onsdag 30 juni 2010

Möt högerpolitiken med klasskamp

Strejkvåg över världen

Samhällets elit skapar en situation av ökad social polarisering. "Vårt" klassamhälle klyvs alltmera i sär. För detta får vi nya bevis varje dag. I ena änden av kapitalistsamhället är det nu hårt tryck på lyxbostäder medan i den andra änden växer misären, socialbidragen ökar i 85 procent av kommunerna.

Lyxvillor, bostadsrätter och fritidshus i prisklasserna 10 miljoner, 20 miljoner och därutöver har ökat kraftigt. Socialbidragen har också ökat, i 245 kommuner. Bara under förra året ökade antalet socialbidragstagare med över 22 000 hushåll.

Det är inte underligt att unga, som drabbas hårdast av alliansregeringens orättvisa politik, söker sig vänsterut i politiken. Inte för att jag tror att de rödgröna kommer att upphäva klassorättvisorna om de skulle vinna valet, men det är ett gott tecken att unga människor avvisar högerpolitiken.

Fast vissa unga har möjlighet att fuska sig fram, det gäller att ha en pappa på rätt chefsposition. Hur stor löneförhöjning du får är också beroende av din ställning i samhällspyramiden. Reinfeldt nöjer sig dock inte med en lönehöjning med 50 000 kr i månaden, nu ska han ha ytterligare femtusen. Och andra blir miljonärer på att sälja friskolor som drivits med skattepengar.

För arbetare och vanligt folk återstår bara att lita till egna krafter. Glädjande nyheter står att få i dagens media: Strejkvåg sprider sig över världen. Frankrike, Bangladesh, Kina... Spanien är på gång. Tårgas mot demonstranter i Grekland. Strejken i Madrid stoppar tunnelbanan.

söndag 27 juni 2010

Världen behöver en social revolution

Det är uppenbart att den globala finanskrisen 2008 ännu inte är över och att de kapitalistiska länderna också har svårt att enas kring en strategi för hur krisen ska lösas och hur liknande kriser ska undvikas framöver.

Hittills har lösningarna i mycket gått ut på att låta vanligt folk betala för krisen. Stora stödpaket till banker och finansinstitut har spätt på underskotten i statsbudgetarna. Högerpolitiken med stora skattesänkningar för välbeställda har skapat ytterligare svårigheter med finansieringen av normal välfärd och rimliga sociala försäkringar.

Stora nedskärningar, sänkta löner, höjd pensionsålder osv är den lösning som de styrande i åtskilliga länder ordinerar. Vilket naturligtvis skapar grogrund för nya kriser.

Mot detta reste över tiotusen människor protester i Toronto. Det är bra, det är glädjande, måtte proteströrelsen sprida sig över världen från land till land. Världen behöver en social revolution underifrån. Det kapitalistiska styret leder till svält, misär, kaos och ökade klyftor.Bloggat: Svensson

torsdag 24 juni 2010

Midsommarens magiska stenar

Ale stenar och Kåseberga är värda ett besök (eller flera)...

...av flera olika skäl. Själv gjorde jag mitt första besök här vid en hamnfest i mitten av femtiotalet. Nu återvänder jag hit varje år.

Det är inte bara asatroende och "häxor" som betraktar Ales stenar som en magisk plats

I varje fall ytterst intressant - tyckte grupper av tyska och engelska turister när jag var här dagen före midsommarafton

Utsikten mot öster är intressant om man funderar på hur människor en gång i tiden fick upp hit dessa stenar som var och en väger flera ton, varav några troligen kommer från Brantevik och har transporterats till sjöss

Rakt fram, vid dungen i bakgrunden, finns en ravin där lutningen av backafallet ner mot havet inte är lika brant

Så här ser den ravinliknande fördjupningen ut från stranden

Först senare på dagen när jag befann mig ute på hamnpiren slog det mig att ravinen (vid träden) måste ha varit den enda plats där man kunnat forcera branten med mindre svårigheter

Diset förhindrade en bra inzoomning, men jag tror ändå det går att se vilken trolig historisk transportväg det kan ha rört sig om

Nu blir det intressant - just nedanför ravinen finns ett lager av aska och kol från mänsklig aktivitet (vid den dåvarande strandlinjen)

Ett lager av aska som nu ålderdaterats till 700-talet före Kristus. Jag skulle väl inte vilja kalla detta för ett bevis för Bob Linds teorier om Ale stenar, men det stärker hans uppfattning om att skeppssättningen är betydligt äldre än vad den akademiska världen anser.

