torsdag 31 juli 2014

Ambassadörer hemkallade från Israel

...reaktioner mot den israeliska terrorn i Gaza

Israel uttrycker ”djup besvikelse” över att tre latinamerikanska länder har kallat hem sina ambassadörer från Tel Aviv för konsultationer med anledning av den skärpta Gazakonflikten.

El Salvadors utrikesdepartement kallade hem sitt sändebud i tisdags för brådskande konsultationer om vad som kallades Israels ”urskillningslösa” bombningar av Gaza. Samma dag kallade Chile hem sin ambassadör och fördömde ”den kollektiva bestraffningen” av palestinier i Gaza. Peru gjorde likadant och beklagade att ”Israel hade brutit vapenvilan”.

Brasilien och Ecuador kallade hem sina sändebud förra veckan. Det handlar alltså fem latinamerikanska länder. Hittills.

Det finns alltså ledare i världen med ryggrad, som uttrycker solidaritet i handling. För andra, som Carl Bildt handlar det bara om ord.

DN SkD


Ukraina: En fascistjunta som styr?

...skräckvälde i Kiev?

Verkligheten är att denna ukrainska regering är nyliberal, att den till stor del består av rutinerade veteraner från den politiska klassen och är starkt kopplad till oligarker. Och den är redo att tillämpa allt som IMF och EU ber om när det gäller åtstramningsåtgärder och strukturreformer. Det är genom att utgå från denna verklighet som den måste bekämpas, inte genom att slåss mot väderkvarnar i form av en så kallad fascistjunta. 

Och det finns ingen brist på misstro mot regeringen bland de som formade den rörelse som nu kallas Maidan. När en journalist från "Financial Times" nyligen frågade varför Maidanaktivister fortfarande fanns där, fick han svaret: "För att säkerställa att den nya regeringen inte stjäl pengar som kommer från IMF". Vilket journalisten fann "helt rimligt". Det är en känsla som kan delas av de i öst, som var mestadels - men inte enhälligt - utanför rörelsen. 

Eftersom de också är emot korruptionen och regimen av oligarker. Problemet är, att för anhängarna av ett enat Ukraina, är det svårt att mobilisera mot den enda regering som existerar när landet står inför risken av en rysk intervention och verkligheten av insatser från paramilitära miliser i öst. Och för människorna i öst, är det också svårt att mobilisera, fångade som de är mellan miliser och "anti-terrorist"-kampanjen från regeringen. Det är ett skäl till att konflikten ska vara demilitariserad, lämna fältet öppet för politiska, fackliga, associativa aktioner. Ett andra skäl är att en sådan civil konflikt, utöver de omedelbara offren, alltid lämnar spår för en lång tid efteråt.

Ett skräckvälde i Kiev? 

Vi hör också att landet i allmänhet och Kiev i synnerhet lever under en antisemitisk, fascistisk, nazistisk terror. Men de första att motbevisa denna karikatyr är judiska organisationer. Deras uttalanden är så många att det blir jobbigt att räkna upp dem; den senaste är från 16 maj. Reaktionen från den judiska oligarken och guvernör i Dnipropetrovsk, Ihor Kolomoisky, var ganska kortfattad: "It´s bullshit!". Och så finns det gott om bevis från dem som har varit i Kiev. Inklusive särskilt Nadia Tolokonnikova i Pussy Riot. 

Uppenbarligen finns det antisemitism i Ukraina. Det finns överallt i Europa. Uppenbarligen finns det antisemitiska handlingar i Ukraina. Men inte fler än det finns rasistiska och antisemitiska handlingar i Ryssland, och med mycket färre dödsfall.

Rollen i denna förmodade våg av antisemitism tillskrivs Pravy Sektor (Högra Sektorn), som också hålls ansvarig av de ryska medierna för eventuella missgärningar i Ukraina, till den grad att om den inte fanns skulle det vara nödvändigt att uppfinna den. Som den ryske författaren Dmitrij Glukovsky, frågade: "Vem gjorde "Högra Sektorn", ett band av missanpassade från gatan, som inte ens hade ett riktigt namn innan, till den centrala kraften i den ukrainska nationalismen?" Det var särskilt den ryska regeringen och media. Som Zakhar Popovytch uttryckte det, "Pravy Sektor är ett mycket litet parti som existerar i huvudsak på ryska TV-kanaler". För att ge några siffror för april månad blev Pravy Sektor citerad i ryska medier 18.895 gånger, nästan lika ofta som Enade Ryssland, Putins parti (19.050 gånger) och nästan fyra gånger mer än Batkivshchina, partiet som styr regeringen i Kiev. Svoboda, med mindre än 2.700 omnämnanden, kom inte ens med på topp sju. Konstigt för den riktiga fascistiska komponenten i en regering som antas vara fascistisk.

