lördag 31 juli 2010

Maria Larsson lyfter inte ett finger

Kristdemokraterna en bromskloss

RFSL:s ungdomsförbund: Maria Larsson lyfter inte ett finger. "Det finns ett antal uppseendeväckande siffror om hbtq-ungdomars livssituation. Till exempel har var tredje ung transperson försökt ta sitt liv. Var femte icke-heterosexuell ungdom har blivit utsatt för våld av en vuxen i hemmet. Mer än varannan homo- eller bisexuell ungdom blivit utsatt för kränkande behandling de senaste tre månaderna. Detta är verkligheten och vardagen för många ungdomar, men ansvarig politiker – folkhälsominister Maria Larsson – blundar. Hon blundar till och med för rekommendationer från regeringens egna myndigheter - Folkhälsoinstitutet och Ungdomsstyrelsen".

Detta skriver Felix König Förbundsordförande RFSL Ungdom och Kasper Svensson Vice förbundsordförande RFSL Ungdom i ett debattinlägg i AB.se: Sluta blunda för hbtq-ungdomar. Skribenterna menar att det är enkelt att förbättra hälsan hos hbtq-ungdomar och ger också en rad förslag på hur det kan ske.

RFSL:s hemsida: Partierna kartlagda Resultatet tyder på att det finns en majoritet för genomförande av flera lagändringar som skulle underlätta tillvaron för hbt-personer, men att Kristdemokraterna under de senaste fyra åren agerat som en bromskloss i regeringen.

Prideparaden idag:


Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Dans, champagne och kriminalitet

Dagens kriminalrevy

19-åring skjuten till döds i Alby utanför Stockholm. Med två skott i ryggen. En tragisk historia som än så länge verkar högst oklar. Det finns ingen känd gärningsman, inget vapen och motivet är okänt. Även offret är sen tidigare okänd av polisen. Men det verkar ha funnits vittnen till händelsen. Så kanske finns det någon ledtråd för att klara upp fallet.

Få brottsoffer informeras om stöd, läser jag idag. Många brottsoffer kommer inte i kontakt med brottsofferjouren, trots att polisen enligt lag ska förmedla kontakt med en stödorganisation. Sämst fungerar det i Västerbotten, Uppsala, Västra Götaland och Norrbotten. I Västerbotten når inte ens en av 100 brottsoffer en brottsofferjour och kan få stöd. Det visar en studie som Brottsofferjourernas Riksförbund gjort, uppger Sveriges Radios Ekot. Hur svårt kan det vara för polisen att rätta till dessa brister?

En brottsling kan ha vilken bakgrund som helst, skriver AB med anledning av domen mot Göran Lindberg. Tingsrättens dom mot ex-polischefen Göran Lindberg är både rättvisande och väl genomtänkt, menar Leif GW Persson.
- Han får väl vara glad, även om han inte verkar särskilt glad, han kunde ju ha fått upp till 16 år, säger GW.
Ett av Lindbergs offer, en då 17-årig flicka, anser att hon nu fått någon slags upprättelse.

Jag förstår om polisen är lättad över denna upprensning i de egna leden. Kanske kan det vara värt en dans på Stortorget i Malmö? Smolk i glädjebägaren är att missbruket blir värre under sommaren. Färre närpoliser och stramare ekonomi i socialtjänsten drabbar missbrukande ungdomar, anser personalen på Maria Ungdoms akutmottagning i Stockholm.

Nästan kriminellt, åtminstone i mina ögon, är att toppchefer får lönelyft på 20-60 procent när Region Skåne samtidigt går med underskott. Liksom vaskning av champagne. Än mer motbjudande är hetsen mot romerna.fredag 30 juli 2010

Intoleransens åsnor

Dags att resa solidaritetens fana

Jerusalems viceborgmästare krävde att få ordna en åsnedemonstration mot årets Prideparad i staden. Prideparaden blev en stor succé med fler deltagare än någonsin, medan viceborgmästaren bara samlade ett femtiotal ultraortodoxa judar som höll upp bilder på åsnor och skyltar med texten "Gaypersoner tillhör helvetet, inte Jerusalem".

Man kan ju välja att se saken från den jovialiska sidan. För min del tror jag åsnor är, i en del avseenden, klokare än denne viceborgmästare. I varje fall är de betydligt vänligare sinnade än en del av prideparadernas motståndare i Israel. År 2005 knivhögg en ultraortodox jude tre demonstranter och tidigare i år ägde skottlossningen rum mot ett gaycenter i Tel Aviv där två personer miste livet.

Jag vet inte om det är ett utslag av någon ytterligare märklig protest mot hbt, en medveten förolämpning eller bara nonchalans, men författaren Henning Mankell har nu fått tillbaka sin väska, som beslagtogs vid attacken mot Ship to Gaza - med kvinnokläder.

Diskriminering och förföljelser drabbar också romerna. Igår hade turen kommit till Frankrike. Besluten från Sarkozy för tankarna till 30-talets Europa. Idag lämnade den svenska delegationen för romska frågor sina slutsatser och förslag. Delegationen konstaterar att det råder en extrem och oförsvarbar exkludering av romer från alla delar av samhället. Romernas situation är både mänskligt och ekonomiskt ohållbar, anser delegationen, ledd av Maria Leissner.

Svenska romers utanförskap ”osannolikt stort”. Dessutom utvisar Sverige tiggande romer på oskäliga grunder. Men Billström vill kasta ut människor "för principens skull".

Några som däremot drar på fullständigt goda grunder är Nederländernas soldater i Afghanistan. Nederländerna avslutar sin militära insats i Afghanistan på söndag efter fyra år. Heder åt regeringen i detta land som insett det meningslösa och skadliga med den militära närvaron i Afghanistan.

Försvarsminister Tolgfors verkar aldrig tröttna på att påpeka att 45 länder är med och krigar. Men visst är det klokare om Sverige ansluter sig till de 146 länder som inte är med och krigar i Afghanistan.Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

En verklighet bortom valtalen


När Sverige i vintras drabbades av snökaos med inställda tåg och stora svårigheter att komma fram på gatorna, konstaterade Karolina Celinska, ombudsman i De Handikappades Riksförbund, DHR, torrt i en krönika:
-Välkommen till min vardag!
För henne har tågen aldrig varit tillgängliga, hon har aldrig kunnat ta en buss, oavsett vilken årstid det varit.

För tio år sedan lanserades den så kallade Tillgänglighetsreformen. År 2010 skulle Sverige vara helt tillgängligt för personer som har ett funktionshinder. Det skulle inte finnas några svårigheter att komma in i vare sig restauranger eller butiker, kommunkontor eller skolor.

År 2001 infördes krav i plan- och bygglagen att alla enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet och användbarhet skall bort i alla offentliga lokaler. Men fortfarande är det ingen som riktigt vet vad detta betyder. Reformens misslyckande är ett paradexempel på hur höga ambitioner stannar på papperet.

Det är naturligtvis inte heller så att Sverige blivit ett lättare land att leva i – att reformen därigenom skulle ha varit onödig. I själva verket har Sverige på det hela taget försämrats inom en rad områden för personer med funktionshinder.

Skillnaden i sysselsättningsgrad har ökat - den är betydligt lägre bland personer med funktionshinder än för andra. Det har också blivit allt svårare för personer med funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden, exempelvis genom anställning på Samhall.

Den så omhuldade arbetslinjen omfattar alltså inte alla. Personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga får räkna med att gå arbetslösa under lång tid, skriver Arbetsförmedlingen uttryckligen i en av sina prognoser. Genom urholkningar i sociallagstiftningen, till exempel förslaget att spara in på personlig assistent enligt LSS, försämras villkoren ytterligare.

2009 visade Folkhälsoinstitutet i sin årliga folkhälsoundersökning, att samtidigt som folkhälsan överlag blir bättre, så ökar skillnaden mellan olika grupper i samhället. Störst är ohälsan bland personer med funktionshinder, i synnerhet bland personer med rörelsehinder. De drabbas i högre grad av svår värk, mag- och tarmbesvär, huvudvärk, ångest och stress. Självmordstankar och självmord är också vanligare bland personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt.

Trots detta har samtliga politiska partier valt bort handikappfrågorna i årets valrörelse. Medierna bevakar inte heller dessa viktiga frågor i valtider. Men de funktionshindrade är ingen liten marginell väljargrupp. Nästan en miljon människor i arbetsför ålder i Sverige har något funktionshinder och drygt en halv miljon av dessa bedömer att deras arbetsförmåga är nedsatt. Det som dominerar är rörelsehinder, astma och allergier. Vem som helst kan under livet få en funktionsnedsättning, vilket borde göra tillgänglighet och rätten till delaktighet i samhällslivet till en angelägenhet för alla.

För att förändring skall komma till stånd krävs en social rörelse. Ibland står dörrar på glänt och det finns möjlighet att genomdriva förändringar. Ett flertal tidigare reformer har backats upp av progressiva delar av borgerligheten och av kommunala och statliga byråkratier. Socialtjänstreformen, som kom på 80-talet var mycket generös för sin tid och byggde på en humanistisk människosyn, bars upp av chefer inom socialttjänsten. Omsorgsreformen som genomfördes under 70- och 80 talen hade stöd av unga föräldrar och ett progressivt skikt inom Socialstyrelsen.

Bland ungdomar med rörelsehinder börjar det emellertid märkas att dessa inte längre accepterar att samhället bortser från frågor om delaktighet och tillgänglighet. Under en lång tid har det funnits en rättviserörelse – Independent Living rörelsen – som kämpar mot diskriminering och kräver livsbetingelser på lika villkor.

Vi kan också se konturerna av en rörelse bland funktionshindrade, med ungefär samma inriktning som HBT-rörelsen, den så kallade ”Crip movement” eller Miffo som den kommit att kallas här i Sverige; inriktad mot identitet, sexualitet och kultur. Däremot har gamla folkrörelseorganisationer som De Handikappades Riksförbund och Synskadades Riksförbund förlorat i styrka, även om man fortfarande har tiotusentals medlemmar.

För oss socialister är det en självklarhet att vår strategi för samhällsomvandling, som vi brukar beteckna med termen Folkrörelsesamverkan; att knyta band mellan de grupper som bekämpar effekterna av kapitalismens regim, också innefattar solidaritet med funktionshindrades kamp.