När man ändå är här så kan man också ta sig en titt på det gamla fiskeläget Kåseberga. Det här är den gamla bygatan. Ursprungligen låg byn nere vid havet, men flyttades upp i lä bakom åsen när havet steg.

Karnas strädde är det här, om jag minns rätt. "Strädde" är det ord som används om smala gångar och gränder i de skånska fiskelägena. Åtminstone är det vanligt på Österlen.

Vägen ner till krogen är trång - kan ge ett visst stöd på vägen tillbaka


Jag har hört berättas att man förr skrämde barnen för att ta den här vägen. Den går nämligen upp till Ales stenar - en hednisk plats som tydligen ansågs farlig.

På väg ner mot hamnen...

...som fått en klar ansiktslyftning i år. Det var först på 1880-talet som hamnen tillkom. Innan dess drog man upp båtarna direkt på stranden. Det var först på 1930-talet som kustvägen byggdes. Tidigare var Kåseberga ett tämligen isolerat samhälle, åtminstone från landsidan. Däremot hade man mycket kontakt med Bornholm.

Avslutar med några bilder från backafallen och stranden. Den som söker efter de sju midsommarblomstren lär hitta några av dem här.

Vallmo och blåeld är rikligt representerade

Här var det bara tre ljud som trängde fram till mitt öra; lärkans drill högt i skyn, vågornas skvalp mot strandens stenar och den svaga vindens sus i gräset...

Klassklyftorna växer

Hushållen allt rikare, läser jag i SvD. Däremot får man inte veta hur denna rikedom har fördelat sig på hushållen i de olika samhällsklasserna. Dock fick vi nyligen reda på att antalet dollarmiljonärer har ökat trots krisen.

Nu visar det sig att det så kallade utanförskapet inte bara har bestått under alliansregeringens år utan dessutom ökat. Med sextusen personer enligt regeringens egna siffror, med minst 70 000 personer enligt socialdemokraternas utredning.

Klassklyftorna har vuxit oavbrutet i Sverige under de senaste tjugofem åren. Oavsett vilken regering som suttit vid makten. Det är uppenbart att klyftorna fortsätter att öka under alliansregeringen. Även i Stockholm finns denna klyvning av samhället i en välmående del och en där problemen anhopas. Visst är de borgerliga även ett hot mot jämställdheten mellan män och kvinnor.

Högerpolitiken dominerar

Ett klart vänsteralternativ behövs för arbetarkamp

Synovates mätning, som presenteras idag, ger övertag för alliansen. Dock inte statistiskt säkerställt. Häromdagen var det Novus, som kom med en mätning, som visade en knapp ledning för de rödgröna. Inte heller den statistiskt säkerställt.

I Novus mätning var det 47,2 för de rödgröna mot 46,0 för alliansen. I Synovates blir det istället 49,1 för alliansen mot 44,5 för de rödgröna. Intressant att notera är att båda mätningarna är gjorda under nästan exakt samma period.

Vilket understryker både hur osäkra dessa mätningar är och hur jämnt det är mellan blocken. Hur det ska gå i valet verkar just nu vara en öppen fråga.

På allianssidan ligger moderaterna bra till medan övriga allianspartier har dåliga siffror. Bland de rödgröna sjunker sossarna. Läget speglar det faktum att vi i den svenska politiken inte har två klart polariserade alternativ som står mot varandra.

Läget i politiken utmärks av två block, som visserligen skiljer sig åt, men ändå ligger nära varandra och accepterar den nyliberala agenda som finns i hela EU. Samtidigt har vi ett media-Sverige som är starkt genomsyrat av högerpolitiken och Sverige är fortfarande, jämfört med flera andra europeiska länder, en ankdamm när det gäller folkliga protester mot de ökande orättvisorna och klyftorna.

Det kan naturligtvis förändras. Det lär dock inte ändras av utgången av höstens val. Vänsterpartiets deltagande i s-mp-regeringsalternativet förhindrar ett klart vänsteralternativ i valet. Det är synd, det hade behövts en röst för ett rött uppror, någon som kunnat ge röst åt arbetarintressena.

Jag hoppas den borgerliga alliansen förlorar valet. Jag kommer att rösta mot en borgerlig regering. Jag kommer att lägga min röst på Vänsterpartiet eftersom jag ser dem som mina närmaste politiska vänner. Men jag är medlem i Socialistiska Partiet för jag vill se mera av en revolutionär, demokratisk socialism i framtiden. För klass mot klass.

Kan vi fortsätta ha det så här? Bara några små ögonblicksbilder från dagens Sverige (bland många andra liknande fall):
Ingen ingrep när flicka for illa (socialtjänsten i Helsingborg)

Där har vi högerpolitiken i dess prydno.


Bloggar om politik, samhälle,

onsdag 23 juni 2010

Progg och sånt 3: Blå tåget

Staten och kapitaletBlå tåget hette från början Gunder Hägg efter löparstjärnan. Deras mest kända låt är nog Staten och kapitalet som egentligen hette "Den ena handen vet vad den andra gör" och fanns med på deras LP "Brustna Hjärtans Hotell" från 1972.

Punkbandet Ebba Grön gjorde en cover på låten 1980. Det var då den blev känd under namnet "Staten och kapitalet". Om du vill lyssna på Ebba Gröns version finns en länk här. För mig handlar det om en låt som kritiserar de korporativa dragen i det svenska samhälle. Texten finns nedan.Text till Staten och kapitalet

kapitalet höjer hyrorna, och staten bostadsbidragen
så kan man fiffla en smula med den järnhårda lönelagen
och tillochmed betala mindre i lön än priset för mat och för hyra
för staten skjuter så gärna till, om levnadsomkostnaderna blivit alltför dyra

sida vid sida, tillsammans hjälps dom åt
staten och kapitalet sitter i samma båt
fast det är inte dom som ror, som ror så att svetten lackar
och piskan som kittlar, kittlar inte heller deras feta nackar

daghemmets utbyggnadstakt regleras av konjunkturen
så tillmäts kvinnan sin plats i den ekonomiska strukturen
en billig arbetskraftsreserv tillhands när fabrikerna visslar
tillbakapressad av dagens brist om lönsamhetens drivhjul plötsligt gnisslar

ja sida vid sida, tillsammans stryker dom fram
staten och kapitalet, två vargar fromma som lamm
kapitalet behöver arbetskraft, då är staten leverantör
den ena handen vet precis vad det är, som den andra gör

skolans uppgift är som sig bör att skola arbetskraften
om kvastarna ska sopa bra får man inte slarva med skaften
spärrar och kvoter och testprogram, det är ett system för att sålla
agnarna från vetet och föra var och en till hans rätta fålla

sida vid sida tillsammans hjälps dom åt
staten och kapitalet dom sitter i samma båt
men det är inte dom som ror, som ror så att svetten lackar
och piskan som kittlar, kittlar inte heller deras feta nackar

tempot höjs vid maskinerna, här drillar man eliten
produktionen har inte plats för den som har blivit för illa sliten
men för att ingen ska tro att det är nåt fel med dom tunga ackorden
betraktas han som ett sjukdomsfall och behandlas av den så barmhärtiga arbetsvården

sida vid sida tillsammans stryker dom fram
staten och kapitalet, två vargar fromma som lamm
kapitalet behöver arbetskraft, då är staten leverantör
den ena handen vet precis vad det är, som den andra gör

så bygger vi ett samhälle efter korporativa principer
och lär oss att respektera sånt som vi inte begriper
åt var och en hans beskärda del av det växande överflödet
kapitalet åt kapitalisterna, och åt understödstagarna - understödet

sida vid sida tillsammans hjälps dom åt
staten och kapitalet, dom sitter i samma båt
men det är inte dom som ror, som ror så att svetten lackar
och piskan som kittlar, kittlar inte heller deras feta nackar


Intressant Bloggar om progg, musik, blå tåget, samhälle, politik

Fram med skiten i ljuset

Våldtäkter, sexköp och koppleri. Misstankarna mot Göran Lindberg är många och allvarliga. Men framför allt handlar det om att utnyttja människor som redan befinner sig i underläge. Det säger advokaten Elisabeth Massi Fritz som tror på fällande dom och mångårigt fängelsestraff för den förre polischefen.

Samtidigt stärks bilden av handlingar som genomsyrats av våld och förnedring. Misstänks ha använt stryptag, slag och förnedring mot kvinnorna.

Vad får en respekterad och högt beundrad person att inleda ett grovt kriminellt dubbelliv? DN startar en serie om dubbelnaturer i samhällets toppskikt: Engagemanget ska botgöra det mörka.

Åtalet mot Göran Lindberg förblir dock hemligt. Av hänsyn till brottsoffren. Det är en förståelig argumentation, men den långt gångna sekretessen får häftig kritik. Åklagarens agerande ger argument för att samhället skyddar de mäktiga. De borde naturligtvis gå att hitta en vettigare lösning utan att kränka brottsoffren.
Tidigare inlägg i samma fråga på Röda Malmö:

Israel ska blockeras

Med början idag onsdag den 23 juni och en vecka framåt genomför Svenska Hamnarbetarförbundet, i solidaritet med och på begäran av den palestinska fackföreningsrörelsen, en landsomfattande blockad mot israeliska fartyg. Aktionen samordnas med systerorganisationerna i Norge och Sydafrika.

I en artikel på Newsmill skriver förbundsordföranden Björn Borg och förtroendemannen för Hamnfyran, Erik Helgeson:
”Från och med den 23:e juni tänker vi inte längre hantera containrar med israeliska viner, frukt och grönsaker av märkena Jaffa, Carmel och Top, vegetariska halvfabrikat från Hälsans Kök eller läskedrycksmaskinen Soda Stream. Vi avser inte heller bidra till Israel-exporten av exempelvis Volvo-bussar, som användes för att transportera de hundratals människorättsaktivisterna från Frihetsflottiljen till israeliskt fängelse.”

Även i USA sker protester mot Israel. I söndags genomfördes den första blockaden i historien mot israeliska fartyg i USA. Demonstranter blockerade tre portar till hamnen i Orlando, Kalifornien. En av parollerna löd: ”An injury to one is an injury to all.” Hamnarbetarna vägrade att bryta strejkvakternas led och hänvisade till en paragraf i sina anställningskontrakt om ”hälsa och säkerhet”. Se även YouTube.

Idag kan vi också läsa om hur Ikea levererar möbler till olagliga bosättare och på så sätt bidrar till att upprätthålla Israels ockupation på Västbanken. I Jerusalem river man palestinska hem.
Det är viktigt att resa solidaritetens fana. Heder åt hamnarbetarna.Läs mer:


tisdag 22 juni 2010

Vilka är arbetarna?

Ny serie: Arbetare i Sverige
Lagena-arbetare som gick i strejk mot bemanningsföretag

Antalet förvärvsarbetande uppgår till ca 4,4 miljoner människor i vårt land. Bland dessa återfinner vi alla kategorier; storföretagare, småföretagare, högre och lägre tjänstemän, arbetare osv. Grupperade i samhällsklasser som borgarklassen (som kontrollerar stora och medelstora företag, banker mm), en ytterst liten grupp av befolkningen, småborgerligheten (småföretagare, hantverkare etc) som inte heller utgör så många procent, mellanskikt av olika slag och arbetarklass.

Det har varit populärt bland borgerliga tyckare på senare år att dödförklara arbetarklassen. Men faktum är att arbetarklassen vuxit i antal och idag utgör den i särklass största samhällsklassen. Då får man naturligtvis frigöra sig från gamla föreställningar om arbetaren som enbart fabriksarbetare. Men arbetare är den som för sitt uppehälle är tvungen att sälja sin arbetskraft.

Denna arbetarklass inom samhällets produktion, cirkulation, tjänster och reproduktion utgör en väldig samhällskraft. Arbetarnas fackorganisation, LO-förbunden, organiserar idag 1,6 miljoner människor. Då ska vi veta att organisationsgraden har rasat rejält på senare tid, 2008 var den nere i 71 procent.

Det innebär att i de yrken och på de arbetsplatser där de 14 LO-förbunden organiserar medlemmar finns en bra bit över 2 miljoner arbetare, dvs redan här har vi hälften av alla förvärvsarbetande i Sverige.

Men arbetarklassen tar inte slut där. Även inom TCO, med 1,2 miljoner medlemmar, finns stora grupper tjänstemän som fått se sig "proletariseras", dvs deras situation har blivit alltmera lik LO-gruppernas, allt mera underordnad och forna tiders status har försvunnit. Här finns Unionen med en halv miljon medlemmar och många lägre tjänstemän, här finns Vårdförbundet med över hundratusen medlemmar och som strejkat för sina rättigheter och här finns Lärarförbundet med över tvåhundratusen medlemmar, varav många i slitsamma arbeten inom förskolan.

Jag inleder här en ny serie på Röda Malmö, Arbetare i Sverige, som kommer att rulla på under sommaren. Tanken är att synliggöra arbetarklassens olika grupperingar, vilka de är, vad deras arbete betyder och även lite om vad de möter i sin vardag och vilka fackliga och politiska uppgifter de ställs inför.

Marxismens ABC: Arbetarklassen

Avgå, Carl Bildt

Amnesty välkomnar att åklagare nu utreder eventuell svensk inblandning i folkrättsbrott i Sudan. "Med tanke på de omfattande vittnesmål som finns, människorättssituationen i Sudan och den rapport som kom nyligen så välkomnar vi att åklagaren nu undersöker om det finns svenska kopplingar", säger Madelaine Seidlitz, jurist på människorättsorganisationen.

Och svenska kopplingar - det kan bara handla om Lundin Oil där Carl Bildt var styrelseledamot under åren 2001-2006 och mottog nära en och en halv miljon i arvode. Lundin Petroleum har något att dölja - Bildt hänvisar till utredning som inte finns. Det är Kerstin Lundell, journalist och författare till boken "Affärer i blod och olja, Lundin Petroleum i Afrika", som skriver ett debattinlägg i AB.

För övrigt vidhåller jag att Carl Bildt bör avgå. Bara misstanken om att hans bolag kan ha medverkat i ett vidrigt brott av stora dimensioner gör att jag inte kan ha något som helst politiskt förtroende för karln.


August Palms träd

Kan vi höra historiens vingesus här?


August Palm, eller Mäster Palm som han också kallades, kom från Sallerup utanför Malmö och var arbetarrörelsens pionjär i Malmö och i Sverige. Den 6 november 1881 höll han sitt första offentliga tal på ett möte i Malmö och talade under rubriken "Vad vilja socialdemokraterna?"

Ett av sina mera kända tal höll han från det berömda päronträdet på Almbacken, numera kvarteret Rapphönan där Stadshuset ligger med August Palms plats framför. Trädet finns inte längre kvar, när det försvann vet jag inte, men på 1940-talet lät dåvarande stadsträdgårdsmästaren föröka det genom ympning.

Ett av dessa ympade träd planterades som minnesträd på gården när nya Folkets hus byggdes vid Nobeltorget 1947. Detta träd togs bort 2004. Men i kvarteret Visheten strax intill ska ytterligare några päronträd, ympade från Mäster Palms träd, finnas kvar. Det sägs att de har utvecklats bra och att det största av dem idag är 12 meter högt.

Kan det vara några av dessa som jag hittade idag? Fyra träd finns på bilden och ytterligare några en bit därifrån.

Tidigare inlägg i trädserien:
5. August Palms träd

Grisar ska ha grismat

Grisar matas med grisblod, läser vi idag. Och det är helt lagligt i EU. Men djur ska väl inte matas med sina kompisar? Vi såg vart det ledde när det gällde galna-ko-sjukan. Men även om detta med grisarna inte skulle få samma konsekvenser så verkar det ändå galet. Grisar ska leva grisliv och äta grismat.

Vi ska inte göra djur till kannibaler. Och förresten, grisblod och grisfett - borde inte det hellre vara en utmärkt föda för människor? Det förekommer en fruktansvärt oetiskt hantering i dagens djurproduktion när stora delar av djuren kastas bort istället för att vi tar vara på alla delar av djurens kroppar. Det kan knappast kallas en hållbar utveckling när vi snart bara kan äta filéerna från djuren.

Häromdagen såg jag i min livsmedelsbutik att de nu säljer danskt ister. Ister är smält fett från gris, har högt näringsvärde och kan alldeles utmärkt användas i matlagningen. Jag har nu bestämt mig för att köpa detta ister.måndag 21 juni 2010

Ohållbart, Carl Bildt

Det är ett synnerligen allvarligt brott som Carl Bildt nu utreds för. Det lär väl aldrig ha hänt förut att en svensk minister varit föremål för en brottsutredning angående folkrättsbrott. När det därtill handlar om en utrikesminister så blir situationen naturligtvis ohållbar.

Självklart kan Carl Bildt i det här läget inte fortsätta att företräda Sverige. Kraven på hans avgång är helt korrekt. Han måste dra sig tillbaka tills den här frågan har klarlagts.


Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Heder åt hamnarbetarna

På onsdag inleder Svenska Hamnarbetarförbundet en veckolång blockad mot israeliska varor. Detta som en stödaktion för Ship to Gaza och som en solidaritetshandling med och svar på palestinska fackföreningars vädjan om stöd.

Läs om Hamnarbetarförbundets motivering för sin bojkottaktion i ett tidigare inlägg här på Röda Malmö: Öka pressen på Israel.Bloggat: Svensson Kildén & Åsman

Parkernas stad 2

Semester i Rönneholmsparken

Vaknade idag till min första riktiga semesterdag och upptäckte att jag var rejält förkyld. Ute sken solen. Jag tänkte att va´fan, jag blir inte friskare av att stanna inne. Det blev en upptäcksfärd till Rönneholmsparken i Slottsstaden. Mitt i parken ligger Rönneholmsgården som tillsammans med en parkanläggning uppfördes av C M Nordlindh i slutet av 1700-talet. De döda almarna är förmodligen det enda som återstår av de ursprungliga träden.
Det vi ser på bilden ovan är en del av den södra sidan, en ganska öppen plats, som vätter mot Köpenhamnsgatan.
Det här förtjusande trädet hittade jag på den östra sidan

Den norra delen av parken har mera av skogskaraktär

Blodboken pryder verkligen sin plats

Bok är det som dominerar bland träden på norra sidan

Stora mängder skogsörter har förts in och löven får också ligga kvar för att öka den biologiska mångfalden.

Färgernas kontrast - jag kände genast lite av naturens läkande krafter

En ståtlig ask i norra delen av parken

Så småningom satte jag mig på en skön bänk med lagom skugga, drack mitt medhavda kaffe och läste i en spännande bok.

Fel, fel - gör det självklara istället

De fossila bränslena är en total återvändsgränd. Oljan fortsätter att spruta ut i Mexikanska golfen. Utsläppen kan vara värre än befarat, upp till 100 000 fat om dagen. Vattenfall investerar i ekovärsting, läser jag idag. Man kommer att lägga ner ytterligare 13 miljarder för att bygga ut kolkraften i östra Tyskland och därmed kraftigt öka utsläppen av koldioxid.

Som alibi för sitt miljövidriga agerande använder Vattenfall sin satsning på koldioxidlagring. En metod som är outforskad, oprövad och ytterst farlig och osäker.

Politiker, energiföretag och storbolag är inne på fel väg. Istället för att göra det självklara så satsar man på nya kortsiktiga utvägar som motorvägsprojekt, mera kärnkraft, etanol och koldioxidlagring.

Vad är då det självklara? Att satsa på förnyelsebar energi, energieffektivisering, kollektivtrafik och omställning av produktionen.Släng dig i väggen, Per!

Fler tecknar privata försäkringar, läser vi idag. Betydligt fler är också missnöjda med ersättningen vid sjukdom och arbetslöshet. Så är det. Och samtidigt får vi veta att staten går med vinst på socialförsäkringarna.

Det blir alltså överskott på sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen m fl försäkringar, men istället för att använda överskottet till att förbättra ersättningen så används pengarna för att täcka upp för annat, till exempel stora skattesänkningar för höginkomsttagare.

Så går det alltså till. Per Gudmundson kan slänga sig i väggen.

Röda Malmö tar SEMESTER!

Återhämtning är ordet

Nu väntar lata dagar. Naturligtvis överger jag inte bloggandet, men det kommer inte att ha samma prioritet. Som vanligt blir en av mina första åtgärder att inköpa Skånetrafikens sommarkort som nu ger möjlighet till två månaders obegränsat åkande med kollektivtrafiken i Skåne.

Således blir det förmodligen också ett och annat "resereportage" under sommaren. Jag gillar ju att resa kollektivt, gärna korta resor i geografin men långa i det inre. En del tid kommer jag att spendera i stan. Det går att ha semester här också och jag kommer att fortsätta serierna "Parkernas stad" och "Träd i Malmö".

Musik och sommar går knappast att skilja åt. En del resor i det förflutnas musikaliska skattkammare är planerade och alltså kommer serien "Progg och sånt" att rulla på. Sen har jag en del tankar om nya, återkommande serie-inlägg på Röda Malmö. Vi får se vad det kan bli.

I övrigt så lär jag väl knappast kunna avhålla mig från en del kommentarer kring den dagsaktuella politiken. Så titta gärna in på Röda Malmö under sommaren, regelbundet, lägg den bland favoriterna om du gillar den och gör besök ett par gånger om dagen.

GLAD SOMMAR ÅT ALLA LÄSARE!

söndag 20 juni 2010

Öka pressen på Israel

Israel "lättar" på blockaden, får vi veta idag. Vad som menas med det återstår att se. Israel förbehåller sig själva rätten att avgöra vad som ska föras in i Gaza. Det är ingen acceptabel ståndpunkt, anser jag. Idag meddelas att Israel kommer att stoppa nytt Gaza-skepp. Fortsatt press mot Israel och agerande för att bryta blockaden mot Gaza och för att isolera Israel är att rekommendera.

Därför publicerar jag nedan uttalande från Svenska Hamnarbetarförbundet:

Hamnarbetarna: Nu blockerar vi sjöfarten till stöd för Gazas befolkning

Från och med den 23:e juni kommer Svenska Hamnarbetarförbundets medlemmar inte längre att lossa och lasta israeliska fartyg och gods till och från Israel. Den tidsbegränsade blockaden kommer förhoppningsvis att stoppa svensk sjöburen handel med Israel till och med den 29:e juni. De svenska hamnarbetarnas ställningstagande är ingen isolerad företeelse. Vi agerar parallellt med hamnarbetarfacken i Sydafrika och Norge, i en första internationell aktion för två självklara krav som riktas mot staten Israel:1. Häv blockaden av Gaza. 2. Tillåt en oberoende internationell utredning av den våldsamma bordningen av Frihetsflottiljen.

Hamnarbetaraktionen har redan gett eko över hela världen. Tusentals har hört av sig för att uttrycka sympati, men vi utsätts givetvis också för olika former av kritik och angrepp. Därför vill vi klargöra grunderna för Svenska Hamnarbetarförbundets beslut, när debatten nu tenderar att fokusera på allt annat än själva kärnfrågan:

1,5 miljoner palestinier i det lilla Gaza-området har nu varit effektivt avskurna från omvärlden i över tre år. Blockaden upprätthålls till viss del genom att Egypten närmast helt stängt sin landgräns till området, men framförallt genom att staten Israel med militära medel hindrar såväl människor som varor från att komma in och ut ur området. Sedan Gaza-kriget vid årsskiftet 2008/2009 är vital infrastruktur bombad till spillror, och Israels förbud mot införsel av både byggnadsmaterial och råvaror till industri förhindrar all återhämtning.

Israels regering har fram till dags dato hela tiden påstått att isoleringspolitiken riktar sig mot den valda Hamas-regeringen och rörelsens avfyrande av raketer mot Israel. Vårt fackförbund sympatiserar inte med Hamas och dess agerande, men ingen kan idag undgå att se de faktiska konsekvenserna av Gaza-blockaden. Hamas maktställning förefaller ohotad, men många av Gazas barn lever nära gränsen till undernäring. Arbetslösheten beräknas ligga nära 80 %, hamn- och stuverinäringen är utraderad och våra yrkeskollegor saknar i likhet med en hel generation palestinska ungdomar alla framtidsutsikter. Oavsett avsikt är det uppenbart att Israels isolering av Gaza i praktiken utgör en kollektiv bestraffning mot dess civilbefolkning, och konstituerar ett pågående angrepp på respekten för människovärdet. Men trots att såväl FN som EU gång på gång konstaterar att blockaden och Israels agerande strider mot internationell rätt och utarmar civilbefolkningen, har situationen fortfarande inte förändrats nämnvärt.

Det är mot denna bakgrund som Svenska Hamnarbetarförbundet nu hörsammat den samlade palestinska fackföreningsrörelsens begäran om stödaktioner för att få Israel att häva blockaden av Gaza. Vi vill som en del av den internationella arbetarrörelsen göra vad vi kan för att tvinga fram förändring, och tänker därför inte längre befatta oss med israeliskt gods.

