fredag 31 december 2010

Motståndets år 2010

Gott Nytt Rött År till Röda Malmös läsare


Under det gångna året flammade det folkliga motståndet mot högerpolitik och nedskärningar upp i en rad europeiska länder; Grekland, Spanien, Portugal, Frankrike, Irland, England med flera länder. Detta uppsving för arbetarkampen har också åtföljts av ökade kontakter och samordning inom den nya anti-kapitalistiska vänstern i Europa. Nedan en artikel i International Viewpoint som jag översatt från engelska:

Tredje europeiska anti-kapitalistiska konferensen – ett uppmuntrande steg framåt

Delegater från hela Europa, från Irland till Polen, från Grekland till Norge, möttes på den tredje europeiska anti-kapitalistiska konferensen i Paris 16-17 oktober under höjdpunkten av demonstrationerna mot den franska pensionsreformen.

Medan de två första hade initierats av Nouveau parti anti-capitalist (NPA, Frankrike) tillkom den tredje konferensen på ett gemensamt initiativ av NPA och Socialist Workers Party (SWP Storbritannien).

Den förde samman 22 organisationer från 16 länder. Delegater från följande organisationer deltog i konferensen:

Bloco de Esquerda (Portugal)
Gauche anti-kapitaliste (Schweiz)
Izquierda anticapitalista (Spanien)
LCR-SAP (Belgien)
POR (Spanien)
SEK (Grekland)
ISL (Tyskland)
En Lucha (Spanien)
DSIP (Turkiet)
SWP (Storbritannien)
Enhedslisten (Danmark)
Internationale Socialisten (Holland)
People before profit (Irland)
SWP (Irland)
OKDE Spartakos (Grekland)
Polska Partia Pracy (Polen)
Sinistra Critica ((Italien)
Mouvement pour le socialisme (Schweiz)
Solidarité (Schweiz)
Rött (Norge)
Socialistiska Partiet (Sverige)
NPA (Frankrike)

Uttalandet som antogs av konferensen kan läsas nedan (se länk) och framhävde huvudsakligen den nuvarande krisens snarare strukturella än temporära natur. Långt ifrån att generera keynesianska lösningar har krisen givit upphov till strama planer som tenderar att institutionalisera nyliberalismen och skriva in den i samhällets genetiska kod.

I Tyskland, till exempel, används stränga mått för att omdefiniera begreppet för ”existensminimum” med ett tak för hushållen på 180 euros per månad. I Frankrike, Spanien, Grekland, Irland är det pensionssystemen och arbetsrätten som är måltavlorna. Och i Italien är det det nationella arbetskontraktet – som fixerar den nationella nivån för arbetskraftens försäljning till ett lägstapris – som är ifrågasatt.

Denna politik, som genomförs i en social och klimatkris, åtföljs av auktoritära åtgärder, utveckling av rasism och återgång till ”värden” som tenderar att legitimera hundratusentals kvinnor återgång till hemmet. Därutöver, bland annat i Tyskland, Schweiz och Polen, finns en ny offensiv för att favorisera uppbyggnaden av kärnkraftverk som bara har börjat.

Det faktum att detta möte ägde rum mitt i rörelsen mot pensionsreformen i Frankrike underströk nödvändigheten av att samordna kampen på europeisk nivå, och mera blygsamt, koordineringen av anti-kapitalisternas egna ingripanden. Det är detta som deltagarna önskade bära vittnesmål om genom att avbryta sitt arbete för att delta i demonstrationen i Paris. En polsk kamrat, en från Spanien och en från Grekland riktade sig till demonstranterna genom NPA:s försorg. Konferensen föregick också mobiliseringen som förberedes i olika europeiska länder, som under de två följande månaderna skulle ge uttryck för folkligt motstånd mot inskränkningarna i Storbritannien, Irland och Portugal, och mot kärnkraften i Tyskland.

Det fanns tre punkter på konferensens dagordning: krisen, dess politiska konsekvenser och motståndet från arbetarna; svaren på krisen framlagt av anti-kapitalisterna; vårt gemensamma ingripande och perspektiv och dess samordning.

Den första punkten, som inleddes av Alex Callinicos från SWP, gav tillfälle till ett stort utbyte. En bred enighet uppstod vad gäller att betona krisens djupa och varaktiga karaktär, det handlar inte om en enkel cyklisk episod utan om en total vändpunkt förkroppsligad i den nedskärningspolitik som förs i alla europeiska stater. Det är liktydigt med en utmaning till social omfördelning som inte vet någon annan gräns än arbetarnas och de lägre klassernas motstånd. Det skapar en kris för nyliberal ideologi; långt ifrån att ge demokrati och framsteg identifieras marknadsekonomin med social tillbakagång och åtföljs av uppgången för reaktionära idéer från den nya ytterhögern.

Ingripandena illustrerar den stora åtskillnaden i arbetarnas motstånd. Och även de paradoxala politiska konsekvenserna av krisen, som i Spanien där vänsterns kollaps har lämnat fältet öppet för högern trots succén för generalstrejken. I vilket fall, för anti-kapitalister innebär frågan om att agera gemensamt genom en enhetsfrontspolitik medan man försvarar anti-kapitalistiska perspektiv, att agera så att arbetarna leder sina strider på gemene mans nivå utan att lämna över dem till byråkratin, genom att hålla demokratin levande inom rörelsen. Flera kamrater underströk vikten av den franska rörelsen som representerar ett hopp bortom aktivisternas skara.

Den andra punkten, som introducerades av Yvan Lemaitre från NPA på basis av dokumentet ”Våra svar på krisen”, framlagt för diskussion på NPA:s kongress, visade en bred enighet kring kravet att arbetarna ska vägra bära kostnaderna för krisen och kring nödvändigheten av att greppa frågan kollektivt på en europeisk nivå för att bättre integrera denna dimension i vår politik. Även om den nationella arenan förblir klasskampens grundstomme så består också den europeiska dimensionen vilket visades i Bryssel 29 september.

Diskussionen om frågan om slogan rörande utträde ur euron illustrerar detta. Frågan är högst närvarande i den grekiska arbetarrörelsen där känslan av att Grekland blivit föremål för diktat från EU och IMF kommer till uttryck i denna slogan i en sådan utsträckning att rörelsen inte kunnat göra motstånd mot attackerna från PASOK-regeringen. Utträde ur euron framstår som ett ”möjligt” svar. Det är en illusion, den enda vägen ut ur krisen är ett ingripande från arbetarnas sida för att bryta med borgarnas institutioner, nationalisera bankerna genom att skapa en enkel kreditorganisation och sen bryta med det kapitalistiska Europa, men agera i betydelsen av ett annat Europa, arbetarnas och folkens Europa. Diskussionen är inte avslutad, den har bara börjat.

Behovet av att fördjupa denna diskussion i ett anti-kapitalistiskt perspektiv var en av konferensens huvudsakliga slutsatser, introducerad och utvecklad av Vanina Giudicelli från NPA. Det handlar om att fånga varje tillfälle för att agera tillsammans, demonstrera existensen av en europeisk anti-kapitalistisk strömning, utarbeta gemensamt material, gynna ingripanden på möten, visa internationell solidaritet med kampen osv. Ett gemensamt datum sattes på våren 2011 för att fira 140-årsdagen av Pariskommunen.

För alla deltagare markerade denna tredje konferens en etapp, utan tvivel ett steg framåt i relationernas och diskussionernas kvalité, trots bristen på utvecklade förberedelser. Det beslöts att hålla två konferenser per år för att ge oss möjlighet att förbereda dem bättre. Frågan om mer strukturerad samordning diskuterades, det mötte inte enhälligt bifall från deltagarna och vi föredrog idén om flexibel koordination. En slutdeklaration diskuterades, förbättrades och formulerade huvudpunkterna i synsättet som enade oss.

Här hittar du den översatta artikeln och efter den kommer uttalandet (på engelska).

Ett år i Högersverige - Kjell Pettersson sammanfattar det gångna året från svensk horisont.

SvD SvD2 SvD3 SvD4 DN DN2 AB AB2 GP HD Exp VG SkD Dagen Intressant

Bloggar om politik, samhälle, 2010, 2011, nyår, årskrönika,

Bloggat: Svensson, Kildén & Åsman,

Hur många har Sverige/Danmark dödat?

...våra regeringar göder terrorismen

Svenska och danska soldater dödar i Afghanistan. Danmark har också deltagit i USA:s krig i Irak. Om Sverige och Danmark far över jordklotet för att döda människor i främmande länder - ska vi då förvåna oss över om det finns andra som kommer på idén att åka till Sverige och Danmark för att döda?

Det är utrikespolitik det handlar om, svensk och dansk utrikespolitik. Det handlar knappast om Lars Vilks eller Jyllandspostens kränkande teckningar (töntigt skit som de naturligtvis ska ha rätt att publicera) - nej, det handlar om utrikespolitik. Utan den bakgrunden hade Muhammed-teckningar aldrig kunnat bli sådana laddade symboler.

Danmark och Sverige slåss på USA:s och Nato:s sida i Afghanistan. Hur många har svenskarna dödat där? Tja, det vet vi inte riktigt, av rädsla bryr man sig inte om att räkna offren. De vet inte hur många de dödat, läste jag i AB.se häromdagen.

Det kan röra sig om ett femtontal som svenskarna har dödat, men man vet inte. Enligt Genèvekonventionen är de inblandade parterna skyldiga att utan dröjsmål göra allt de kan för att söka upp sårade och dödade efter striden. Men många gånger struntar de svenska trupperna i reglerna eftersom det anses för farligt.

Men våra trupper är en del av den samlade USA/Nato-styrka som ockuperar landet och som ständigt gör sig skyldig till övergrepp mot civilbefolkningen. Byar med kvinnor, barn och åldringar bombas, flera gånger har hela fredliga bröllopsföljen utraderats osv. Tusentals har dödats av ockupanterna. Så stort är missnöjet med ockupationssoldaterna i landet att USA:s marionett i Kabul, presidenten Karzai, flera gånger tvingats rikta kritik mot ockupanterna för att försöka lugna befolkningen.

Jag är definitivt motståndare till terrorismen därför att den oftast drabbar helt oskyldiga och därför att den är kontraproduktiv som politisk metod. Jag vill inte att mina nära eller jag själv ska råka ut för terrordåd när jag åker till Köpenhamn eller att någon annan ska råka illa ut någon annanstans heller.

Just därför gäller det nu att vi ifrågasätter vad de nordiska regeringarna håller på med. Att döda oskyldiga människor i andra länder och att gå den amerikanska stormaktens ärenden kommer bara att dra skam och olycka över våra länder.Bloggat: Röda Lund, Svensson,

torsdag 30 december 2010

Dagens låt: Helgdagskväll i timmerkojan

Dan Andersson: Helgdagskväll i timmer-kojanHär i en version av Thorstein Bergman. Jag minns en gammal version av Hootenanny Singers som jag gillade, men den hittade jag inte på YouTube. Däremot versioner med Peter Carlsson & blå grodorna och Snoddas.

Dan Andersson har skrivit texten till låten, liksom han gjort till så många andra pärlor bland arbetarrörelsens vis-skatter. Eller rättare sagt, många av hans dikter blev tonsatta, av andra eller av honom själv. Här kommer texten till dagens låt:

Helgdagskväll i timmerkojan
text: Dan Andersson
musik: Sven Scholander

Bort längtande vekhet ur sotiga bröst,
vik bekymmer ur snöhöljda bo.
Vi ha eld, vi ha kött, vi ha brännvin till tröst,
här är helg, djupt i skogarnas ro.
Sjung, Björnbergs-Jon ur din fullaste hals
om kärlek och rosor och vår.
Stäm fiolen, Brogren och spela en vals
för spökblåa månlysta snår.

