måndag 30 april 2012

En annan skog är möjlig

                ... skapa urskogar och hållbart skogsbruk          
                          

Den svenska skogen är ingen naturlig skog utan en industriskog. En industriskog som dessutom brukas med metoder som gör att den biologiska mångfalden utarmas. Kalhyggen är fortfarande vanliga. Till och med de som skulle skydda skogen sviker. Jag ser att Jordens vänner har lämnat svenska FSC.

I vårt land är bara en halv procent av skogen urskog, det vill säga en skog som aldrig har varit utsatt för mänsklig påverkan. Tre procent är naturskog, skog som varit fri från mänsklig påverkan under minst 150 år så att den återfått urskogens egenskaper.

En annan skog är möjlig. Det borde vara fullt möjligt att skydda större delar av skogen så att den får utvecklas till en naturlig skog med alla de värden som en sådan har. Skogsbruksmetoderna borde också kunna bli sådana att både en större biologisk mångfald gynnas samtidigt som skogen som långsiktig resurs skyddas.

DN: Sveriges nya miljonprogram
AB: Mellanlagringen som krymper era snoppar

Bloggat: Svensson: Svensk skog är en mänsklig skapelse

HD GP SvD Intressant Bloggar om skog, samhälle, politik, miljö,

Inga kommentarer: