fredag 30 april 2010

Det krävs ekosocialistiska lösningar

Katastrofläge är utlyst i Florida och ett massivt oljebälte närmar sig kusten. Redan har oljan nått fram till det känsliga Mississippideltat. Det är risk för att katastrofen blir rekordstor. Miljöeffekterna kan bli mycket svåra.

Det är så att riskerna ökar med den nuvarande oljeutvinningen. Riskerna med oljeutvinning blir allt högre eftersom bolagen har flyttat fram gränserna och borrar på ställen som förr ansågs som för svårtillgängliga eller farliga.

BP är ytterst ansvariga för krisen, säger Barack Obama. I det konkreta fallet, ja. Oljebolagen bär överhuvud ett stort ansvar för den situation vi befinner oss i. Men såväl Barack Obama som hans föregångare på presidentposten bär ansvaret för att ingenting gjorts för att avvärja klimathotet och minska beroendet av oljan.

Därför har de också del i ansvaret för att det nu pågår en allt desperatare kamp kring de sista resterna av lättillgänglig olja och exploatering av mera svårtillgängliga oljekällor. Istället för att ta steg mot en omställning av länderna i väst, som är de största förorenarna av atmosfären, kommer 2010 förmodligen att bli det år då efterfrågan på olja slår nytt rekord.

Medansvaret delas också av det svenska politiska etablissemanget som under årtionden och även nu fortsätter att satsa på lösningar som gynnar massbilismen.

Kapitalismens företrädare har visat sig oförmögna att ta itu med denna ödesfråga för mänskligheten och klarar inte att stoppa racet mot avgrunden. Mot detta ställer vi ekosocialismen, ett samhälle som ser till människors både kortsiktiga och långsiktiga intressen istället för maximala profiter åt fåtalet.

Imorgon demonstrerar Socialistiska Partiet på olika håll runt om i landet. Även i Malmö. Vi demonstrerar för anti-kapitalistiska och ekosocialistiska lösningar, för att jobb och välfärd ska gå före profit.

Ny hemsida: Ekosocialism


Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Ska vi gratulera de rödgröna?

Det beror naturligtvis på vad man har för perspektiv. De rödgröna fördubblar sin ledning. Det krävs en historisk spurt av alliansen för att vinna valet. Det spelar ingen roll att (s) missar mål om unga, det ser ändå ut att bli regeringsskifte i höst.

Och det kan man väl gratulera till. Alltså gratulera svenska folket till att det blir av med den vedervärdiga alliansregeringen. En regering som medvetet försämrat för sjuka och arbetslösa, som rustat ned välfärden och gett de rika ytterligare förmåner.

Men samtidigt vet vi att under tjugofem års tid har klyftorna i det svenska samhället konstant ökat, oavsett om det varit borgerliga eller socialdemokratiska regeringar. Alla har de följt samma nyliberala inriktning på politiken, det som skiljt har varit takten i högervridningen. Och Mona Sahlin och senaste s-kongressen slog fast att man inte har något emot privat vinst i skola och sjukvård.

Men det är klart att det ändå är en avgörande skillnad mellan de två "blocken". Problemet är att det inte blir någon radikal kursändring. Som ta skatterna: Alliansen har sänkt med 100 miljarder och oppositionen vill höja med 25 miljarder. De har således bara som perspektiv att ta tillbaka en fjärdedel av de tillgångar som Alliansen dragit bort från den offentliga sektorn under sin regeringstid.

Det långsiktiga perspektivet borde också vara att höja skatterna med minst 300 miljarder. 1989, när skatteuttaget i Sverige var som högst, lågt det på 56 procent av BNP, nu är det på väg ner mot 46 procent, och det är i reda pengar en skillnad på ungefär 300 miljarder.

Eller ta kollektivtrafiken: Här vill opposition satsa ungefär 12 miljarder/året det närmaste decenniet. Det är ungefär dubbelt så mycket som regeringen, men långt ifrån 30 miljarder/året - en procent av BNP - så mycket som Sverige satsade på att bygga ut järnvägen i början av förra seklet, och den typen av satsning som Järnvägsfrämjandet förespråkar.

Om man verkligen skulle bygga ut järnvägsnätet över hela landet, överföring av godset till räls och att man återigen skulle börja köra på alla sträckor som lades ner på 1960-talet - är det nog satsningar av det slaget som behövs.

Oppositionen plottrar dock bara lite här och där istället för att ta ett allomfattande planekonomiskt grepp. Istället för att koncentrera resurserna på järnvägen sätter man sig på två stolar och fortsätter att investera i vägnätet, när mottot borde vara inte en krona nyinvesteringar i vägnätet!

Jag blir glad om alliansregeringen faller, men samtidigt vet jag att det kommer att krävas mycket mer om vi ska kunna rulla tillbaka flera decennier av nyliberal offensiv och förstörelse av vårt samhälle. För att inte tala om vad som krävs för en verklig klimatomställning. En maktförskjutning till arbetarklassens och vanligt folks fördel kräver betydligt mer av gräsrotsprotester och sociala rörelser.

torsdag 29 april 2010

A-kassan måste återställas

Situationen för arbetslösa har försämrats drastiskt under den borgerliga alliansregeringens tid. De horribla villkoren för a-kasse-ersättning gör att bara var tionde av alla arbetslösa når upp till åttio procents ersättning.

Uppemot hälften av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen får ingen ersättning alls. För att inte helt urholka värdet och legitimiteten för försäkringen är det dags att höja dagpenningbeloppet, skriver Melker Ödebrink och Harald Petersson på DN-Debatt idag.

De rödgrönas förslag om höjning av ersättningen från a-kassan och sänka kostnaden för att vara med i den är naturligtvis ett steg i rätt riktning. Men bara ett steg, ett otillräckligt steg. Ersättningen från a-kassa borde självklart ha återställts till 90 procent. Så blir det inte. Åttio procent på sin höjd, så som saken presenteras i AB.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) är patetisk när han talar om att de rödgrönas förslag gör "det mindre lönsamt att arbeta". Vad är det för en värld som denne pellejöns lever i? Jag tror han gör sig dummare än han är.

I själva verket har alliansens försämringar för arbetslösa och sjuka inte alls syftat till att göra det lönsammare att arbeta. Snarare tvärtom. De dåliga villkoren för människor utan jobb pressar ner lönerna. Där har vi det verkliga (och dolda) motivet. Det är också en bra anledning för alla vanliga löntagare att värna om bra villkor för arbetslösa.

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Stoppa oljan, höj bensinskatten!

Oljeläckan större än befarat. Experter befarar att oljan i Mexikanska golfen läcker fem gånger snabbare än man först trodde. Trots att man bränner upp stora delar av oljan varnar myndigheterna för att oljan kan flyta iland redan idag eller imorgon.

Ännu en gång får vi en påminnelse om att vi måste lämna de fossila bränslena bakom oss. Eller rättare sagt låta dem stanna i underjorden. Inga nya olje- eller gaskällor bör tas i bruk och de gamla bör släckas ner i snabbast möjliga takt.

Det finns många anledningar till det. De otaliga oljeläckagen är en, men den främsta är att vi redan nått gränsen för vad jorden tål i form av koldioxidutsläpp. Om vi inte vill såga av grenen vi själva sitter på så krävs det nu en skyndsam omställning av samhället. En omställning mot kollektivtrafik och förnyelsebara energikällor.

De stora kapitalägarna, bankerna och monopolbolagen, vill inte det. För dem flyter profiterna in snabbast och bäst om man inte gör några förändringar utan låter den förstörande produktionen och konsumismen sluka allt större delar av jordens ändliga tillgångar.

I Sverige ger ett förslag från de rödgröna om en mycket måttlig höjning av bensinskatten upphov till en märklig debatt. Sifo gör en mätning som visar att bara var tionde stöder en höjning av bensinskatten. Media gör snyftreportage om familjer i glesbygd som får stora ökade kostnader (men nämner inte att bilavdragen också höjs).

Men framför allt sägs inget om att de flesta bilpendlarna finns i storstadsområdena. Människor som kör ensamma i bil från villaförorter och i områden där kollektivtrafiken är som bäst utbyggd. Vi subventionerar en klimatfientlig livsstil hos många välbärgade människor genom billig bensin och generösa reseavdrag.

Min uppfattning är att det krävs rejäla höjningar av bensinskatten, betydligt större än den som de rödgröna nu föreslår. Jag vill också ha bort bilavdragen. Kompensationen för de höjda priserna på fossila bränslena ska ske till låginkomsttagare genom omfördelningar av samhällets resurser. Det fåtal människor i glesbygd, som verkligen saknar alternativ, får man försöka hitta någon speciallösning för.

Resvanor, samhällsplanering, bosättningsmönster - sådant måste förändras i en klimatsmart riktning. Och det måste paras ihop med förbättringar för människor; minskade klassklyftor, mindre stress och kortare arbetstid.

onsdag 28 april 2010

Fasa ut de fossila bränslena

Jag är i princip för allt som gör det dyrare och besvärligare att äga och att köra bil. Tycker inte heller att de rödgrönas föreslagna bensinprishöjning är mycket att gnälla över. Jag tycker som Naturskyddsföreningen att förslaget är bra, men inte nog.

Höjd bensinskatt med 49 kr i månaden är inte precis någon chockhöjning. Det är sant att höjd bensinskatt slår orättvist beroende på inkomst. Men det finns en lösning på problemet; sälj bilen och börja åka kollektivt. Eller sluta åtminstone att använda bilen till en massa onödigt körande. Eller gå med i en bilpool. Har du ingen bra kollektivtrafik så får du börja ställa krav på beslutsfattarna.

Om vi någonsin ska närma oss något som kan kallas klimatomställning så tror jag det är ofrånkomligt att de fossila bränslena blir dyrare att använda. Billig olja kommer att leda oss till katastrofen. Att fattiga människor drabbas av prishöjningar på fossila bränslen måste lösas på annat sätt, genom att dessa bränslen fasas ut och genom att klyftor och orättvisor i samhället minskas (vi kan till exempel inte ha en "förmögenhetsskatt", som sossarna föreslagit, som har ett tak som gynnar de allra rikaste).

Däremot är det riktigt att höja inkomstskatten för alla som tjänar över 40 000 kr. Den som har en årsinkomst på en miljon ska få en skattehöjning på drygt 20 000 kr. Enligt de rödgrönas förslag. Det är definitivt för liten höjning. Vad finns det för anledning att vi ska ha en överklass som kan odla en fullkomligt miljövidrig livsstil?

Varför inte göra en skatteväxling som gynnar folk med låga inkomster? Dyrare fossilbränsle kompenseras med skattesänkningar för låginkomsttagare? Helst skulle jag vilja se ett ransoneringssystem (med lika tilldelning av fossila bränslen, en kvot som sen minskas med tiden succesivt ner till noll) som gynnar dem som aldrig eller sällan kör bil eller åker flyg (eftersom de kan sälja sina andelar och öka sina inkomster).

De som i första hand gynnas av billig bensin är de som dagligen pendlar med bil in till våra tre storstäder. Ensamma herrar i egen bil från villaförort. Dessutom gynnas de av de reseavdrag de kan göra för sina klimatfientliga vanor. Reseavdragen bör avskaffas. Det är alltså inte i första hand stackars norrlänningar långt ute i glesbygden som utnyttjar reseavdragen. För de som verkligen skulle behöva reseavdrag kan man alltid hitta någon rättvis lösning.


Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Beskatta de rika

I tjugofem års tid har klassklyftorna ökat i Sverige och de rika och välbeställda kunnat dra ifrån hela tiden. Trots upprepade kriser och nedskärningar i välfärden har samhällets toppskikt fått allt flera privilegier. Medan vanligt folk fått betala med allehanda försämringar.

Nu säger de rödgröna att man vill återinföra en form av förmögenhetsskatt. Det återstår att se hur denna kommer att utformas. Men av det som redan framkommer kan vi förstå att det handlar om marginella förändringar.
Miljöpartiet, som motsatt sig ett återinförande av den gamla förmögenhetsskatten, uppger att den nya lösningen ska ge omkring fyra miljarder kronor i intäkter. Det är småsummor i sammanhanget.

Exakt hur den nya skatten ska utformas är inte klart. Det kan vara skatt på konsumtion eller kapital, säger Mp:s Mikaela Valterson. Socialdemokraternas förslag från i höstas innebär en skatt på en procent på förmögenheter över 2,5 miljoner kronor för ensamstående och 5 miljoner för par. Det kommer dock i så fall att finnas en övre gräns så att ingen behöver betala mer än fem miljoner i förmögenhetsskatt.

Det verkar alltså klart att toppskiktet även i fortsättningen kommer att slippa lindrigt undan. Själv vill jag se en rejäl tillämpning av principen om att betala skatt efter bärkraft. Det finns ingen anledning att ett helt befolkningskikt av överklass ska vältra sig i lyx och klimatförstörande konsumtion.

Beskatta de rikas inkomster, kapital, bolagsvinster och konsumtion. Även den vanliga statliga inkomstskatten behöver skärpas och göras till en verklig progressiv skatt så att skattesatsen ökar med ökande inkomst. De rödgrönas ytterst begränsade förmögenhetsskatt, som verkar tillkomma under stor vånda, räcker inte på långa vägar för att återställa de orättvisor som drivits fram tidigare av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar.

HD Kb Dagen Exp Exp2 Intressant Bloggar om politik, samhälle, socialdemokraterna, förmögenhetsskatt, rödgröna

Senaste inlägg på Röda Malmö:

De rödgröna räcker inte till

tisdag 27 april 2010

De rödgröna räcker inte till

Visst har kommunminister Mats Odell (kd) anledning att skämmas för sitt lågvattenuttalande om "tobleronepolitik". Han får också häftig kritik. Är det desperationen som griper kring sig när de rödgröna övertrumfar alliansen?

Vilket naturligtvis inte är så svårt med en så bottenlöst dålig och orättvis politik som den borgerliga regeringen fört. De rödgröna lovar tolv miljarder mer till välfärden de kommande två åren, vilket beräknas ge tio-femtontusen jobb i kommuner och landsting.

Varje jobb är naturligtvis välkommet och behövs, men det är långt kvar till återanställning av de tvåhundratusen som skalats bort av såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar tidigare.

I den praktiska politiken verkar det annars vara ganska nära mellan moderater och socialdemokrater. I Stockholms landsting bjuder det nya S-landstingsrådet Ilija Batljan in den borgerliga alliansen till samtal om en "blocköverskridande överenskommelse om vårdvalet". Vad kan det finnas för "samtal" att föra kring ett system som visat sig gynna de välbeställda och missgynna de fattiga?

Visst behövs en satsning på järnväg och övrig kollektivtrafik, men frågan är om de rödgrönas lanserade projekt räcker till? Det är inte fel att låna för framtidsinriktade investeringar. Och visst har Anders Borg dålig faktakoll.

Jag tror dock att det krävs en omställning av helt andra dimensioner. Jag är skeptisk till den stora betoningen av höghastighetståg och ser hellre en rejäl utbyggnad på bredden. Kritiken mot höghastighetstågen börjar redan komma. Det måste också bli slut på satsningarna på nya vägprojekt och massbilism. Det vi ser här är knappast början på den stora klimatomställning som vi väntar på.

Det behövs mer om vi ska ändra maktförhållandena i samhället och få en verklig satsning på jobb, välfärd och klimat.


Bloggat: Jinge
Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Klasskillnaderna ökar

Under den värsta ekonomiska krisen sen trettiotalet har de rika blivit rikare. Men mass-arbetslösheten består även nu när "uppgången" kommer. Jag läser i Aftonbladet Kris – då tjänar de rika miljarder. Ett exempel är familjen Rausing som ökade sin förmögenhet med elva miljarder under förra året.

Massarbetslösheten består, bedömer LO-ekonom. Trots den ekonomiska uppgången ligger arbetslösheten kvar på nio procent under innevarande år och även under 2011. Om inte regeringen gör något åt saken.

Det gör den inte. För alliansen är det viktigare med skattesänkningar, framför allt åt de välbeställda, än att satsa på välfärd och jobb i kommunerna. Inte heller LO tar strid för en rättvisare fördelning av tillgångarna i samhället. I sista stund, innan strejken skulle utvidgas, vek sig nu, liksom tidigare övriga LO-förbund, även Pappers och skrev på ett avtal som beskrivs som "marginellt" bättre.

Dags för alla oppositionella att organisera sig för att kämpa för ett samhälle utan klasser och verklig demokrati. Gör som samhällsdebattören Andreas Malm - gå med i Socialistiska Partiet.

måndag 26 april 2010

Rusta upp Rosengård

Den stängda förskolan i Rosengård är ett resultat av många års dålig behandling av barnen och ungdomarna i området. Utförsäljning av husen till oseriösa ägare som låtit området förfalla, möglet växa och kackerlackorna frodas har gett barnen en dålig uppväxtmiljö. Under mer än tio års tid nonchalerade husägarna människors klagomål.

Samtidigt har ansvariga politiker fört en nedskärningspolitik som slagit hårt mot de unga. Fritidsgårdar har stängts, förskolor och skolor har haft otillräckliga resurser för att ge alla barn och ungdomar stöd och en god start i livet. En diskriminerande bostads- och arbetsmarknad har skapat stora svårigheter för ungdomarna från Rosengård.

De flesta har ändå klarat sig bra. För en liten minoritet har problemen och riskfaktorerna hopat sig och det har blivit en rekryteringsgrund för kriminella gäng. Gäng som också terroriserar sin omgivning. Lärarförbundet gör rätt som stoppar arbetet på förskolan i Herrgården. I vilket fall som helst verkar arbetsmiljön usel där och den bör stängas för gott och ersättas med bättre alternativ.

Miljön i Rosengård behöver rustas upp, välfärden förbättras och alla ungdomar erbjudas fullvärdig utbildning och jobb. Fortsätter man politiken att göra Rosengård till ett ghetto så kommer också problemen att bestå. Måtte Lärarförbundets agerande bli en väckarklocka för att börja ta itu med saker och ting. De ansvariga politikernas passivitet är förskräckande.Tidigare inlägg på Röda Malmö:

För pappersarbetarnas seger

Skogsindustriägarnas representanter har lämnat förhandlingarna. Därmed är sammanbrottet ett faktum och idag utvidgas pappersstrejken. Ytterligare sex pappersbruk tas ut i strejk från och med måndag.

Pappers och Elektrikerförbundet har hittills vägrat att teckna ett reallönesänkningsavtal och göra en lika usel lösning på bemanningsfrågan som IF Metall. Hela tiden skäller Svenskt Näringsliv om "oansvariga stridsåtgärder".

Men Pappers tar faktiskt ansvar. Inte för arbetsköparnas rätt att ensidigt bestämma över avtalen utan för sina medlemmars intressen. Jag hoppas att Pappers står på sig. Att ta strid är en viktig signal till både kapitalets företrädare och övriga LO-förbund.

Allt stöd till strejken och för pappersarbetarnas seger!Bloggat: Svensson

Senaste inlägg på Röda Malmö:

söndag 25 april 2010

Demonstrera Första maj i Malmö

Bild från förra årets Första maj-demonstration i Malmö

Socialistiska Partiet i Malmö kommer, för andra året i rad, att demonstrera med Vänsterpartiet. Du som sympatiserar är välkommen att gå med oss i tåget.

Samling sker kl 11 på Möllevångstorget. Avgång kl 12. Musikfest efteråt i Slottsparken.
SP kommer att gå med egna fanor och någon banderoll. Det blir tillfälle att manifestera en anti-kapitalistisk och ekosocialistisk Första maj.

Här har vi en länk till Vänsterpartiets affisch.

En liten blå soffa

... till min blå balkong


Så tog jag då äntligen itu med skräpet och smutsen på balkongen. Städ och röj tog inte så lång tid när jag väl kom igång. Det gick också ganska snabbt att förse den gamla träsoffan med ny målarfärg, den här gången blå, naturligtvis.

Sitsen måste kläs om ifall soffan skulle bli sittduglig. En gammal duk i vitt och blått kom väl till pass. Den passar riktigt bra, om jag får säga det själv. Det lilla bordet hittade jag på Myrorna, liksom de blå glasen. Kostade mig inte alltför många kronor.

Så här har jag nu invigt årets balkongsäsong. Softat i soffan i solvärmen, läst i en pocketbok och tittat ut på knopparna som spricker både här och där. Men, än är den blå balkongen inte färdig. Projektet rullar vidare. Nu gäller det att utöka växtligheten, komplettera med ett och annat och kanske också fundera på vad ätligt som går att odla.

Det händer i Malmö

Kampen fortsätter i Lindängen

Rör inte vår vårdcentral! Det var budskapet till politikerna i Region Skåne när lindängebor nyligen samlades till protester mot beslutet att lägga ner den lokala vårdcentralen.

Men det är inte slut med detta. Nya protester kommer att organiseras framöver. Redan nu på torsdag 29 april träffas den lokala kommitten för att diskutera nästa steg. Mötet blir på Gym House, Koralgatan 4 i Lindängen (källarlokal på gaveln).

Alla protestsugna lindängebor och andra som vill stötta kampen är välkomna. Mötet börjar klockan 18.


Första maj i Malmö

Socialistiska Partiet i Malmö kommer, för andra året i rad, att demonstrera med Vänsterpartiet.
Du som sympatiserar är välkommen att gå med oss i tåget.

Samling sker kl 11 på Möllevångstorget. Avgång kl 12. Musikfest efteråt i Slottsparken.
SP kommer att gå med egna fanor och någon banderoll. Det blir tillfälle att manifestera en anti-kapitalistisk och ekosocialistisk Första maj.


OFFENTLIGT MÖTE:
Socialismen är framtiden - Kampen är nu!

Onsdag den 5 maj anordnar Socialistiska Partiet i samarbete med Kvarnby Folkhögskola ett offentligt möte med Thomas Eisler från Enhedslistens Hovedbestyrelse.

Thomas Eisler är också med i ledningen för Fjärde Internationalen och har därmed även kunskap om klasstrider och vänsterdebatt i länder som Tyskland, Grekland, Brasilien och Venezuela. Mötet blir i caféet på Röda Huset, Industrigatan 4 och börjar kl 18.30.

Intressant Bloggar om malmö, första maj, lindängen, region skåne, ekosocialism, samhälle, politik

måndag 19 april 2010

Bloggvila iakttas vecka 16

Fullständig avhållsamhet...
...från allt bloggande kommer att råda. I flera dagar.
Det hindrar ju inte att du botaniserar bland allt som finns på bloggen Röda Malmö. Du kan välja bland 1 581 övriga inlägg fördelade på olika kategorier. Se Bloggarkivet i vänsterspalten längre ner. Eller varför inte titta in på de övriga vänsterbloggar jag har som favoriter. Även de hittar du i vänsterspalten.

Det är snart Första maj
Jag återkommer under nästa vecka. Då närmar vi oss också Första maj, arbetarrörelsens högtidsdag. Socialistiska Partiet i Malmö kommer, för andra året i rad, att demonstrera med Vänsterpartiet.
Du som sympatiserar är välkommen att gå med oss i tåget. Samling sker kl 11 på Möllevångstorget. Avgång kl 12. Musikfest efteråt i Slottsparken. SP kommer att gå med egna fanor och någon banderoll. Det blir tillfälle att manifestera en anti-kapitalistisk och ekosocialistisk Första maj.

På återseende.

söndag 18 april 2010

Förändring är möjlig och nödvändig

David Jonstad skriver i Effekt i ett inlägg betitlat "Vulkanen som klimataktivist" att "jorden verkar ha tagit till en både okonventionell och radikal metod för att undvika överkokning. Inom loppet av timmar har vulkanen på Island lyckats med det som varken regeringar, klimataktivister eller någon annan förmått hittills – att begränsa människans utsläpp av växthusgaser".

En grov uppskattning är att bara i torsdags och fredags sparades mer än 2,5 miljoner ton koldioxidutsläpp i Europa. Det är ju verkligen på tiden. Jag läste häromdagen att det globala oljebehovet kommer att slå nya rekord i år. Man kan verkligen fråga sig om de stora internationella miljökonferenserna, typ Köpenhamn i december förra året, bara är ett spel för galleriet?

Det är hög tid för positiva, frivilliga samhällsförändringar, beslutade av oss själva och inte någon vulkan. Till exempel borde Europa kunna basera sitt transportsystem huvudsakligen på järnväg och övrig kollektivtrafik. Både den nuvarande flygtrafiken och massbilismen måste fasas ut.

Det är fullt möjligt att åstadkomma en sådan förändring utan att det leder till försämrad levnadsstandard och välfärd. En klimatomställning skulle dessutom generera hur många jobb som helst åt Europas miljontals arbetslösa och fattiga. Dock lär det inte kunna ske utan en massmobilisering underifrån i samhället.

Utbrottet på Island kan snart vara över, men klimathotet består och ökar. Läs mera på Röda Malmö i inlägg om klimat och ekosocialism.

Ny hemsida: Ekosocialism

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:Bloggat: Svensson

Intressant möte om ekosocialism


Samhällsdebattören och författaren Andreas Malm talade igår lördag på ett möte med rubriken "Ekosocialism eller klimatkaos?" arrangerat av Socialistiska Partiet i Malmö i samarbete med Kvarnby folkhögskola.

Ett tjugofemtal personer lyssnade till ett mycket intressant fördrag som delvis baserade sig på Andreas, som han uttryckte det, "favoritmarxist" Ernest Mandels "Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen".

Andreas undersökte vilka energikällor och byte av energikällor som legat bakom de hittills fem stora ekonomiska uppgångarna för kapitalismen och hur sociala motsättningar och kampen om social makt drivit på utvecklingen. Avslutningsvis ställde han också frågan om en ny våg kan ske på grundval av förnyelsebar energi?

Den efterföljande diskussionen handlade om stort och smått, lokalt och globalt och gav uppslag och inspiration för en fortsatt debatt om hur vänstern kan ingripa i klimatdebatten och skapa allianser som utmanar det politiska och ekonomiska etablissemanget. Utan tvekan ett möte som gav blodad tand.

Ny hemsida: Ekosocialism

Bloggat: Röda Lund

lördag 17 april 2010

Katastrofen närmar sig

Vi måste ta kontroll över vårt eget samhälle

Flygstoppet kan bestå under hela helgen, skriver SvD. Europas flygtrafik fortsatt lamslagen, berättar DN. Enligt luftfartsverket kommer flygtrafiken igång tidigast på måndag, meddelar AB. De närmaste dagarna kan bli kritiska, menar Expressen. Hotellen utnyttjar krisen. Så ser läget ut och vi har alla fått oss en påminnelse om att naturen rymmer krafter som är starkare än oss själva.

Förmodligen kommer detta snart att vara över och glömt. Direktörer och kungligheter kan andas ut och hasta vidare till konferenser och banketter. Vulkaner åstadkommer oftast mest lokala och kortvariga skador.

Men bakom den glamorösa fasaden sker något annat. Något annat och betydligt mera alarmerande närmar sig. De lågmälda vetenskapsmännens allt större kunskapsmassa pekar entydigt på att vi närmar oss en självframkallad katastrof när vi ökar beroendet av de fossila bränslena.

Det globala oljebehovet kommer i år att nå rekordnivå. Till synes oberörd av all kunskap och förnuft rör sig det moderna, globala kapitalistiska systemet med accelererande hastighet mot avgrundens brant. Inte för att det saknas folk som vill något annat, men systemets inneboende logik slår sönder alla goda föresatser.

Den här utvecklingen avslöjar också en annan och värre sak: Vi saknar inte bara möjligheter att styra över naturen, vi har faktiskt inte ens kontroll över det samhälle vi lever i. I det nuvarande samhället är det marknadens blinda krafter som styr, kapitalackumulationens nödvändighet maler fram som en ångvält utan hänsyn till människors kortsiktiga och långsiktiga behov.

Om vi vill stoppa katastrofen så måste vi börja med att ta kontroll över de blinda krafterna. Det behövs demokratisk planering av samhället och omställning av produktionen för att möta den stora majoritetens behov. Jobb, välfärd, kultur måste gå före kapitalismens destruktiva tillväxt. Vi kan inte låta direktörer och politiker sabba vår framtid.

Ny hemsida: Ekosocialism
Kom och lyssna idag lördag: Ekosocialism eller klimatkaosBloggat: Svensson

Tidigare inlägg om Island på Röda Malmö:

Den fackliga byråkratin kapitulerar


Så har då de flesta fackförbund och arbetsköparnas organisationer skrivit under uppgörelserna i årets avtalsrörelse. Att det blir reallönesänkningar för exempelvis metallarna under det närmaste året står klart. Ändå är det inte lönenivån som stått i centrum utan arbetsköparnas rätt att hyra in bemanningsföretag till och med när uppsagda arbetare har laglig rätt till förtur för återanställning. Denna återanställningsrätt har gällt under nio månader räknat från det att du lämnat företaget.

Arbetsköparna har med hjälp av bemanningsföretagen gått runt denna regel. Ibland har det blivit så att en del av de uppsagda återkommit som anställda i ett bemanningsföretag. De arbetar återigen på sin gamla arbetsplats, men de kan få gå utan varsel eller förhandling. Arbetsköparen har också genom detta agerande kunnat strunta i LAS-listan. Det är ju inte alls säkert att det är de som kommit tillbaka genom bemanningsföretaget som stod på tur enligt LAS. En inhyrd arbetares position när det gäller att stå upp för sina rättigheter är därtill betydligt försvagad. Arbetsköparna har därmed elegant underminerat årtiondens arbetsrättsliga reformer.

Metalls ledning hade inför avtalsrörelsen deklarerat att man såg mycket allvarligt på denna fråga, att det handlade om arbetsrättens grunder, och att man till och med skulle kunna tänka sig att tillgripa konfliktvapnet. Desto mer skakande är då kapitulationen. I stället för nio månader med förtur till återanställning har Metall gått med på att det enbart under sex månader ska vara “förbjudet” att ta in bemanningsföretag. Under de sex månaderna ska dock undantag även kunna göras vid tidsbegränsade produktionsuppgångar. Vilken arbetsköpare kan inte med det argumentet finna sitt kryphål.

Om företaget bryter mot förbudet att använda bemanningsföretag under de första sex månaderna blir det skadeståndsskyldigt. De arbetare som enligt LAS-listan borde återanställas ska då erhålla tre månadslöner. Om detta kan för det första sägas att det måste vara en klumpig eller mycket arrogant arbetsköpare som inte lyckas använda kryphålet med tidsbegränsad produktionsuppgång. För det andra är tre månadslöner ett billigt pris för att inte återanställa en arbetare som kanske varit fackligt aktiv eller på annat sätt inte tillräckligt följsam. Ovanpå detta får företagen dessutom frångå LAS-listan för var tredje person man återanställer. Detta är inget annat än en kraftig försämring av de arbetandes positioner. Metalls strategi borde ha varit att täppa till detta kryphål. Istället har man tagit ett stort kliv bakåt.

Detsamma gäller de andra LO-förbunden. Arbetsköparna är nöjda och har all anledning att vara det. “För första gången känner vi att vi har tagit ett steg mot ett modernare avtal”, som Dag Klackenberg på Svensk Handel sammanfattar avtalet. “Svensk Handel konstaterar stolt att rätten att bestämma i bemanningsfrågan är oinskränkt, men möjligen behäftad med en kostnad” (GP 8/4)

Den fackliga rörelsen lider av en svår byråkratisering. På central nivå styr ledare med löner flera gånger högre än medlemmarnas. Ledare som växt in i det borgerliga samhället. Inför årets avtalsuppgörelse hävdade en del borgerliga skribenter att strejk tillhörde stenåldern och var ovärdigt ett “modernt samhälle”. De fackliga ledarna uttalar sig inte så men deras agerande visar att de är främmande inför att i praktiken använda det centrala och livsviktiga vapnet som strejken är.

Under 1970-talet upplevde vi en våg av vilda strejker i Sverige. Dessa stärkte arbetarklassen i dess helhet och var också en viktig orsak till socialdemokratins arbetsrättsliga reformer. 1980 hade vi dessutom en officiell konflikt i Sverige. Metall har inte tagit ut sina medlemmar i avtalsstrejk sedan dess. En hel generation av arbetare har aldrig upplevt kamp och sammanhållning.

På samma sätt som strejkerna stärkte oss på 70-talet har frånvaron av kamp inneburit en enorm försvagning. Den fackliga ledningens rädsla för att ta upp strejkvapnet innebär en kontinuerlig försvagning av arbetarklassen. Liksom att vi förlorar terräng på specifika områden, som frågan om bemanningsföretag i år.

Ovanstående är ledare i Internationalen vecka 15/2010fredag 16 april 2010

Snart business är usual, men...

...vad ska rädda oss från klimatkaos?

Den störning som vulkanaskan från Island åstadkommit för flygtrafiken i Europa ter sig som obetydlig jämfört med den klimatomställning som mänskligheten står inför. Även om det är unikt att Arlanda stänger. Inom kort kommer det att blåsas faran över och allt återgår till business as usual.

Men samtidigt tränger sig insikten på att i det större perspektivet är en omvälvande samhällsförändring oundviklig. Omvälvande därför att det gäller att ersätta den olja som idag driver kapitalismens hjul att snurra. Och det finns inget snabbt och enkelt att ersätta oljan med.

Billig, lättillgänglig olja kommer snart att vara ett minne blott. Och även om så inte vore så kan vi ändå inte använda den eftersom betyder katastrof. Fortsatt oljeanvändning är som att såga av den gren man själv sitter på.

Men kapitalismen klarar inte av omställningen. Därför att dess ekonomiska system kräver en ständig tillväxt, en form av tillväxt som bygger på ökande förbrukning av ändliga råvaror. Att ens försöka bromsa innebär kris och elände, massarbetslöshet och hunger. Vi har ju nyligen sett vad som blev följden av finanskrisen. Och den måste ändå beskrivas som en ljum sunnanfläkt jämfört med den storm som blir följden av en global tillväxtkris.

Klimatomställning kräver en demokratisk planering av ekonomin och samhället i dess helhet. Inte mera produktion för fåtalets profit utan för majoritetens behov nu och i ett långsiktigt perspektiv. Jobb och välfärd måste gå före tillväxt. Den tillväxt vi kan ha handlar om tillväxt av kollektivtrafik, tillväxt av förnyelsebar energi, tillväxt av gemensam välfärd och kultur.

Vi ska använda jordens resurser på ett varsamt sätt till att ta hand om varandra. Det kan inte kapitalismen.

Kom och lyssna på lördag: Ekosocialism eller klimatkaos
Ny hemsida: Ekosocialism
Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Vulkanutbrott dämpar växthuseffekten

Flygstoppet kan pågå hela fredagen, säger Luftfartsverket enligt SvD. Flygstoppet kan pågår hela helgen, menar Sydsvenskan. Totalstopp för flyget i Nordeuropa, berättar AB. På Island evakueras åttahundra personer, meddelar DN.

Ja, uppståndelsen över vulkanaskan är stor och naturligtvis kan det vara irriterande för flygresenärer att få sina resplaner störda. Fullt kaos i hela norra Europa, sägs det. Men i det stora hela är ingen större skada skedd. Egentligen borde vi kunna använda tåget mycket mer på sträckor i Europa även i vanliga fall och inte belasta atmosfären med flygets koldioxidutsläpp.

Men spyr inte vulkaner ut stora mängder koldioxid? Jo, det gör de. Och handlar det om enorma vulkanutbrott kan det orsaka katastrofer för tillståndet på jorden. Men vanligtvis verkar det som om effekten kan vara den motsatta.

Förutom att askan från vulkaner reflekterar solstrålningen så ökar partiklarna från vulkanaskan planktontillväxten i haven och dess förmåga att ta upp och binda koldioxid. Det har bland annat att göra med askans stora innehåll av järn. Se artikel i Forskning & Framsteg: Vulkaner och plankton.

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Protesterna fortsätter i Lindängen

Rör inte vår vårdcentral

Sjuttio personer samlades igår till protester utanför Lindängens vårdcentral. Trots att Region Skånes beslut om nedläggning av vårdcentralen fattades redan vid årsskiftet så fortsätter protesterna...

I slutet av februari hölls ett offentligt möte i Lindängen med över hundra deltagare. Budskapet till politikerna var helt klart: Rör inte vår vårdcentral! Efter det mötet bildades en lokal aktionsgrupp för att driva kravet vidare.

Vilket nu alltså resulterade i att protesterna fortsätter. Att delta i en offentlig protestaktion ställer naturligtvis större krav än att skriva på namnlistor eller att vara anonym åhörare på ett inomhusmöte.
Arrangörerna verkade nöjda och även beslutsamma att fortsätta kämpa. Aktionsgruppen håller sitt nästa möte på Gym House i Lindängen, Koralgatan 4 (källarlokal på gaveln) 29 april kl 18. Alla som vill stödja kravet på vårdcentralens bevarande är välkomna.
Visserligen har socialdemokraternas representant i Region Skåne nu, som en följd av protesterna i Lindängen, lovat att vårdcentralen ska återöppnas om de vinner valet i höst, men det är viktigt att hålla protesterna levande för att det kravet inte ska glömmas bort.

Intressant Bloggar om malmö, region skåne, lindängen, vårdcentral, politik, samhälle

torsdag 15 april 2010

Dagens bild

Kungsgatan i Malmö idag vid middagstid

Bara ett litet kort stopp i den dagliga stressen. På väg från ett ställe till ett annat. Så fångades jag av något. Jag kände livet i mig, som Madicken sa. Kanske dags för mitt vårskrik, precis som Ronja Rövardotter, tänkte jag. Men behärskade mig och fortsatte tyst och lugnt.

Biltullar bra för Malmö

Lägg pengarna på kollektivtrafiken

Utan tvekan är det en god idé att införa biltullar för att minska den stora och onödiga biltrafiken både inom Malmö och den jättelika bilpendlingen in till och ut ur Malmö. Varje dygn attackeras Malmö av en bilström på motorvägarna både norr och söder ifrån.

Nästan 60 000 arbetspendlar in till Malmö och 26 000 pendlar ut ur stan. En väldigt stor del av dessa kommer i bil. Står man en morgon på en bro över motorvägen från Vellinge/Näset så lägger man genast märke till att det handlar om många ensamma män i egen bil.

Ta ut avgifter från bilisterna och lägg pengarna på nolltaxa för stadsbussar och kommande spårvagnar. Staten bör skjuta till pengar för investeringar i till exempel pågatåg till Staffanstorp och förbättrad kollektivtrafik, typ interrail till Vellinge/Näset. Avskaffa bilavdragen.

Jag ser att Maud Olofsson idag har uttalat sig positivt om biltullar i skånska städer. Det är i så fall första gången på länge som en ledande centerpartist sagt något vettigt. Synd bara att allt övrigt som Olofsson står för är så nattsvart negativt. Hon har på kort tid lyckats förstöra Centerns goda miljörykte på vissa områden från förr och i regeringen har hon och hennes så kallade miljöminister ställt upp på en politik som befrämjat fortsatt massbilism, bland annat genom Förbifart Stockholm.

Du som börjar ana att vi inte kan ha mer av den så kallade tillväxt som kapitalismen kräver kan jag tipsa om ett intressant möte nu på lördag 17 april. Andreas Malm talar under rubriken Ekosocialism eller klimatkaos.Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Orättvis borgerlig klasspolitik

Klyftorna växer i samhället

Under sin tid vid maktens grytor har Alliansen ytterligare ökat på klyftorna i det svenska samhället. De klyftor som redan växt på ett mycket oroande sätt under åttio- och nittiotalen har spätts på med nya orättvisor.

Snart går var tredje ung utan arbete, ensamma mammor och invandrargrupper blir allt fattigare, sjuka och arbetslösa får betala med usla villkor för skattesänkningar åt höginkomsttagare och välbeställda. Bonusar och höjda aktieutdelningar rullar till de rika medan arbetare drabbas av osäkra anställningar och bemanningsföretag.

När Anders Borg genom dagens vårbudget presenterar "pengaregn" över pensionärer och barnfamiljer så imponerar det föga. Höjt flerbarnstillägg och sänkt skatt för äldre genomskådas lätt som härsket valfläsk och förändrar inte orättvisorna.

Borg sänker också tillväxtprognosen och tydligen ska vi även framöver räkna med en hög nivå av arbetslöshet. Sådan är högerpolitiken. Mycket pengar satsas också på fortsatt massbilism med projekt som Förbifart Stockholm. Nya motorvägar är inte precis vad Sverige behöver för att göra en klimatomställning.

Summa summarum: Orättvis borgerlig klasspolitik som man nu i sista stund inför valet försöker göra mera smaklig för väljarna genom diverse smulor från den rike mannens bord.Bloggat: Jinge

onsdag 14 april 2010

Lurade rasister

Vid halvåttatiden på onsdagsmorgonen genomförde polisen en rekonstruktion av händelse-förloppet när en 78-årig kvinna dog på en parkeringsplats i Landskrona. Den skedde i närvaro av både åklagare, försvarare och målsägandebiträde - en jurist som ska tillvarata den döda kvinnans och hennes efterlevande makes intressen. Den misstänkte 23-åringen var inte med. Däremot den röda Mazdan.

Leif Silbersky, som nu är den misstänkte 23-åringens advokat, tyckte det var bra att få vara med på plats när dramat spelades upp på nytt. Det som hände på parkeringen var en olyckshändelse, menar han, enligt Sydsvenskan.se idag.
– Sen får vi se om den här utredningen avskrivs helt eller om det leder till åtal, säger han.

Ja, det återstår naturligtvis att se. Klart är emellertid att det redan skett en avsevärd förändring i bedömningen av händelsen. Från början rubricerades den som mord, nu är 23-åringen misstänkt för misshandel och vållande till annans död.

En del har försökt att dra växlar på den misstänktes invandrarbakgrund. Krafter inom de rasistiska och högerextrema rörelserna SD och ND har bedrivit en organiserad och otäck hets på nätet i bloggar och kommentarer och i andra sammanhang. Lite lurade blev dock en del av rasisterna.Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Rör inte vår vårdcentral

Protestmöte i Lindängen

Region Skånes styrelse har visat vad man menar med hälsoval. Först väljer 10 000 Lindängebor att lista sig på Lindängens vårdcentral.
Därefter väljer regionstyrelsen att lägga ner vårdcentralen. Utan dialog med Lindängebor, personal eller Fosie stadsdel.

Det är knappast valfrihet!

Torsdagen den 15 april kl 18.00 anordnas ett protestmöte utanför
Lindängens vårdcentral, Lindängsstigen 14 i Malmö.

Intressant Bloggar om politik, samhälle, malmö, region skåne, lindängen

Tidigare inlägg om Lindängen på Röda Malmö

tisdag 13 april 2010

Vad hände på parkeringsplatsen?

Egentligen har väl inte så mycket nytt framkommit när det gäller händelsen på parkeringsplatsen i Landskrona. Förutom att Leif Silbersky nu tagit över fallet från den tidigare försvarsadvokaten Urban Jansson.

Och att den misstänkte 23-åringen medger att han befann sig på platsen, vilket inte var särskilt förvånande. Det är Nyhetskanalen.se som först kom med uppgifterna. Silbersky berättar nu att hans klient erkänner att han var den som befann sig i situationen på parkeringsplatsen med det äldre paret. Han beskriver det hela som en olycka.
- Men han har aldrig haft för avsikt att skada någon. Det här är en stor olycka för de drabbade, men också för min klient, säger han.
- Sen om det överhuvudtaget begåtts ett brott eller ej, det får vi se.

23-åringen är misstänkt för misshandel och vållande till annans död. Det handlar alltså varken om mord eller dråp. Exakt vad som hände på parkeringsplatsen är ännu inte klarlagt. Den misstänkte är inte tidigare straffad och känd för att vara lugn och skötsam. Det hindrar naturligtvis inte att han gjort sig skyldig till en överloppsgärning. Det vore inte första gången som en ung man beter sig på det viset.

Klart är att bildpubliceringen har varit till skada för bevisningen. Där kan man se konsekvenserna av att ha bråttom att hänga ut människor på nätet. Fullständigt orimlig är den hets som bedrivits från Sverigedemokraterna och andra rasistiska och högerextrema grupperingar.

Som åtskilliga Landskrona-bor gett uttryck för så har det här inget med etnisk bakgrund att göra, det skulle lika gärna kunnat vara en svensk som gjorde detta. Och som polisen sagt, det skulle ha kunnat hända var som helst.Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Bloggat: Svensson: Invandrare och brottslighet Back Nilsson: Sd+FP=Sant

Ta strid i avtalsrörelsen

– Vi säger inte ja till lönesänkningar. De industriavtal som är tecknade ger definitivt en reallönesänkning i år och troligen också på hela avtalsperioden, säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande i LO-tidningen.
Han menar att avtalsrörelsen kortslutits av Svenskt Närigsliv.
– Svenskt Näringsliv har valt ut de svagaste avtalsområdena till att gå först och förbjudit alla andra att förhandla, säger han.
Det har alltså blivit ett rungande nej från Pappers och Pappers övertidsblockad har brutit ut.

Till de specifika krav som Pappers menar måste finns med i ett kommande avtal är bland annat:

- Återanställningsrätt för dem på förturslistan även vid inhyrning.
- Vidare vill Pappers ha en låglönesatsning - som motparten Skogsindustrierna konsekvent vägrat förhandla om - trots att den ska ske inom den tänka lönekostnadsramen.
- Pappers vill också se en lösning av pensionsavräkningen, eftersom de lokala parterna haft svårt att hantera denna under den förra avtalsperioden.
- Sist men inte minst kräver Pappers reallöneökningar för sina medlemmar.

Samtidigt utökar elektrikerna sitt strejkvarsel. Jag hoppas facken står på sig och använder sig av medlemmarnas styrka och stridsvilja. Det har vi saknat hittills i avtalsrörelsen.

Ett viktigt krav är att avtalen ska ut på omröstning innan de godkänns. Det finns ju också de som aktivt driver det kravet. Systemet med bemanningsföretagen är något att ta strid mot på allvar.

Nyss fick vi ytterligare en påminnelse om nödvändigheten av detta. Sex personer sparkades från Mastec Stålvall i Partille. Tre dagar senare arbetade inhyrd personal med samma arbetsuppgifter. Utan förhandlingar. Därefter avgick hela klubbstyrelsen i protest.

DN SvD Sydsv Intressant Bloggar om avtalsrörelsen, pappers, samhälle, politik

måndag 12 april 2010

I väntan på blå balkong

Ännu ett litet steg framåt...
Mitt balkongprojekt har hållit på att gå i stå. Efter de två inledande kraftsamlingarna i olika hörn av balkongen (se inlägg 1 och inlägg 2 om My blue balcony) verkade det som om luften gick ur. Men så plötsligt under den gångna helgen fick jag ett ryck och hämtade upp ett gammalt balkongbord från källaren.

Med lite städ och röj och en matta på golvet så är det nästan så att den ena änden av min balkong kan betraktas som "färdig" för tillfället.
Åtminstone så att jag nu kan börja rikta blickarna mot de mittre regionerna av balkongen där smuts och skräp fortfarande regerar.
Vi får se vad som kan hända. Med detta inlägg har jag i varje fall satt ytterligare mental press på mig själv.
Visst vore det trevligt att ha någon plats att sitta på och någon plats att ställa vinglaset nu när det börjar bli läge för att mysa på balkongen.

Intressant
Bloggar om vår, vårtecken, blommor, väder, värme, balkong, vårstädning, samhälle

Det går bra för Röda Malmö

En blogg med framgångar

Det är många som besöker bloggen Röda Malmö. Runt 9 000 besökare per vecka de senaste veckorna (v 13: 9 586 besökare, v 14: 8 899 besökare). Det har också inneburit att bloggen klättrat uppåt på de olika blogglistorna. Himla roligt, tycker jag.

Händelserna i Landskrona har varit en fråga som engagerat många. Det är bra, för det är viktiga frågor. Enligt min uppfattning. En dag hade jag över 2 600 besökare.

Röda Malmö har för övrigt just nu i dagarna funnits till i ett och ett halvt år. Det totala antalet besökare under den tiden närmar sig trehundratusen (just nu drygt 295 000).

Jag riktar ett tack till alla besökare och alla som engagerat sig med kommentarer till mina inlägg. Den här veckan, v 15, kommer jag att ta något av en bloggvila. Inte så att det kommer att saknas inlägg, men det blir inte riktigt samma flöde i skrivandet.

Det finns annat som pockar på uppmärksamhet för tillfället. Men snart är skrivandet igång igen. Så håll ögonen på Röda Malmö. Oftast skriver jag två gånger om dagen, morgonen och eftermiddag (ibland något kvällsinlägg) för att kunna kombinera förvärvsarbete och bloggeri.

Så lägg Röda Malmö bland favoriterna och ta för vana att checka upp bloggen två gånger om dagen. Vi ses!


Intressant Bloggar om politik, samhälle, bloggar