Svenska Hamnarbetarförbundet gör ingen hemlighet av att vi inspirerats av det svenska exemplet Ship To Gaza. Efter ett år av bössinsamlingar och stödarrangemang över hela landet, lyckades hundratals svenska gräsrotsaktivister tillsammans med sin grekiska systerorganisation köpa ett skepp med destination Gaza. Medan vi höll kontakten med våra fackliga kamrater som ideellt lastade båten "Sofia" med permobiler och cement i Pireus hamn, kunde vi också se hur världens blickar äntligen vändes mot Gazas befolkning. Även kvällen innan israelisk militär våldsamt stormade den så kallade Frihetsflottiljan på internationellt vatten, hade ett gränsöverskridande gräsrotsinitiativ gjort mer för att uppmärksamma Gaza-bornas katastrofala situation än det senaste årets alla diplomatiska utspel, dekret och resolutioner. Det inspirerar även oss och våra fackliga kamrater i hamnarna över hela världen till handling.

Tyvärr verkar nu åtminstone svensk medias blickfång åter riktas bort från det sargade Gazas befolkning. Istället ältas en rad utspel från Israels regering och militärledning om vad som egentligen hände när minst 9 människor sköts ihjäl och minst ett 50-tal skadades ombord på flottiljens turkiska fartyg "Mavi Marvara". Svenska Hamnarbetarförbundet tänker inte medverka till att världens fokus flyttas från huvudfrågan utan konstaterar krasst följande:

Det är ett självklart krav från hamnarbetare såväl som alla anhängare av grundläggande rättsprinciper att utredningen av bordningen, dödsskjutningarna och hela händelseförloppet måste hanteras av en oberoende, internationellt sammansatt part.

Israel påstår idag att man har stöd i internationell rätt för att borda fartyg med humanitär hjälp på väg till Gaza genom internationellt vatten. Man menar vidare att "Mavi Marvara" hyste terrorist-sympatisörer som olagligen provocerade fram våld och försökte döda israeliska soldater. Om så är fallet borde allt det film-, bild- och ljudmaterial som Israel konfiskerat från journalister och människorättsaktivister ombord offentliggöras för att styrka detta. En oberoende internationell utredning skulle vidare kunna bekräfta den officiella israeliska verklighetsbilden och ställa de ansvariga till svars.

Om det istället är så att bordningen av flottiljen faktiskt utgör ett flagrant israeliskt brott mot internationell rätt och att minst nio obeväpnade människor dödats i samband med en olaglig piratattack mot en nödhjälpskonvoj, så skulle en oberoende internationell utredning kunna visa det och ställa de ansvariga till svars.

Svenska Hamnarbetarförbundet har tidigare agerat som pionjärer i svenska bojkotter mot militärjuntan i Chile och apartheidregimen I Sydafrika. Från och med den 23:e juni tänker vi inte längre hantera hantera containrar med israeliska viner, frukt och grönsaker av märkena Jaffa, Carmel och Top, vegetariska halvfabrikat från Hälsans Kök eller läskedrycksmaskinen Soda Stream. Vi avser inte heller bidra till Israel-exporten av exempelvis Volvo-bussar, som användes för att transportera de hundratals människorättsaktivisterna från Frihetsflottiljen till israeliskt fängelse.

Den internationella hamnarbetaraktionens krav är samstämmiga med de som framförts av FN och många världsledare, men skillnaden är att vi nu går från ord till handling. Makt får aldrig vara detsamma som rätt, oavsett Israels historia eller militära styrka. Därför tar vi ställning mot blockaden av Gaza, och för att alla luft-, land och framförallt havsvägar till området ovillkorligen måste öppnas.

Björn Borg
Förbundsordförande Svenska Hamnarbetarförbundet

Erik Helgeson
Förtroendeman, Hamn4an

SvD DN AB HD Sydsv Exp GP Dagen Intressant

Parkernas stad 1

En promenad i Slottsparken och Kungsparken

På vägen dit cyklar jag genom Pildammsparken med dess 90 år gamla resliga bokar

Här med utsikt mot "Tallriken"

Framme i Slottsparken, dammen vid Stadsbiblioteket

Upp till höger har vi Slottsträdgårdens populära café

Utsikt från Kungsparken mot Mölleplatsen

I Slottsträdgården - de fyra följande bilderna talar nog för sig själva

På väg tillbaka...

...en sväng bortom Kommendantbron...

...bara för att titta på utsikten mot Slottsträdgården och Malmö museum

På väg hem ser jag en av Malmö stads riktigt gamla spårvagnar som nu sommartid trafikerar sträckan Stadsbiblioteket - Tekniska museet
Sydsvenskan: Malmös nyaste park