Det är mil efter mil till lador och hus
där frosten går tjurig vid grind.
Här är lustigt i stockeldens gula ljus,
som darrar i nattens vind.
Du är fager, Brogren, i eldglans röd,
där du gnider din svarta fiol,
för mat och för brännvin du glömt all nöd
och din panna är ljus som en sol.

Och Jon, där du sitter vid grytan din,
en baron i din mollskinnsskrud,
se, fast åren har garvat ditt sega skinn,
i ditt sot är du ung som en gud!
Och Vargfors-Fredrik, du skrattande man,
som vill alla uslingar väl,
kom, sjung om din ungdoms synd, om du kan,
och en skål för din gossesjäl!

Och när morgonens stjärnor blekna och dö
och när ångorna stelna till is,
och när dagningen skälver på myr och sjö
vi sova på doftande ris.
Då sova vi alla på granris tungt
och drömma om bleka mör,
och snarka och vända oss manligt och lugnt,
medan elden falnar och dör.

Intressant Bloggar om musik, youtube, kultur, vinter, snö, natur, skog, sverige, arbetarrörelse, arbetarförfattare, visor, dikter, poesi, samhälle, politik,

Fram med bevisen!

...det mesta om planerade terrordåd är bara strunt

Det mesta som påstås om planerade terrordåd är bara strunt. Efter flera misslyckanden har Säpo behov av att framstå som duktiga. Bombhoten mot Göteborg visade sig vara helt fel, ren terroristnoja. När en man sen verkligen sprängde sig själv i Stockholm hade Säpo ingen aning. Dessutom har Säpo fått kritik från storebror USA för att man inte tar kampen mot terrorismen på allvar.

Och nu då? Några män med "islamistisk" bakgrund (räcker att man härstammar från ett så kallat muslimsk land?) åker i bil till Danmark. Jävligt misstänkt! Alla vet ju att i Danmark finns Jyllandsposten!

Så har man hittat ett skjutvapen - saken är biff! Här är det yttersta beviset för planering av terrordåd. Vid husrannsakan i en lägenhet har man sen, under stor dramatik, hittat ett "misstänkt" föremål. Jävligt misstänkt! Polisen har inte kunnat avgöra om det rör sig om sprängämnen, ändå har föremålet redan förvandlats till en bomb av en del.

Med detta ska vi låta oss nöjas och vara säkerhetspolisen evigt tacksamma för att de har "undanröjt en attack". Men nej, tror de vi är dumma i huvet? Hur går det med de elementäraste krav på rättssäkerhet om saker kan avgöras på så här lösa boliner?

Redan meddelas att en av de gripna kommer att släppas. Hur långt kommer det här att räcka om man inte kan prestera bevis för det som männen har gripits för, nämligen förberedelser för terrorbrott? Ingenting av det som hittills framförts från danska PET och svenska Säpo ger några belägg för terroristbrott.'

Finns det några handfasta uppgifter som pekar på planläggning av terroristbrott så kan man väl säga det. Om man till exempel avlyssnat personer som talat om en attack eller funnit skriftliga bevis eller uppgifter på nätet. Men nej, inget sådant har dragits fram för att belägga de påståenden som kommer från säkerhetspoliserna i Sverige och Danmark.

Som väntat blev det stängda dörrar för häktningsförhandlingarna i Danmark. Så därifrån får vi inte veta mer. I media spekuleras vilt. Gäller att hålla huvudet kallt och inte dras med i den islamofobiska valsen.onsdag 29 december 2010

Dagens bild: Låt bilen stå

Vinter när den är som bäst

Ja, precis rätt, tänkte jag när jag såg detta. Låt bilen stå. Inte ska man ge sig ut i trafiken och snökaoset i onödan. Intressant att se hur mycket snö som kan samlas på taket.

Annars har det varit en fantastiskt fin dag i Malmö. Inte alls så kallt som jag förväntade mig. Såg till och med antydan till tö på några ställen där solens strålar absorberades.

Vinter när den är som bäst. Hade jag varit bättre förberedd skulle jag gjort en lång utflykt.


Kan man tro på Säpo?

...återstår att se om det finns substans

I slutet av oktober, när polisen gick ut med uppgifter om bombhot mot centrala Göteborg, visade det sig, när det kom till kritan, att det saknades substans. Flera personer greps, men polisen fick be om ursäkt i efterhand.

I den allmänna terroristnojans tid har vi också fått se ett antal sådana påhittade terroristlarm, från media och från säkerhetspoliser i olika länder i Europa. Finns anledning att förhålla sig avvaktande och skeptisk. Vi vet ju också att terroristdåd med islamistisk bakgrund är ytterst ovanliga i Europa.

När det verkligen hände, i Stockholm 11 december, lyckades bombmannen bara spränga sig själv. Säkerhetspolisen hade ingen aning.

De fem gripna idag, varav tre svenska medborgare, misstänks för förberedelse till terroristbrott i Danmark.
– Vi tror att de planerade att tränga in i Jyllands-Postens och Politikens hus där de skulle försöka döda så många som möjligt, säger Jakob Scharf, chef för danska säkerhetspolisen.

Tro kan man alltid göra, återstår att se om säkerhetspolisens misstankar håller. Att man funnit en pistol kan knappast anses vara något avgörande bevis.

SvD SvD2 SvD3 SvD4 DN DN2 DN3 VG VG2 VG3 GP GP2 GP3 HD Exp SkD SkD2 Dagen Dagen2 AB Intressant


Bloggat: Svensson,

Borg och Reinfeldt är bara yta

...överklassens villiga små springpojkar

Borg och Reinfeldt har rekordförtroende hos svenskarna enligt Aftonbladet/Sifo. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg får toppbetyg i Aftonbladet/Sifo. Inga ministrar har tidigare fått högre betyg av svenska folket.