Pravy Sektor - en tillverkad produkt?

Utöver sin storlek, vilken är Pravy Sektors natur? Nästan okända tills de dök upp vid frontlinjen från mitten av januari, när regimen gjorde valet av repression och frågan om självförsvar i Maidan blev central. Men det verkar som det finns många gråzoner beträffande dess förhållande till Janukovitj regimen, bland annat under de sista dagarna innan dess fall. Det är inte omöjligt att regimen försökt använda dess medlemmar som provokatörer, men att de blev självständiga. Idag antas de vara överallt, utan att det alltid är möjligt att skilja på vad de faktiskt gör och deras användbarhet som ett spöke. 

Pravy Sektor brukar beskrivas som nynazistiskt. Ursprungligen var det en federation i vilken ryggraden utgjordes av All-ukrainska organisationen Tryzub, vars ledare är Dmytro Yaroch. Bland dem som blev en del av den, fanns det faktiskt en del nynazistiska grupper. Nu när Pravy Sektor har blivit ett parti, är situationen oklar. Men det verkar som Yaroch och Tryzub är främst nationalister av den mest hårdföra typen, helt beredda att använda våld för att uppnå sin nationella revolution. Men inte nödvändigtvis nynazistiska eller antisemitiska. 

Vi hörde Lavrov, Rysslands utrikesminister, förklarar att det inte är normalt att hålla val när strider äger rum i öster. Visst kan man tvivla på effektiviteten i användningen av armén mot de pro-ryska miliserna, en insats som ytterligare kan stöta bort människor i stridszonerna. Ändå är det ett svar på väpnade insatser som fått stöd och uppmuntran av den regering som Lavrov tillhör. Uppmanande Ukraina att dra tillbaka sina väpnade styrkor från öst, lägger Ryssland stor vikt vid begreppet "krig mot sitt eget folk". Så vi ska få intrycket att de ukrainska styrkorna skjuter mot civila.

Tidigare delar av denna artikel:
Fortsättning följer


onsdag 30 juli 2014

Ukraina: Vad vill Moskva?

...varken kupp eller statskupp

Moskva föreslår en dialog av jämlikar, mellan regeringen och rebellerna i öst, med ett tidigare upphörande av den ukrainska arméns verksamhet. För sin del är den ukrainska regeringen redo att stoppa sina operationer om rebellerna lägger ner vapnen och lämnar byggnaderna de ockuperar. Skillnaden mellan de två metoderna är dock betydande. Eftersom varje förhandling sker utifrån en styrkebalans och styrkeförhållandena kommer inte att vara densamma i båda fallen. 

Moskva vill ha ett federalt Ukraina. Men ord som federal och federalism kan betyda olika saker. Förespråkare för ökad centralisering av EU kallar sig federalister. Och länder som kallas federala täcker helt olika verkligheter - USA, Tyskland, Ryssland, Jugoslavien, Sovjetunionens ... Vad den ryska regeringen menar i det ukrainska fallet är en mycket omfattande form av federalism med rätt för regionerna att bedriva sin egen ekonomiska politik och att ingå internationella avtal. Den vill i själva verket stycka landet för att kunna skaffa sig ett inflytande i öst, och samtidigt försvaga staten. 

Vi kommer att granska:
- Den ryska versionen av händelserna;
- Verkligheten för rebellerna i öst;
- Rysslands anspråk på att vara ett bålverk mot fascismen;
- Moskvas kopplingar till extremhögern i Europa.

Varken kupp eller statskupp

Den nuvarande regeringen i Kiev beskrivs som "icke-vald" och illegitim. Så låt oss se hur den valdes. Vem väljer en regering? Inte medborgarna direkt, utan parlamentet, som väljs av medborgarna. Efter Janukovitjs flykt utsåg det ukrainska parlamentet en tillfällig president och en regering. Detta parlament valdes år 2012, så det är lika "legitimt" som den störtade presidenten, som valdes 2010. I avvaktan på nya val, är parlamentet den enda legitima auktoriteten, eftersom det valdes genom allmänna val på nationell nivå. 