Ursprungligen ledare i Internationalen v 30/2010

Lindberg, sexköp och våld

De patriarkala strukturerna måste raseras
Uppdatering: Den tidigare polischefen Göran Lindberg dömdes i dag till 6 år och sex månaders fängelse. Han fälls bland annat för grov våldtäkt, köp av sexuella tjänster, försök till köp av sexuella tjänster, medhjälp till köp av sexuella tjänster, misshandel. Lindberg döms också att betala skadestånd till tre målsäganden om sammanlagt 300.000 kronor.
För milt straff?: SvD SvD2 DN AB Kan få ännu hårdare straff: AB
- - - -
Den förre polischefen Göran Lindberg erkänner bara sexköp. Han har åtalats på 23 punkter och dom meddelas idag. Samtidigt kräver nu två ledamöter i polisstyrelsen i det län polischefen arbetade att en sanningskommission ska upprättas, för att granska om han begick brott redan under sin tid som polischef, mellan åren 1997 och 2006.

Enligt åklagaren Håkan Roswall har två kvinnor berättat att de har haft mannen som sexkund under hans tid som polischef. Men de sexköpen har inte utretts vidare, eftersom de ligger så långt tillbaka i tiden att brotten i sådana fall är preskriberade, skriver Upsala Nya Tidning.

Parallellt sker en debatt om sexköpslagen. Anledningen är den sexköpslagsutredning som presenterades i början av juli och som kom fram till att den svenska sexköpslagen har varit framgångsrik.

I ett debattinlägg i Expressen gick Camilla Lindberg (FP) och Marianne Berg (V) till motattack och ville att sexköpslagen skrotas. De hävdar att "Sexköpslagen innebär att staten kontrollerar sexuell aktivitet mellan samtyckande vuxna. Grunden till detta är patriarkala föreställningar där sex delas in i "ont" eller "gott". Människor förhindras att sluta privata avtal gällande sex. Staten anses ha vetorätt i denna annars högst intima fråga".

Något förvånande var det väl att Marianne Berg från Vänsterpartiet tar denna ståndpunkt. Hon får mothugg av sina partikamrater i Flamman: "Marianne Ericsson, kvinnopolitiskt ansvarig i Vänsterpartiets partistyrelse är förvånad över utspelet... Hon är kritisk till att debattartikeln helt bortser från maktstrukturer.
– Det handlar inte om att moralisera, utan att utgå från strukturer. Om det finns de som är nöjda med att sälja sex, är det i så fall en ytterst marginell grupp. Man kan titta på Holland där sexköp är legalt, vilka är det som säljer sex där och under vilka villkor?
Marianne Ericsson har svårt att förstå resonemanget om att sexköpslagen inte fungerar.
– Sociala insatser står ju inte i motsats till lagstiftningen. Sedan kan det vara så att lagstiftningen inte används fullt ut".

Camilla Lindberg och Marianne Berg får svar också i ett debattinlägg i tidningen Arbetaren. Prostitutionsivrare och förespråkare av en slopad svensk sexköpslag sammanblandar kvinnorörelsens krav på rätten till sin egen sexualitet och kropp med det djupa förtryck som det innebär att utnyttjas i prostitution. Det skriver Malin Olsson, vice ordförande i Roks, Wiveca Holst, Feminism & Human Rights, och Gunilla Ekberg, Feminism & Human Rights.

Man argumenterar mot Lindberg/Bergs påstående om att kvinnor som utnyttjas i prostitution har det bättre i länder där prostitutionsindustrin har fått växa fritt med statens goda minne och utan statlig inblandning och tar fram Tyskland och Holland som negativa exempel.

Man pekar på att den svenska sexköpslagen blivit en del i normskapandet. I en studie från 1996 hade 13 procent av de tillfrågade männen någon gång köpt en sexuell tjänst. I en liknande studie som genomfördes 2008 har antalet män som köpt en sexuell tjänst minskat radikalt och är nu endast 7,8 procent, och många påpekade också att sexköpslagens införande påverkade dem att sluta köpa sexuella tjänster.


Bloggat: Svensson

torsdag 29 juli 2010

Det är kamp som måste till

Hur ska vi annars försvara oss?

Egentligen borde vi väl ha det bättre och tryggare i vårt samhälle idag än för, låt säga, 20-30 år sen? Jag menar med tanke på hur oerhört mycket större resurser vi har till vårt förfogande. Aldrig har vårt land varit så rikt som idag, aldrig har summan av producerade varor och tjänster varit större, aldrig har förutsättningarna varit bättre.

Så gott som varje dag får vi istället bekräftelser på att det blir sämre. Häromdagen hörde jag på tv att mer än var tredje är rädd för att bli gammal. Idag läser jag att inkomstpensionen sänks med över fyra procent nästa år. Så fungerar det pensionssystem som alla partier i riksdagen, utom (v), kokat ihop, att när finansherrarna och bankspekulanter ställer till det så ska pensionärerna bestraffas.

Det finns egentligen ingen som helst rim och reson i de resonemang som låg bakom pensions"reformen". För den som vill fördjupa sig i frågeställningen ger jag här en länk till våra pensioner.

Inte heller finns det några vettiga anledningar till att folk ska ha alltmer delade arbetsdagar och få sitt sociala liv spolierat. Läser idag om folk som jobbar 6-12, därefter några timmar ledigt och sen tillbaka på jobbet 16-20. 75 procent av Kommunals sektioner uppger att delade arbetspass förkommer, 70 procent anser att företeelsen blir vanligare.

Det som händer är naturligtvis en del i en mer omfattande omfördelning av samhällets resurser och rikedomar, från de som har minst till de som redan har mest. Det handlar om klasskamp, överklassens klasskamp för att lägga beslag på mer. Nästan sju av tio upplever att klyftorna i Sverige är ganska eller mycket stora. Allt medan överklassbratsen dumpar hamburgare och sprutar champagne i vasken.