En sak vet jag, varken jag eller någon av mina vänner tillhör de som utdelade dessa betyg. Jag har istället noterat att Borg och Reinfeldt är de som i första hand bär ansvaret för bland annat:

- En skyhög arbetslöshet, så hög att motsvarande hos en icke-alliansregering säkert hade fått benämningen "massarbetslöshet". Bland ungdomar är det var tredje som går utan jobb (och rätt många därutöver som inte får mer än tillfälliga och osäkra arbeten). Borg/Reinfeldt skyller säkert på finanskrisen, men jag svarar att deras politik har förvärrat krisen

- Klyftorna har ökat i det svenska samhället så att de som hade mest har fått ännu mer. Detta mår vi alla dåligt av. Ökad ojämlikhet får konsekvenser för folks hälsa och välmående.

- Ännu värre för de sjuka har det blivit, de blir inte trodda ens med läkarintyg och är utelämnade till Försäkringskassans handläggare och inte kan de överklaga heller.

- Nedskärningarna i den gemensamma välfärden rullar vidare, folk inom sjukvården går på knäna på grund av underbemanning och överbeläggning.

- Allt fler fattiga barn, fler får växa upp i fattiga familjer och antalet hushåll som tvingas leva på nådegåvorna från socialtjänsten växer överallt i landet.

Borgs och Reinfeldts skinande gloria är bara en välpolerad falsk yta, ett resultat av förljugenhet och smart marknadsföring liksom oppositionens kapitulation inför högern. Under ytan växer klassamhällets alla jävligheter liksom förbittringen. När den kommer upp till ytan och folk får möjlighet att uttrycka vad många redan känner - då ska vi göra upp räkenskaperna med sådana som Borg och Reinfeldt, överklassens små villiga springpojkar.


Apoteksprivatiseringen inte lyckad

...återför försäljningen till samhällsägda apotek

Ungefär sex av tio butiker bryter mot lagen när det gäller försäljning av värktabletter. Många handlare bryter mot lagen och säljer värk­tabletter till ungdomar, visar SvD:s test. Och över hälften, 58 av 100 kontrollerade butiker, struntar i kravet om en skylt med 18-årsgräns.

Jag är inte ett dugg förvånad. Apoteken och läkemedels-försäljningen har avreglerats och privatiserats. Precis som när det gäller alla andra områden där detta har ägt rum har det skett en försämring. I det här fallet har det bidragit till att göra de receptfria läkemedlen mera tillgängliga för minderåriga och till att de har blivit det vanligaste självmordspillret för unga tjejer.

Den nyliberala marknadsanpassningen är ingen lyckad lösning. Återför läkemedelsförsäljning till samhällsägda apotek.

Läs också mina tidigare inlägg i frågan:


Bloggat: Svensson, Annarkia,

tisdag 28 december 2010

Världens nyheter

...enligt nätpressen just nu

Nyhetstorka verkar ha brett ut sig på tisdagskvällen. I varje fall görs väldigt olika prioriteringar inom nätpressen för tillfället. Här är förstanyheterna i skrivande stund:

SvD.se toppar med att störningarna i den amerikanska flygtrafiken kan fortsätta till efter nyår. Alla New Yorks flygplatser drabbades hårt av helgens vinterstormar och begravdes under djup snö. Mer än 4000 flygningar ställdes in och nu kämpar flygbolagen för att hinna ifatt. Störningarna beräknas dock vara långt över nyår.

DN.se berättar att Gbagbo avvisar ultimatum.Tre statschefer anlände på tisdagen till Elfenbenskusten för att framföra Västafrikas ultimatum till Laurent Gbagbo: avgå eller riskera ett militärt ingripande. Men Gbagbo avfärdade kravet innan det ens hade framförts.

AB.se rapporterar om julbordet som blev en kräkmardröm.Gästerna åt friskt av julbordet på en restaurang i Värnamo två dagar före julafton. Sedan låg 80 av dem däckade i vinterkräksjukan. Det fruktade viruset sprider sig nu snabbt över landet.

GP.se återger den tragiska historien om mannen som tvingades amputera sin penis efter en läkarmiss. Norska VG.se berättar om mannen med frisk penis, men som är misstänkt för övergrepp, han greps i Gambia med sex småpojkar på rummet.

Skånskan.se rapporterar från en soptipp i Lund där man idag kan åka pulka och annat roligt, vilken j-la smäll!

Ja, ungefär så ser det ut just nu. Det kan ju ändra sig snabbt. Förhoppningsvis. Här en liten rapport om vad Röda Malmö skrivit för inlägg senaste tiden:


Dagens låt: It´s All Over Now, Baby Blue

Them: It´s All Over Now, Baby Blue

Den irländska rockgruppen Them, som jag egentligen mest sammanknippar med låten Here Comes The Night, och som de flesta kanske mest kommer ihåg därför att Van Morrison var sångare, gjorde också denna hyfsade cover på Bob Dylans It´s All Over Now, Baby Blue.

Intressant Bloggar om musik, youtube, jul, kultur, samhälle, pop, rock, bob dylan, them, van morrison, vinter,

Reinfeldt obestridd segrare

...oppositionen har lagt sig platt på marken

Fredrik Reinfeldt närmar sig "nordkorea-nivå" i opinionsmätningarna. Det gäller den där underliga mätningen där folk ska uppge hur mycket "förtroende" de har för olika politiska företrädare. Det finns nämligen ingen som helst definition på detta "förtroende" utan det handlar om en ytterst subjektiv upplevelse.

Mer än sju av tio har nu svarat att de har "mycket stort förtroende" för statsministern, den högsta siffran sen mätningarna började. Kanske fick han det för sina rådjursögon? Nej, jag tror det hänger samman med den totala kapitulationen från oppositionens sida.

Bakgrunden är trettio års anpassning högerut i politiken för socialdemokraterna; avregleringar, nedskärningar, privatiseringar - vi har sett allt från sosseregeringarna under den här tiden. Sen en valrörelse i år där det var svårt att se skillnaderna mellan de två alternativen. Och efter valet har Mona Sahlin förklarat att man borde ha köpt ännu mer av högerns politik.