Det parlament som valdes år 2012 hade 450 medlemmar, varav 33 var frånvarande dagen för utnämningen av regeringen, den 27 februari; ett antal av dem var troligen på flykt med Janukovitj. Förslaget att utse Arseniy Yatsenyuk som premiärminister fick 371 röster, sammansättningen av regeringen 331 och expropriering av Janukovitj 328. 

Varken kupp eller statskupp, alltså, och omröstningen ägde inte rum under hot av beväpnade män, i motsats till vad som hände följande dag i Krim. Men sammansättningen av regeringen hade lämnats in dagen innan för att godkännas av generalförsamlingen på Maidan. Samma församling som på kvällen den 21 februari hade avslagit den eländiga "kompromiss" som förhandlats fram och förelagts av västliga utrikesministrar och som skulle ha lämnat Janukovitj kvar vid makten fram till december; det var detta avvisande som påskyndade presidentens flykt den följande natten.

Att ta del av dessa fakta innebär uppenbarligen inte något godkännande av den nuvarande regeringen eller dess politik. Som en aktivist i den ukrainska vänstern, Zakhar Popovytch, skrev: "Vi har aldrig stött denna regering. Vi kan stå ut med den tillfälligt, men inte stödja den". Det är helt enkelt en fråga om att inte falla i fällan som gillras av de som vill avlegalisera regeringen till varje pris, dessutom utan att föreslå något alternativ, för det enda syftet att destabilisera landet. Det innebär inte heller något förringande av närvaron av ministrar från extremhögern, bara att sätta det hela i perspektiv. 

Sedan har vi tydligen i Kiev en "fascist" (eller ibland nazi) regering/junta. Vi bortser från ordet "junta", som helt enkelt används för att få det att låta mer olycksbådande och att bättre motsvara begreppet "statskupp". Partiet som i hög grad dominerar denna regering är Batkivshchina, Julia Tymosjenkos parti. Ett parti som kan karakteriseras som höger, nationalistiskt, liberalt, men varken fascistiskt eller nazistiskt. Så återstår Svoboda. Det kan säkert beskrivas som ett fascistparti, i avvaktan på en mer detaljerad analys. Vilken roll spelar Svoboda i regeringen? Det har en av tre vice premiärministrar och leder två ministerier, de för ekologi och jordbruk. Dessutom är en allmän åklagare medlem i Svoboda.

Vikten av extremhögern är lättare än i Österrike 2000, där FPÖ hade justitieministeriet, finans och försvar. Förekomsten av Svoboda i regeringen är en realitet som vi måste ta hänsyn till, men utan överdrift. Inverkan av extremhögern är farlig och måste bekämpas, men det är upp till det ukrainska folket att göra det. Utan att ta emot lärdomar från en västerländsk vänster vars vision av den ukrainska verkligheten ibland är ytlig och en karikatyr. Och speciellt inte med "hjälp" från Ryssland.

Detta var del två av en artikel av Murray Smith från Vänsterpartiet i Luxemburg. Del ett kan du läsa här: Ukraina: Sanningar och kontrasanningar. Fortsättning följer.

SkD  NSK

Israeler vägrar att tjänstgöra i Gazakriget

...växande motstånd mot kriget
Demonstration i Tel Aviv mot Gazakriget

Mer än 50 före detta israeliska soldater vägrar att tjänstgöra i nationens reservkrafter och uttrycker att de inte vill vara en del av en militär som förtrycker palestinierna, enligt ett uttalande i Washington Post.

"Vi fann att trupper som är verksamma i de ockuperade områdena inte är de enda som driver mekanismerna för kontroll över palestinska liv. I sanning, hela militären är inblandad. Därför vägrar vi nu att delta i våra reservplikter och vi stöder alla de som motsätter sig att kallas till tjänst", skrev soldaterna i en petition på nätet, vilket först rapporterades av tidningen. 

Majoriteten av undertecknarna är kvinnor som tjänstgjort som reservister. De vittnar också om diskrimineringen inom den israeliska krigsmakten, en diskriminering som riktar sig mot bland annat kvinnor och mot judar som härstammar från arabiska länder.