Nu är det ju det att vi behöver inte stå passiva inför det som sker. Det handlar inte om naturkrafter som vi inte kan påverka. Det är människor av kött och blod som gör det här mot oss och vi kan organisera oss för att försvara våra intressen.

Det gör uppenbarligen lastbilschaufförerna i Grekland som vägrar låta regeringen krossa deras strejk. Regeringen stiftar undantagslag för att tvinga chaufförerna att börja jobba och sätter in polis mot arbetarna. Men arbetarna visar ännu inga tecken på att ge sig.

Det är så det måste gå till. Tjugofem års omfördelning av rikedomarna måste mötas med klasskamp från arbetare och vanligt folk. Vi är många och om vi sluter oss samman är det omöjligt för den lilla borgarklassen och deras politiker att besegra oss.
Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:
Domedagen är nära

Domedagen är nära

...frestas jag att utbrista. Jag bekymrar mig dock inte särskilt mycket för en asteroid som kanske kan träffa Jorden om drygt 170 år. Det finns betydligt mera näraliggande problem som skapar oro. Ett sådant är de tilltagande förföljelserna av romer ute i Europa. Vi har sett det tidigare i östeuropa och i Italien.

Vidriga förföljelser. Nu är det Frankrikes tur, Sarkozy har beordrat rivande av romernas usla bostäder och utvisning av romer som "orsakar ordningsproblem". Det är oroande därför att det påminner om det som hände i Europa under trettiotalet.

Fascimen har gjort come-back, fast i en uppgraderad och moderniserad form så att det inte ska gå så lätt att känna igen. Sverigedemokraterna heter fascimens avläggare i Sverige. Partiet flörtar nu öppet med hbt-väljare och försöker använda de sexuella minoriteternas rättigheter som ett argument mot invandring.

Det ligger i nyfascistiska partiers karaktär att inte skämmas för att utnyttja någonting för att uppnå sina mål. Sd använder vänsterargument och välfärdfrågor för att hetsa mot invandrare. Naturligtvis utnyttjar man terroristnojan för att hetsa mot muslimer. Grundidén är att ställa olika grupperingar mot varandra och skapa maximal splittring. Man använder samma retorik som nazisterna.

En annan mer näraliggande sak som oroar mig betydligt mer än nedfallande asteroider är den fruktansvärda och tilltagande fattigdomen i världen och bristen på rent vatten. Hur man kan behöva diskutera i femton år för att kunna slå fast att tillgången på rent vatten är en mänsklig rättighet kan förefalla obegripligt. Men det säger något om maktförhållandena i världen.

Det gör också de ständigt pågående imperialistiska krigen. Ett sådant förs i Afghanistan för USA:s och västvärlden kontroll över stora naturtillgångar och strategiska positioner. Politikerna tiger om varför Sverige krigar i Afghanistan. En glädjande ljuspunkt är dock att motståndet mot kriget växer.onsdag 28 juli 2010

Stoppa kränkningarna av afghanerna

Dags att ta hem de svenska trupperna

Jag har tidigare skrivit om Seierstads kränkning. Oslo tingsrätt dömde henne till skadestånd för brott mot privatlivets helgd. Domen öppnar naturligtvis upp för ytterligare medlemmar av den afghanska bokhandlarfamiljen att få sin sak prövad i domstol. Nu överklagar Åsne Seierstad och bokförlaget Cappelen domen. Argumenten är självfallet att domen hotar yttrandefriheten.

Kränkningar av afghaner är vanliga, många kränkningar är betydligt allvarligare än lögnaktiga skildringar av människors privatliv. Det visar avslöjanden från Wikileaks, det handlar om vidriga övergrepp mot civilbefolkningen. Läckan kan öppna ögonen för krigets verklighet. Denne man är huvudmisstänkt för läckan. Om det är han så hatten av!

När ska ögonen öppnas på Mona Sahlin? Hon ser inget slut, varken för kriget eller den svenska militära närvaron. Lakejer åt Washington har det blivit av de svenska socialdemokraterna. Sorgligt, men sant. Mona, våga vägra kriget.


Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Magstarkt av Littorin

Dags ändra på reglerna

Första avgår Sven-Otto Littorin med svansen mellan benen när han fick frågor om sexköp. Istället för att säga som det var skyllde han på "mediadrev" mot sina barn (och Reinfeldt hjälpte till för att bli av med honom snabbt som tusan).

Nu har han mage att kräva 1,3 miljoner av skattebetalarnas pengar i avgångsvederlag. Det är bra magstarkt. Något annat är naturligtvis inte att vänta av en borgare på den här nivån. Så på så vis är det inte så märkligt. Vad som är underligare är att det finns regler som tillåter politiker att flyta ovanpå på det här viset.Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

IKEA koldioxidneutralt?

IKEA:s miljövänlighet rena skämtet
När IKEA:s nya varuhus i Malmö, som lär vara det näst största i världen, invigdes i höstas så skröts det väldigt om dess miljövänlighet. Bland annat så hävdade IKEA att anläggningen var "koldioxidneutral", vilket också framhävs av de styrande i kommunen som ett gigantiskt framsteg för miljöarbetet.

Men ta en titt på bilden ovan. Vad är det vi ser på den välfyllda parkeringsplatsen på framsidan? Knappast något som övertygar oss om koldioxidneutralitet. Varje dag besöks IKEA, liksom hela köpcenter-området Svågertorp invid brofästet, av kunder och intresserade som spyr ut stora mängder koldioxid.