Fredrik Reinfeldt har helt enkelt inget motstånd. Det är inte på egna meriter han nått sin ställning - det beror på att motståndarna lagt sig platt på marken för hans fötter. Lagt sig på marken, blottat strupen och skriker nu: Hugg här! Hugg här!

Vi andra får gå en annan väg, slipa våra vapen och påbörja organiserandet underifrån. Reorganiserandet av arbetarrörelsen genom ökad aktivitet bland gräsrötterna. År 2010 blev året då arbetare och vanligt folk ute i flera av Europas länder reagerade mot högerpolitik och i massomfattning gick ut i protester. Låt oss följa deras exempel.
Tidigare inlägg idag på Röda Malmö: Psykisk ohälsa och ojämlikhet

Psykisk ohälsa och ojämlikhet

...sambandet är konstaterat

Igår skrev jag om hur den psykiska ohälsan hänger ihop med klassamhället. En markant ökning av den psykiska ohälsan har konstaterats bland unga under senare år, bland flickor har det skett en ökning av självmordsförsöken och de lättillgängliga receptfria värktabletterna har blivit det vanligaste självmordspillret, rapporterades i media igår.

Det kan vara en god idé att sälja dessa läkemedel enbart på apotek och att införa åldersgräns även där (jag är även för ett avskaffande av de privata apoteken). Men när det gäller ohälsan i stort krävs ett vidare grepp.

Dubbelt så många pojkar som flickor begår självmord (dock är ohälsan större bland flickor). Pojkarna som begår självmord kommer ofta från splittrade hem, många gånger bor de med en ensamstående förälder som kan ha både egen psykisk ohälsa och andra sociala problem med arbete, dålig ekonomi eller liknande.

Här ser vi hur ohälsan hänger ihop med arbetslöshet och ökande fattigdom. Men problemet är större än så, vi påverkas alla av de ökande klyftorna i samhället. I boken "Jämlikhetsanden" visar författarna Wilkinson och Pickett hur forskningen kunnat påvisa ett klart samband: i mer ojämlika länder lider en mycket större andel av befolkningen av psykisk ohälsa.

"I Tyskland, Italien, Japan och Spanien hade mindre än en person av tio varit psykiskt sjuk under föregående år. I Australien, Kanada, Nya Zeeland och Storbritannien var det mer än en av fem och i USA, som vi nämnde ovan, mer än en av fyra. Totalt tycks skillnaderna i ojämlikhet stämma väl överens med den mer än tredubbla skillnaden i antal personer med psykisk ohälsa i olika länder", skriver de.

Detta gäller den vuxna befolkningen, men det är väl knappast långsökt att anta att samma gäller för unga människor och att detta också ligger till grund för den försämrade psykiska ohälsan bland unga i vårt land, en försämring som just skett under en period när ojämlikheten i samhället har ökat.

Vad är det då som gör att det blir vanligare att man drabbas av psykiska problem? Författarna pekar på sådant som blivit vanligare med högerutvecklingen i vårt land, "man fäster stor vikt vid att skaffa sig pengar och ägodelar, att få fördelaktigt utseende i andras ögon och att bli berömd. Värderingar av detta slag utsätter oss för större risk att drabbas av depression, ångest, missbruk och personlighetsstörningar".

Då vi misslyckas med att behålla vår position i den sociala hierarkin är vi "dömda att betrakta de framgångsrika med bitterhet och oss själva med skam". "Då ojämlikheten ökar och de superrika på toppen gör av med mer och mer på lyxvaror sprider sig begäret efter lyxvaror som ett vattenfall nerför inkomstskalan och vi andra får kämpa för att hålla ställningarna. Det är detta som reklammakarna spelar på för att göra oss missnöjda med vad vi har och uppmuntra oss till avundsamma sociala jämförelser".

"Ju mer vi har , desto mer känner vi behov av och desto mer tid lägger vi ner på vår strävan efter materiell rikedom och ägodelar, på bekostnad av familjeliv, relationer och livskvalité"... "Då vi betänker vikten av sociala relationer för vår psykiska hälsa är det inte förvånande att samhällen med låg förtroendenivå och torftigare samhällsliv också är de med sämre psykisk hälsa".


måndag 27 december 2010

Slutet på Citytunneln

Hyllie station tur och retur

Dagens långpromenad. Tur och retur till Malmös nya järnvägsstation i Hyllie. Till fots.
Första delen av promenaden går längs det stråk genom Kulladal där den gamla järnvägen ner till Skanör/Falsterbo en gång gick. Så sent som på 60-talet rullade tågen här.
Här ser vi på avstånd Hyllie vattentorn och Malmö Arena. Någonstans där ska också den nya järnvägsstationen finnas. Jag tänker ta vägen över bron till höger i bild.

Bakom mig lämnar jag Holma med de snötäckta backarna där barnen säkert har kul idag.


Här ser vi slutet på City-tunneln. När tågen rullat från Malmö Central via stationen under jord vid Triangeln dyker tågen så småningom upp ur tunneln här.

Och här ser vi ett av de nya pågatågen på väg in på Hyllie station

Ytterligare ett tåg på väg mot stationen

Solen tittat plötsligt fram och backarna gnistrar där borta vid Holma-Kroksbäck

Framme vid Malmö Arena


Pågatåget med kvinnonamnet "Birgit Nilsson" står inne på stationen

Birgit Nilsson på väg in mot stan

Så här ser det ut på Hyllie station
Jag har ännu inte gjort min premiärtur genom Citytunneln. Återkommer kanske med en rapport i ord och bild när det har ägt rum.

Tidigare inlägg om tågtrafik på Röda Malmö

Självmorden och klassamhället

...ett ojämlikt samhälle ökar psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar och är vanligare bland kvinnor än män. Andelen självmordsförsök bland unga kvinnor har ökat dramatiskt och allt fler unga vårdas på sjukhus för depression eller ångest. Detta konstaterades i Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009.

