där och tittar...

Inför en ny värld heter konstverket

...och här säger jag farväl till den lilla skapelsen och dagens konstrunda

Bloggar om vår, kultur, malmö  Intressant