Som om inte detta var nog så hittar vi ytterligare parkeringsplatser under IKEA-anläggningen. Det måste nog konstateras att koldioxidutsläppen är avsevärda. Lägg därtill att det handlar om 267 ikea-varuhus i 25 länder. Hundratals miljoner människor besöker varje år ikea-varuhusen.

Vad finner vi på baksidan av anläggningen? Här har vi varuintagen. Hit levereras alla möblerna med lastbilar. Koldioxidneutralt? Icke. Från tusentals tillverkare över hela världen rullar lastbilstransporterna till de 267 ikea-varuhusen.

Hur går det till när råvarorna; träet, plasten, metallerna osv skaffas fram till ikea-fabrikerna? Det handlar knappast om ett skogsbruk som är fritt från fossila bränslen. Avverkning, transporter och tillverkning är i högsta grad koldioxiddrivande.

Nå, nu är det nog inte allt det här som Ikea menar när man säger att anläggningen i Malmö är "koldioxidneutral". För att få en sådan "neutralitet" måste man lämna allt i verksamheten åt sidan utom själva den färdiga lokalens energiåtgång (byggnadens tillverkning och uppförande är så vitt jag kan se inte med i kalkylen).

Trolleritricket utförs genom att elen till anläggningen kallas grön, dvs den hämtas, enligt leverantören från vattenkraft (80%) och vindkraft. Men det betyder i praktiken ingenting. I kraftledningarna går det inte att se skillnad på elektronerna. El som el, någon ny förnybar energi har inte producerats för att Ikea:s el i Malmö kallas "grön".

Det hindrar dock inte de styrande i Malmö att utropa sig som "Sveriges miljöbästa kommun" och då inte minst med hänvisning till Ikeas "miljövaruhus". Själv skulle jag nog mera vilja beteckna det här som kosmetika och det gör mig bekymrad. Om Malmö är "miljöbäst" - hur ser det då ut i övriga kommuner?

Problemet med Ikea övervinnes knappast genom att ett och annat varuhus övergår till "grön" energi. Då har man rätt trånga perspektiv. Ikea tjänar på illegal skövling i Amazonas, läser jag. Kritik mot Ikeas avverkning i ryska Karelen, är en annan rubrik som fastnat.

Nu hjälper det ändå inte riktigt om Ikea hämtar sitt virke från skogar där det sker återplantering. Trycket mot världen skogar är hårt och industriskogar hotar den biologiska mångfalden. Nej, det är nåt fel med själva ikea-konceptet, det är helt enkelt inte hållbart.

Jag kan inte låta bli att citera en annan bloggare: "IKEA:s själva affärsidé är att sälja mycket och billigt. Företagets överlevnad bygger på att vi aldrig ska tröttna på att byta ut vårt möblemang. Den dag vi behåller Billybokhyllorna livet ut börjar IKEA att vackla. De låga priserna garanteras av stora försäljningsvolymer och låga kostnader för arbetskraften i Asien. Utan låga löner och ständiga transporter världen över skulle koncernen få leta efter en ny profil. Varumärket är byggt av koldioxid, uttömda resurser och exploatering".

I ett hållbart samhälle finns det inte plats för affärsmodeller som IKEAs. I det hållbara samhället måste vi minimera resursomsättningen och bygga kretslopp. Inte satsa på att få så stora flöden genom systemet på så kort tid som möjligt. Det hjälper inte att varje enhet görs lite grönare. När den grundläggande idén är att ständigt öka flödena blir det fel.

Ikea-katalogen trycks i tvåhundra miljoner exemplar i många länder. En produkt som näppeligen är koldioxidneutral och som enbart syftar till att driva upp konsumtionen av köp-slit-och släng-prylar.

DN Intressant Bloggar om politik, samhälle, ikea, malmö, miljö, klimat, koldioxid

Hemsida: Ekosocialism

Högervridningens konsekvenser

Kapitulation för högerkrafterna

I den borgerliga alliansens Sverige är mer än var tredje människa rädd för att bli gammal. Den allmänna välfärden rustas ner, privata vinstintressen ska ta över allt mera av vård och skola och klyftorna i samhället växer.

Men i Skop:s senaste mätning leder alliansen och skulle, om det var val idag, få fortsätta att styra Sverige. Dessutom skulle det rasistiska partiet Sverigedemokraterna komma in i riksdagen och naturligtvis ge sitt stöd åt borgaralliansen eftersom Sd är just ett borgerligt parti.

Hur kan det då komma sig att socialdemokraterna och de rödgröna, som så gärna vill framstå som en opposition gentemot borgarna, trots rekordhög arbetslöshet och ökande orättvisor, inte förmår utmana alliansen?

En viktig anledning är naturligtvis att socialdemokratin under tjugofem års tid självt har orienterat sig mot och administrerat en nyliberal politik som ökat klyftorna och skurit i välfärden. En annan orsak är att de rödgröna, trots löften om att förbättra för sjuka och arbetslösa, ändå inte i grunden lyckas framstå som ett reellt alternativ.

De rödgröna står inte för någon avgörande kursförändring. Eftersom de ligger så pass långt till höger i politiken går det inte att åstadkomma någon mobilisering underifrån i arbetarklassens led. Mona Sahlin siktar på "medelklassen" och det skapar passivitet bland LO:s medlemmar.

Vänsterpartiet har gått rakt i fällan. Genom att bli en del i s-mp-koalitionens regeringsunderlag har man bundit upp svansen på sig själva, radikal vänsterpolitik blir omöjlig när det ska kompromissas med Sahlins högerkrafter.

Så är högervridningen av svensk politik fullbordad. Den har fortplantat sig hela vägen genom det politiska fältet, en storseger för Svenskt Näringsliv. Störste vinnare, när hela etablissemanget sviker, är rasisterna i Sd som kan utnyttja missnöjet för att utse muslimerna till syndabockar. En modern partivariant av svensk fascism har sett dagens ljus tack vare den ekonomiska och politiska "elitens" strävan efter ökande klasskillnader.Bloggat: Svensson

tisdag 27 juli 2010

Läck mera!

...för fredens och demokratins skull

Att Pentagon jagar Wikiläckan är inte så underligt. De står ju med brallorna nere. Det lär dock bli svårt att skapa ett vattentätt system, ju vidrigare de imperialistiska krigen blir desto fler är det som blir spyfärdiga och vill läcka.

Wikileaks är en liten sajt som stjälper lass. Det de gör är värdefullt för sanningen, demokratin och freden. Wikileaks visar brister i säkerhetspolitiken, läser jag idag. Ja, framför allt är det stora brister i säkerheten för vanliga civila afghaner så länge som USA:s och Nato:s krig pågår.

Att det brister i säkerheten för Pentagon rör mig inte i ryggen. Det är tvärtom bra om den säkerheten försvagas för det kan bara bidra till att få en end på kriget. Och det är naturligtvis mycket viktigare än generalernas och presidentens säkerhet.

Svensk militär oroar sig också för att läckan kan hota säkerheten för de svenska trupperna i Afghanistan. Det här är säkert mest munväder för att bidra till hetsen mot Wikileaks, men annars har jag ett gott råd hur man kan lösa säkerheten för gott: Ta hem de svenska trupperna och öka istället det civila biståndet.

Kriget hotar också att bli Obamas nya mardröm (hurra!). "Kriget kan bli hans fall", säger Anders Hellner på Utrikespolitiska institutet. Det borde det bli, det är inte mer än rätt. Obama vann valet som fredspresident och så gör han tvärtom. Ta hem trupperna, Obama om du vill bli omvald!

Jag hoppas på flera läckor framöver!
Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Sänk priserna på maten!

Skänk hellre än kasta maten

Butikerna kastar tonvis med mat varje år, läser vi idag. Det handlar om enorma mängder fullt ätliga varor, kött, frukt och grönt, som kasseras. Konkurrensen mellan butikerna verkar vara en viktig anledning till slöseriet:

Enligt butikschefen, Peter Norell, är man tvungen att slänga mat som inte är ny och fräsch för att hålla kunderna nöjda. Han säger att välfyllda hyllor och bra bäst föredatum är ett måste för att inte konsumenterna ska byta butik.
Och för att hålla butiken välfylld behövs mer varor än vad som egentligen säljs, annars skulle handlaren bara kunna lägga fram lite frukt och grönt åt gången för att inte riskera att det blir gammalt
(AB.se).

Man skyller på kunderna, men vägrar hårdnackat att sänka priset tillräckligt på varor med kort bäst-före-datum eller där detta datum har passerats.

SvD: Att rea ut varor som närmar sig bäst föredatum tvekar många handlare inför av rädsla för att det ska pressa priserna på fler varor. Det förekommer även att kunder gömmer undan varor för att de ska få kortare datum och säljas billigt.

Enligt Livsmedelsverket är det tillåtet för butiker att skänka bort mat även om bäst föredatumet gått ut, dock inte om sista förbrukningsdag är passerad. Men Coops regler tillåter inte det.

Det verkar som om många butiker hellre kastar fullt ätbar mat än sänker priserna. Kraftiga prissänkningar på mat med kort hållbarhet och gratis utdelning verkar vara två vettiga lösningar för att komma tillrätta med åtminstone en del av matslöseriet. Det borde vara förbjudet för butiker att kasta mat utan att först ha erbjudit den billigare eller gratis till kunderna.


Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

BP:s spel för galleriet

Vill sopa superfiaskot under mattan

När stora kapitalistiska bolag gjort sig skyldiga till skandaler och katastrofer så ingår det i spelet att man byter ut någon eller några chefer för att försöka dupera opinionen och putsa upp fasaden. Det är vad som nu sker när BP låter vd:n Tony Hayward avgå.

Det sker mot bakgrund av en av de värsta oljekatastrofer som någonsin ägt rum, orsakad av uppenbart slarv med säkerheten, och tillika avslöjanden om fejkade bilder. Ytterst handlar det om en allt hänsynslösare jakt på de resterande någorlunda tillgängliga oljekällorna, vilket i sin tur är en följd av den västerländska kapitalismens oförmåga till hållbar omställning.

Tony Hayward blir inte lottlös. I avgångsvederlag får han en årslön, drygt elva miljoner svenska kronor plus en pension på hundra miljoner. Han blir heller inte arbetslös, han blir nu chef för BP:s ryska gren. Både nya vd:n Bob Dudley och styrelseordföranden Carl-Henrik Svanberg hyllar den avgående Hayward i ordalag som får en att undra varför karln ska avgå, men det är självfallet ett spel för galleriet.

Det är naturligtvis långt ifrån säkert att det räcker med denna syndabock. BP:s aktier steg dock. Förhoppningar är förstås att Bob Dudley bättre ska kunna hantera den amerikanska opinionen och undvika Haywards alla klavertramp och grodor.

BP har ett desperat behov av att kunna hantera superfiaskot i Mexikanska gulfen. Den verkliga faran ligger dock i att det mycket snart blir ett återvändande till business-as-usual, jakten på olja fortsätter som vanligt, vilket bäddar för nya oljekatastrofer och framför allt för katastrofala följder för hela mänskligheten av den pågående globala uppvärmningen.Senaste inlägg om BP på Röda Malmö:

Hemsida: Ekosocialism

måndag 26 juli 2010

Det smutsiga kriget i Afghanistan

Ett berättigat hat mot USA/Nato

Efter nio års krig i Afghanistan skördar USA/Nato inget annat än folkets ökande vrede. Upproret mot de utländska ockupanterna och den korrumperade och valfuskande marionett-regimen i Kabul griper omkring sig.

Bakom detta ökande hat mot USA/Nato (och även de svenska trupperna) ligger naturligtvis handfasta erfarenheter av övergrepp mot civila. På något annat sätt går det inte att förklara. Det avslöjar också krigets karaktär av imperialistiskt angrepps- och erövringskrig.

Avslöjandena från Wikileaks bekräftar den bild vi fått sen tidigare. Man tror sig ha funnit bevis för krigsförbrytelser i det stora tidigare hemliga materialet. Enligt Wikileaks grundare Julian Assange spills de flesta liv inte i stora uppmärksammade händelser utan i det ständigt malande kriget som pågår i stora delar av landet. Och enligt Assange verkar det finnas bevis för krigsförbrytelser i det omfångsrika materialet.
– Ett exempel är en amerikansk robotattack mot ett hus då sju barn dödades.Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Parkernas stad 3: Katrinetorp

En oas i södra Malmö

Katrinetorps gård var länge ett privilegium för rika borgare som använde gården som sommarställe och för fina fester. Det är för väl att platsen kommit i allmän ägo och kan användas för allas bästa (vilket inte är fallet med så många andra av den forna noblessens lantegendomar - se följande boktips).
Katrinetorp är beläget strax söder om Lindängens rekreationsområde och bostadsområdet Almvik. Jag brukar kombinera mina besök på Katrinetorp med en promenad från rekreationsområdet och tillbaka.

Jag börjar med att gå in i den del som kallas Engelska parken med träd, vattendrag och promenadstråk.

Amors tempel i den Engelska parken
Så kommer vi då in i barockträdgården eller franska trädgården

Jag lade märke till de här stiliga kronärtskockorna
En god plats för skönhetsupplevelser för alla sinnenaEn god plats för rekreation, avslappning, soldyrkan, bokläsning, kaffedrickande...

...eller skapande

Gården har restaurerats både utvändigt och invändigt och man har strävat efter att återskapa dess ursprungliga utseende. Gården används idag för konferensverksamhet (jag har själv varit här åtskilliga gånger i jobbet) och en rad olika evengemang. Här finns också café, restaurang och en liten butik. Ett bra utflyktsmål för billig semester i stan.

Jag hittade också den här bröllopstårtan tillverkad av trädgårdspersonalen.
Lästips om Katrinetorp:
Malmö stad om Katrinetorp
Wikipedia om Katrinetorp
Naturguiden om Katrinetorp
Tidigare inlägg om Parkernas stad på Röda Malmö
Läs också: Träd i Malmö

Mona Sahlin och kriget

Övergreppen mot civilbefolkningen

Vem blir förvånad över de avslöjanden som nu gjorts av Wikileaks angående övergrepp mot civilbefolkningen i Afghanistan och om hemliga dödspatruller? Jag blir det inte. Men det är bra att det kommer fram i ljuset. I den här typen av imperialistiska stormaktskrig begås alltid de värsta grymheter och det är också regel att man försöker tysta ner vad som sker. Så var det i Vietnam och så är det i Irak och Afghanistan. Än har vi inte sett slutet på sanningen om Afghanistan-kriget.

Att de svenska socialdemokraterna under Göran Perssons ledning ställde upp som villig lakej åt USA och bestämde sig för att skicka svenska soldater till Nato-truppen i Afghanistan är en skam utan like och en spottloska på sossarnas egna traditioner från Olof Palmes år av motstånd mot USA:s krigsförbrytelser.

Mona Sahlin och majoriteten på den senaste socialdemokratiska kongressen har hårdnackat vägrat att ompröva lakejrollen åt USA/Nato. När Mona Sahlin nu besöker Afghanistan så tyder det inte heller på något nytänkande. Hon är där för att träffa representanter för EU, de utländska trupperna och den korrupta regimen i Kabul. Dessa företrädare för de krigförande ockupanterna och dess marionettregim kommer knappast att ge henne någon sanningsenlig bild av förhållandena.
Senaste inlägg om Afghanistan på Röda Malmö:

Ny webbsida om Afghanistan, Pakistan och Iran: Viewpointonline

lördag 24 juli 2010

Anders Björk (m) har rätt

Sverige måste lämna Afghanistan

Jag håller inte med förre försvarsministern Anders Björk (m) när han säger att svenska trupp inte kan lämna Afghanistan omedelbart. Det tycker jag att den ska göra. Men annars har Anders Björk rätt när han ifrågasätter om det var rätt att Sverige överhuvud skickade trupper till Afghanistan och att det nu är dags att göra en plan för tillbakadragandet.

USA:s invasion och den Nato-ledda ockupationen har varit en tragedi för det afghanska folket. Stora civila offer har krävts, till ingen nytta alls. Efter nio års krig är situationen värre än någonsin. Afghanistan är fortfarande ett bottenlöst fattigt land där kvinnor lever i stor utsatthet.

Kabul-regimen saknar legitimitet. Den är tillsatt av ockupationsmakten, stöder sig på Norra alliansens fundamentalistiska krigsherrar som inte är ett dugg bättre än talibanerna. Det handlar om en korrupt och valfuskande regering som bara är ute efter att berika en liten elit på folkets bekostnad.

Nato-trupperna har inte lyckats med någonting annat än att vända allt större delar av befolkningen emot ockupationen och Kabul-regimen. Det är inte bara talibaner som slåss mot ockupanterna, alla möjliga grupperingar gör uppror mot det utländska förtrycket.

Det är en illusion att tro att Kabul-regimen skulle kunna överta ansvaret för säkerhet och bistånd. Det är bara meningslösa manövrer för att försöka slå blå dunster i ögonen på världsopinionen. Afghanerna kommer inte att låta sig luras.

I allt fler länder, som hittills stött Nato-ockupationen, ifrågasätts nu insatsen. Ifrågasättandet från Anders Björk är ett tecken i tiden. När det nu även höjs röster från högerkanten så visar det hur ohållbar situationen håller på att bli.Bloggat: Jinge

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Seierstads kränkning

Oslo tingsrätt har beordrat författaren och reportern Åsne Seierstad att betala 120 000 kronor i skadestånd till en av Kabulbokhandlarens fruar, Rais. Motiveringen är att Seierstad kränkt privatlivets helgd. Dessutom ska förlaget Cappelen, som gav ut boken "Bokhandlaren i Kabul", betala 125 000 kronor.
- Domen är enligt min mening förödande för Seierstads journalistik. Hon har diktat för att tjäna pengar på andras privatliv och hon har uppträtt oaktsamt, sade Rais advokat Per Danielsen.
Han anser att domen öppnar möjligheter för resten av familjen att kräva upprättelse.
Läs också:
Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Märkliga mätningar

Svenska folket inga självplågare

Det är nåt konstigt med dessa "förtroendemätningar" för regering och opposition. De stämmer ju aldrig med vad folk uppger i partisympatiundersökningar. Att två tredjedelar av svenska folket skulle tycka att regeringen gör ett mycket bra eller bra jobb är en uppgift som man bör ta med en nypa salt.

Själv tycker jag i varje fall att alliansregeringen är en katastrof. Å andra sidan har såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar ökat klyftorna de senaste trettio åren. Man kan faktiskt tala om ett trettioårigt krig mot löntagarna.

I slaget om Sverige har kapitalägarna dragit längsta strået. Produktiviteten har ökat mer än reallönerna. Lönernas andel av BNP har sjunkit kraftigt. Vinsternas andel har däremot stigit kraftigt. De ökade vinsterna för kapitalägarna har inte lett till mer investeringar och nya arbeten utan till fler dollarmiljonärer som använder sina nyvunna rikedomar till att spekulera i finanskarusellen. En spekulation som också handlar om liv eller död.

Klyftorna växer och alliansregeringen försöker dölja dem. Bidragsberoendet har ökat under alliansregeringen och arbetslösheten ligger kvar på rekordnivå. Det gäller också Rut-avdragen som rullar till de mest välbeställda i samhället. A-kasseavgifterna har blivit orättvisa, vårdvalet snedfördelar resurserna och sjuka har fått ett helvete.

Om människor i "förtroendemätningar" fått ta ställning konkret så hade säkert bilden blivit annorlunda och mera komplex. Som det nu är definieras aldrig begreppet "förtroende". Som sagt, det är något märkligt med dessa mätningar, att svenska folket skulle bestå av självplågare tror jag inte på.Läs också:

fredag 23 juli 2010

De betjänar Sverige

Arbetare i Sverige, del 8: Handelsanställda
- Förbundet slår sig för bröstet, men vad fick vi egentligen? Ingenting, säger Jörgen Andersson, Handels klubbordförande, om bemanningsfrågan.

Handelsanställdas förbund skakas av ett internt uppror. En lång rad fackliga företrädare för stora lagerarbetsplatser är missnöjda med vårens avtal. Framför allt är de besvikna på att förbundet inte lyckades begränsa inhyrningen av personal från bemanningsföretag.

Detta kan vi läsa idag i DN: Ilskan växer över bemanningsfrågan. Det var väl vad man kunde förvänta sig. Jag skrev den 7 april om det nya avtalet att det borde ut på omröstning och synas i sömmarna av medlemmarna. Bemanningsföretagen är idag en stort problem för de handelsanställda och används av arbetsköparna för att runda lagen om anställningsskydd.

Det är stora arbetargrupper det handlar om. Handelsanställdas förbund är LO:s tredje största förbund med ca 150 000 medlemmar. 100 000 av dessa är kvinnor och en fjärdedel av medlemmarna är under trettio år.

Majoriteten av medlemmarna jobbar inom detaljhandeln. Andra medlemsgrupper är till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, optiker, urmakare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Facktidningen heter Handelsnytt.


Tidigare inlägg i serien Arbetare i Sverige på Röda Malmö.