Resultaten från en avhandling vid Mittuniversitetet visar att flickor i jämförelse med pojkar rapporterar dubbelt så mycket stress, psykiska besvär och självskadande. Sociala relationer, krav och utsatthet för våld är de livsvillkor och riskfaktorer som är starkast kopplat till psykisk ohälsa. Det gäller för både flickor och pojkar.

Vanliga receptfria värktabletter har blivit det vanligaste självmordspillret bland unga svenska kvinnor. Antalet överdoser har ökat med 50 procent sedan 2008, hörde jag idag på tv. Sen Apotekets monopolställning försvann finns de receptfria läkemedlen lite varstans och lättillgängliga i mataffärer, på pressbyrån och bensinstationer. Ordföranden för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, Gunilla Wahlén, anser att värktabletterna har blivit alldeles för lättillgängliga.

Flickor mår sämre än pojkar och fler tjejer än pojkar gör självmordsförsök, men det är fler pojkar som lyckas fullborda sina självmordsförsök. Dubbelt så många pojkar som flickor tar varje år sina liv. Pojkarna som begår självmord kommer ofta från splittrade hem, många gånger bor de med en ensamstående förälder som kan ha både egen psykisk ohälsa och andra sociala problem med arbete, dålig ekonomi eller liknande.

Gör gärna något åt tillgängligheten för värktabletter. Sälj mediciner på apotek, gemensamt ägda sådana och sluta gödsla privata apotek med en halv miljard av skattepengar. Men framför allt handlar den ökande psykiska ohälsan hos unga om ökande sociala klyftor och svårigheter. Det är utvecklingen i samhället i stort med ökande orättvisor och polarisering mellan rika och fattiga som avspeglar sig i de ungas inre upplevelser. I ett mera jämlikt samhälle kommer också den psykiska hälsan att förbättras.

SvD SvD2 SvD3 SvD4 DN AB Exp GP HD Dagen Intressant

Bloggar om värktabletter, unga, apotek, självmord, psykisk ohälsa, samhälle, politik, sverige,

söndag 26 december 2010

2010 kan bli varmaste året

...trots kallaste december på 110 år

Rekordkyla i december i Sverige, men faktum är att året som helhet och globalt sett kan bli ett av de absolut varmaste sen mätningarna inleddes 1850.

På klimatmötet i Cancún nyligen presenterade FN:s meteorologiska organisation, WMO, sin uppskattning över den genomsnittliga globala temperaturen för i år. Siffrorna visar att 2010 sannolikt blir ett av de tre varmaste åren sedan mätningarna inleddes för 160 år sedan.

De andra rekordåren är 1998 och 2005. Hittills är 2010 det varmaste året, med 0,55 grader över det normala. De slutgiltiga siffrorna presenteras i mars 2011.

Men som sagt, nu är det rekordkyla som gäller i Sverige. Den står inte på något sätt i motsättning till den globala uppvärmningen.
– Det betyder bara att det är ännu varmare någon annanstans, säger Lars Bärring på SMHI.

Till exempel var november mycket mild över kanadensiska Arktis och centrala Sibirien. Och över en längre tidsperiod har det totalt sett blivit varmare, både i Sverige och i övriga världen.

Kylan och snön just nu är heller ingen ursäkt för de dåligt fungerande tågförbindelserna. Visst finns det tillfällen när det är svårt att rå på vädrets makter, men som helhet sett beror mycket av förseningar och utebliven tågtrafik på otillräckliga investeringar, dåligt underhåll och verkningarna av avregleringen.

Läs mitt inlägg från igår: Vart tog snöplogsloken vägen? och gå in på Tågupprorets sida och ta del av den intressanta informationen.


Inte stökigare än vanligt

...försökte äta både öra och finger

Mer att göra än en vanlig helg, men inte stökigare än vad det brukar vara på juldagen, uppger flera polisdistrikt. Mycket fylla i hela landet och, som en följd av fyllan, också mycket misshandel.

Juldagen har blivit en stor festhelg, sägs det. Överbeläggning i de skånska fyllecellerna. De flesta får gå hem idag på morgonen om de inte gjort sig skyldiga till nåt allvarligare brott. Under glädjens och fridens högtid har det även anmälts ett fyrtiotal misshandelsfall i Skåne under juldagsdygnet.

Andra rapporter visar att det varit mindre fylla än vanligt under julen, färre misshandelsfall och kylan har även gjort att tjuvarna ligger lågt.

På Pepes Bodega i Båstad fick en man nästan örat avbitet mellan klockan 02 och 03. Mannen som bet ska även ha bitit en kvinna i fingret. Jag googlade på Pepes Bodega och fick genast förklaringen på ställets hemsida. Detta var vad jag läste: "Varmt välkommen till juldagsfirande på Pepe´s Bodega. Byt bort din sämsta julklapp mot något gott i baren".

Karln hade förstås ingen julklapp att byta med. Tänk så hungrig han måste ha varit framåt småtimmarna....

SvD DN AB Exp HD Intressant

Bloggar om jul, juldagen, samhälle, sverige, politik,

lördag 25 december 2010

Vår käre och kloke monark

...talade till folket och löste världs-problemen

Monarkin är en menlös symbol, säger en del, en institution som ska stryka fin förnissa över det svenska klassamhället och få oss alla att känna oss delaktiga i en tillvaro där vissa är mer värda än andra. Och kungligheterna är så fina och samtidigt så vanliga och kungen hälsade i sitt jultal särskilt till alla ensamma och sjuka och han var så mänsklig, så mänsklig...

Han var så tacksam över folkets kärlek vid kronprinsessbröllopet, men sa inget om den fula boken om hans eskapader. Men kungen är fin också och tänker på barnen, har skapat ett forum för barnen. Vet inte om detta också gäller de allt flera barn som nu firar jul i fattigdom i vårt eget land?

Kungen är en stor miljövän och så rädd om klotet, jordklotet, det sköra äpplet där vi är som dagg som lätt kan gnuggas bort mot ärmen... Kungen hyllade i samma andetag de svenska framgångarna i Kina, den svenska exporten och gladdes åt den starka ekonomiska tillväxten - just den tillväxt som hotar att torka bort daggen från äpplet...men det är ju en annan historia och nu ska vi inte blanda ihop saker och ting för då blir allt så komplicerat...