"De palestinska invånarna på Västbanken och Gazaremsan berövas medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter. De lever under ett annat rättssystem än sina judiska grannar. Detta är inte enbart fel av soldaterna som är verksamma i dessa områden. Dessa soldater är alltså inte de enda som är skyldiga att vägra. Många av oss tjänstgör inom logistik och i byråkratiska stödroller; där fann vi att hela militären hjälper till att genomföra förtrycket av palestinierna", säger man bland annat i uttalandet. 

Ytterligare ett litet tecken på att den israeliska fronten inte är så kompakt som man vill göra gällande. Det finns allt flera människor inne i Israel som börjar ifrågasätta vad deras regering, statsapparat och militär håller på med.

Fredsrörelsen mot Gazakriget växer i IsraelEn demonstration i Tel Aviv i lördags, arrangerad av bland annat fredsrörelsen Gush Shalom, samlade över 5000 antikrigsaktivister. Polisen förbjöd först demonstrationen som ”ett hot mot den nationella säkerheten” men tillät den senare. Under och efter manifestationen angreps den med fysisk våldsamhet av nationalistiska grupper.

Detta medan andra israeler festar på Tel Avivs gator och sjunger att de ska förinta Gazas barn. I Gaza är livet ett helvete, bomberna regnar över civilbefolkningen och hundratals dör varje dag. Minst 20 döda efter israelisk attack mot FN-skola. Tvåhundratusen palestinier har tvingats lämna sina hem, över 1 200 palestinier har mist livet, de flesta civila, varav 240 barn. Protesterna mot kriget måste fortsätta och flerdubblas.

SDS: Israels krig är ett sår i hjärtat

Röda Malmö: Israeliska soldater vägrar tiga

SkD NSK


tisdag 29 juli 2014

Vitemölla: Ännu en pärla vid Österlens kust

...ett idylliskt gammalt fiskeläge
Det gick fort att komma hit till Vitemölla, fiskeläge strax norr om Kivik. Tog Skåneexpressen 3 från Simrishamn. Från busshållplatsen vid landsvägen, där jag steg av, var det raka spåret ner till hamnen via Källebacken. Samhället är uppkallat efter en vattenmölla som fanns här för länge sen.

Ett fåtal yrkesfiskare finns kvar i detta urgamla fiskeläge. Vitemöllingarna var förr kända som duktiga fiskare och skickliga sjömän. Det fanns också ett berömt båtbyggeri här.

Badhotellet från 1913 finns kvar, men priserna lockade inte mig (165 kronor för en hamburgare och 215 kr för stekt spätta fick mig att spara mina pengar till en suverän sillalunch i Simrishamn istället)

Men stranden är fri...

Det kostar heller ingenting...

...att titta på de gamla fina husen...

...som nu blivit fritidshus för de som har råd

Liksom i flera andra skånska fiskelägen kallas de små gatorna för "strädden"

Så kan ett sådant strädde se ut


Kattorna har ett eget strädde...

...fast de kanske är ute på natten

Heden norr om Vitemölla är fridlyst och en upplevelse anser jag

Vitemölla strandbackar är naturreservat...

...och är ett av de sista områdena med sandstäpp

Området sträcker sig norrut mot den skogbevuxna Klammersbäcksravinen, mot Haväng och vidare

Sandstränderna här är bland de bästa i Skåne...

...men här vänder jag, blickar tillbaka mot Vitemölla och påbörjar promenaden tillbaka
Ukraina: Sanningar och kontrasanningar

...fronten av information och desinformation
Från en demonstration i Moskva mot Rysslands inblandning i Ukraina

I varje krig är en av fronterna den som handlar om information och desinformation. I den kris som Ukraina går igenom för närvarande finns en diskurs från den ryska staten, som uttrycks av utrikesministeriet, förmedlas av den politiska världen och sänds ut av media på order av staten och av de pro-ryska miliserna i östra Ukraina. 

Dess syfte är att olagligförklara den ukrainska regeringen och staten och att legitimera rysk inblandning i landets angelägenheter. Denna diskurs påverkar viktiga delar av befolkningen i östra Ukraina, som är misstänksamma mot Kiev och påverkad av de ryska medierna. Ibland finner man även ett eko i västerländsk media och, vad som är mycket värre, hos en del av vänstern i Europa. Det verkar viktigt att utmana den ryska versionen av händelserna i Ukraina. 

Ukraina

Låt oss sammanfatta denna syn på händelserna. Victor Janukovitj var/är den legitima presidenten i Ukraina. Den massrörelse som störtade honom reduceras till grupper som manipuleras och finansieras (siffran på 5 miljarder dollar nämns) av väst. Dessutom, dessa grupper var och är fortfarande fascister, nynazister, antisemiter. Störtandet av Janukovitj var i själva verket en statskupp. Den nuvarande ukrainska regeringen, kännetecknad som en fascist/nazijunta, är icke-vald, icke-legitim och produkten av denna statskupp. 

De ukrainska försvaret genomför i östra delen av landet ett krig mot sitt eget folk. Ryssland är i dag, som det var för 70 år sedan, ett bålverk mot fascismen. Målet för Ryssland är att bekämpa fascismen och främja en lösning genom förhandlingar, skydda rysktalande befolkningar som kan förväntas bli diskriminerade. 

Denna diskurs är fullständigt falskt. Den tjänar bara till att destabilisera och försvaga den ukrainska regeringen för att maximera Rysslands inflytande i landet. Som ett vapen för staten, är naturligtvis diskursen flexibel: den kan härdas eller mjukas upp beroende på omständigheterna. Det är nödvändigt att dissekera den för att bekämpa den.

Detta var första delen av en artikel av Murray Smith, medlem av ledningen för Vänsterpartiet i Luxemburg. En översättning från International Viewpoint. Fortsättning följer.

söndag 27 juli 2014

Tjörnedala: En av de skönaste platserna

...i hela riket
Det har vi Carl von Linnés ord på. Jag är på väg dit. Hyrde en cykel i Simrishamn. Cyklade till Baskemölla och gick sen norrut längs kusten...

Jag är på väg mot Tjörnedala, "en av de skönaste lundar jag sett i riket", sade Carl von Linné när han kom hit på sommaren 1749

Jag följer vandringsleden norrut mot Vik

Liten avstickare ner mot havet

Här rinner en liten bäck ut i havet

Jag stannar en stund...

...för att beundra utsikten. Där borta ser jag silhuetten av Stenshuvud

Genom en lund av alar följer mig havet på höger sida

Vad är nu detta? I Tjörnedala möter...

...naturen den människoskapade konsten

Ålaboden vittnar om ålafiskets betydelse i de här trakterna under lång tid. Under den mörka höstens ålfiskesäsong bodde fiskelagen på stranden...Jag tar trappan upp till toppen av branten som följer kusten

...och kan nu fritt skåda ner mot stranden där jag nyss gick

Nere på de öppna strandängarna blommar allehanda växter och betande djur är en förutsättning för den speciella floran

Inåt land ser det ut så här...

...och snart följer vandringsstigen i skuggan under en rad med ekar

...och kommer fram till den gamla Tjörnedalagården...

...som idag är en plats för...

...utställningar, konstarrangemang...

...och även ett café

Från Tjörnedala leder stigen ner mot havet...

...och hamnen i det närbelägna Baskemöllalördag 26 juli 2014

Malmö: Över tusen i Palestinademonstration

...trotsade sommarhettan för solidariteten
Över tusen personer har nu dödats i Gaza sedan Israel inledde bombardemangen. Upprördheten över detta är stor också bland Malmöborna.

Över tusen människor deltog i dagens solidaritetsdemonstration med Gaza och Palestina. Här bild från samlingen på Stortorget

Allt flera krav på handling reses nu och det blir tydligt att styrande politiker inte är beredda till detta. "Vi behöver inga ord, vi behöver handling", skanderade massan.

Demonstrationståget har satt sig i rörelse på Södergatan...

Har här nått fram till Gustav Adolfs torg...

...och passerar Mac Donalds

Tåget anländer till Möllevångstorget...

...där avslutning ska hållas

Dror Feiler, bland annat talesperson för nätverket Judar för israelisk-palestinsk fred, var en av talarna

- Israel säger att kriget är mot terrorn, men kriget är terrorn, sa Dror Feiler bland annat och sammanfattade på så vis situationen.