Nu ska vi istället glädjas över miljöframgångarna i Cancún....eh...för mötet "tycks ha lett till resultat", tyckte kungen. Och hur ska vi nu rädda mänskligheten undan miljökatastroferna? Jo, kungen hade svaret: Bättre kunskap! Bättre kunskap...för då får vi vänta och se...de kommer nog på nåt...

Så bra och så klokt. För vi vet ju varken vad som är fel eller vad vi ska göra, eller hur? Det är just bristande kunskaper som hindrar världens makthavare att göra det rätta...eller? Tur vi har en sådan fin och klok monark. Hur skulle vi annars reda ut allt det här svåra.

Läs kungens hela jultal här. Kom inte och säg annat än att Kalle är skärpt! Otacksamma folket som vill se honom lämna över tronen i förtid.

SvD DN Exp GP HD Skanskan Dagen Intressant

Bloggar om kungen, monarkin, jul, samhälle, politik,

Bloggat: Jinge,

Pildammsparken i snöskrud

Parkernas stad 6: Pildammsparken i snöskrud

Juldagens promenad gick till Pildammsparken

Iskall nordlig vind, men soligt och mycket vackert

Fågellivet frodas vid öppet vatten


Härligt med snön och kylan, gäller bara att vara rätt klädd och hålla ångan uppe.

Det känns inte som om det var så särskilt länge sen jag var här senast och fotograferade.

Då blev det ett sensommarreportage från september som du kan hitta här.

Vart tog snöplogsloken vägen?

Vart har alla snöplogningsloken tagit vägen?

Igår på julafton tog sig ett snöplogningslok modell stor fram längs hela Västkustbanan och öppnade upp för tågen från Skåne.

"– Vi har rekryterat in det här loket som är jättestort, med plogar och borstar. Det har gått längs hela Västkustbanan nu, säger Daniel Andersson, platschef på Infranord (tidigare Banverket produktion) i Helsingborg på julaftonskvällen.

Vid 14-tiden kämpade sig loket upp mot Hallandsåsen och genom metervis med drivsnö. Då var det kraftig drivbildning i Skåne, framför allt i trakterna kring Grevie. För att hjälpa loket kom snöröjare att arbeta längst spåren.

– Vid Lommabanan fick den gå genom mycket drivsnö, och samma genom Teckomatorp. Men den riktiga utmaningen blir vid Hallandsåsen och Grevie. Där är tjockt med snö, säger Daniel Andersson.

Loket gick från Malmö till Halmstad och sedan ner mot Hässleholm. Nu är det på väg ner till Malmö igen."

Nu undrar man naturligtvis: Var har dessa snöplogslok varit under både förra vinterns och denna vinterns omtalade snökaos?

Svaret är att de nästan inte finns längre. Jag citerar från Sveriges Radio Ekot Östergötland: "Bara för några år sedan fanns närmare trettio snöröjningsfordon av typen Tb och Tc att sätta in för att ploga rent landets järnvägar. Men det var då. Nu har nästan häften av loken skrotats. Kvar finns bara åtta fungerande lok samt sju lok som står avställda eller på verkstad".

Det statligt ägda bolaget Infranord, som tidigare hette Banverket Produktion, sköter i dag underhållet på hälften av Banverkets järnvägar i landet, bland annat i Östergötland. Företaget hävdar att man har tillräckligt med resurser för att snöröja järnvägarna. I alla fall utifrån de avtal man har med Banverket.

Men fackförbundet Seko är starkt kritisk till hur Banverket har utformat kontrakten med de företag som ska sköta underhåll och snöröjning.

- Verkligheten är ju den att i de här kontrakten som handlas upp av Banverket är för snålt tilltagna. Det finns inte tillräckliga resurser och det är faktiskt så att det kan bli vinter. Man måste ta höjd för såna här situationer, säger Janne Rudén, förbundsordförande på Seko.

Skriv på Tågupprorets namninsamling.

SvD SvD2 DN DN2 DN3 Exp GP HD SkD AB Intressant

Bloggar om tåg, kollektivtrafik, snö, vinter, jul, samhälle, politik, jul,

Bloggat: Olsson betalar

Ännu värre för sjuka

...läkaren ord väger lätt

Efter nyår ska Försäkringskassans handläggare avgöra vem som är sjuk eller frisk nog att jobba. Med de nya reglerna kommer läkarnas ord att väga lättare.
– Risken finns att fler patienter kommer att få en orättvis och byråkratisk bedömning, säger läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Regeringen ska "spara" ytterligare 16,5 miljarder på sjukföräkringen. Redan har ett antal människor fått veta att de inte får en krona mer efter helgerna. De är utslängda från Försäkringskassan - trots att de har läkarintyg på att de är sjuka.

De nya hårdare reglerna kan drabba många människor hårt. Efter årsskiftet befarar läkarföreningen en ny våg av orättvist utförsäkrade.

Försäkringskassan kollar dig - men ingen kollar Försäkringskassan. Det är som JO, justitieombudsmannen, Cecilia Nordenfelt skriver "närmast häpnadsväckande att det fortfarande saknas ett ordinärt tillsynsorgan dit enskilda kan vända sig med klagomål på Försäkringskassans sätt att sköta deras ärenden".

Nu ska läkarna inte längre få komma med rekommendationer om patientens arbetsförmåga, det ska bara Försäkringskassans handläggare få göra. Men vem kollar Försäkringskassan och vart vänder man sig om man anser sig orättvist behandlad?

Kanske dags att börja göra något åt högerpolitiken och de växande klassklyftorna?


fredag 24 december 2010

Det håller inte att skylla på vädret

...tågen ska kunna gå i ett modernt samhälle

Infrastrukturministern är jätteglad för att Trafikverket och SJ sköter tågtrafiken bra. Och de som tvingas fira jul ombord på ett försenat tåg har hon ett tips till:
– Man får ställa sig in på att ha julfirande någon annan dag, säger Catharina Elmsäter-Svärd (M) till DN.

Aftonbladet har sökt ministern för att hon ska utveckla sitt resonemang om att byta dag på julfirandet. Hennes presskontakt uppger dock att Catharina Elmsäter-Svärd avböjer. Kanske bäst så för henne. Det lär bli svårt att bortförklara tågkaoset med vinter och snö.

Det är nämligen så att det tillhör liksom årstiden. Tåg ska ändå kunna gå och gå i tid. Schweiz har visat att det går, till och med när vargavintern slår till. Nittiosju procent av persontågen går i tid i landet.

Förklaringarna till tågkaoset i Sverige såväl förra som denna vintern heter otillräckligt järnvägsunderhåll, otillräckliga investeringar som medfört försämrad kapacitet och avreglering som splittrar ansvaret och försvårar resandet.

Som det har varit de senaste veckorna och denna julen ska det inte behöva vara. Man känner verkligen för alla de människor som väntat och väntat i timmar, som suttit och legat på hårda golv i järnvägsstationer och som fått fira jul på tåg som fastnat.

Skriv på Tågupprorets namninsamling.

SvD DN AB GP HD SkD Intressant

Bloggar om snö, jul, julafton, vinter, tåg, kollektivtrafik, samhälle, politik,

God Jul i Höger-Sverige

God Jul till Röda Malmös alla läsare

Med några vintriga bilder från förmiddagens promenad vill jag önska en riktigt God Jul till alla besökare på bloggen Röda Malmö.

Så här kan det också se ut i Malmö

En God Jul önskar jag också alla de barn som nu får tillbringa julen i fattigdom till följd av de växande klyftorna i samhället. God Jul till den växande skara av familjer som tvingas ta emot nådegåvor från socialhjälpskontoren - dock utan att få en krona extra till jul.

God Jul till alla långtidsarbetslösa och till alla ungdomar som tvingas hålla till godo med tillfälliga och osäkra anställningar. God Jul till de som utnyttjas som slavarbetskraft.

God Jul till alla er som ska jobba ikväll för att hålla nödvändiga samhällsfunktioner igång. God Jul till alla er som får möjlighet att ta lite ledigt. God Jul till alla er som kämpar med överbeläggningar inom sjukvården eller i andra yrken där påfrestningarna är stora på grund av underbemanning och stor arbetsbelastning.

Hoppas julen blir en andhämtning och tillfälle att umgås med nära och kära så att vi kan hämta kraft och fortsätta kämpa.

Tidigare inlägg idag: Låt dem inte skylla ifrån sig
Låt dem inte skylla ifrån sig

Skriv på Tågupprorets namninsamling!

Räkna med förseningar idag. Tågkaos fram till Annandagen, läser jag. Är det säkert att det stoppar där? Nu skyller alla på alla. Ulf Adelsohn, SJ:s ordförande: "Vi tänker inte ta skit". Trafikverket skyller på vädret. Ministern skyller ifrån sig nedåt. Ansvariga chefer för kaoset ratar tåget.

Själv går jag till Tågupproret, som drivs av Seko, Järnvägsfrämjandet och Miljöförbundet, för att få klara besked. De skriver i sitt pressmeddelande:

"För att hela Sverige skall fungera och för miljöns skull kräver vi:

• Öka stödet så att Trafikverket kan klara järnvägsunderhållet året runt. Minst 8 miljarder kr per år behövs enligt verkets egna beräkningar.

• Öka järnvägsinvesteringarna kraftigt. Det behövs både nya snabba banor och ökad kapacitet på spåren i hela Sverige. Inga linjer ska läggas ner.

• Stoppa avregleringen som splittrar ansvaret och försvårar resandet. Samla ansvaret för underhåll, utbyggnad, stationer och verkstäder hos Trafikverket. Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag, nämligen ökat tågresande i hela Sverige."

En viktig förklaring till tågkaoset är den avreglering som skett. Så här förklarar Tågupproret på sin hemsida:

"Järnvägstrafik är ett naturligt monopol där de olika delarna är beroende av varandra. Det är t ex bra om man kan byta från ett tåg till ett annat utan lång väntetid och om stationen är öppen när man väntar på tåget vintertid. I Sverige har det skett en avreglering av järnvägen som spridit ansvaret en lång rad aktörer, t ex Trafikverket (banorna), Jernhusen (stationerna), Rikstrafiken och Länstrafikbolagen (subventionerad trafik) och en rad operatörer som SJ, Veolia, Tågkompaniet, Green Cargo m fl. De olika aktörerna skyller ofta problem på varandra och resenärerna kommer i kläm.

Motivet för konkurrensutsättningen var att fler privata företag skulle öka effektiviteten. Med facit i hand kan det konstateras att så inte skett. Antal personer som jobbar direkt med underhåll har t ex minskat med 1500 personer sedan 1998 medan antal personer som administrerar verksamheten har ökat med lika många. Färre personer på spåren och fler i bokföringen är resultatet.

Några av dem som vinner upphandlingskontrakten lämnar arbetet vidare till en underentreprenör som kanske i sin tur anlitar ytterligare en underentreprenör. I slutändan kan det bli väldigt lite kunskaper om järnvägen och dess säkerhetsbestämmelser hos den som utför jobbet.

SJ som statligt bolag ska ha ansvar för att det finns bra trafik i hela Sverige till rimliga priser. Ett sätt att uppnå detta är att staten tar bort vinstkravet på SJ och istället ger företaget ett tydligt samhällsuppdrag att öka tågresandet. När SJ bara ska tänka på vinst innebär det sämre service och att det ibland kan vara ett lotteri att köpa biljetter."

Vad väntar du på? Skriv på Tågupprorets namninsamling innan du bänkar dig vid julbordet. God Jul.Senaste inlägg om tågkaoset på Röda Malmö: